16 Februarie, 2019
 • Ordonanţa nr. 1/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale

 • Ordonanţa nr. 10/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 10/2013 pentru modificarea art. 115 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

 • Ordonanţa nr. 11/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

 • Ordonanţa nr. 12/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Ordonanţa nr. 13/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de bacalaureat 2013

 • Ordonanţa nr. 14/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

 • Ordonanţa nr. 15/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

 • Ordonanţa nr. 16/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Ordonanţa nr. 17/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

 • Ordonanţa nr. 18/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

 • Ordonanţa nr. 19/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din România

 • Ordonanţa nr. 2/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 2/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare

 • Ordonanţa nr. 20/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Programul operaţional pentru pescuit

 • Ordonanţa nr. 20(r5)/1994, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

 • Ordonanţa nr. 21/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 21/2013 pentru reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă în domeniul forţei de muncă

 • Ordonanţa nr. 22/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 22/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

 • Ordonanţa nr. 23/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 23/2013 privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare la organismele şi organizaţiile internaţionale

 • Ordonanţa nr. 24/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 24/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la organisme internaţionale

 • Ordonanţa nr. 25/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora

 • Ordonanţa nr. 26/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

 • Ordonanţa nr. 27/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

 • Ordonanţa nr. 28/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Ordonanţa nr. 29/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

 • Ordonanţa nr. 3/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 3/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

 • Ordonanţa nr. 30/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 30/2013 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii

 • Ordonanţa nr. 31/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • Ordonanţa nr. 32/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România

 • Ordonanţa nr. 4/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 4/2013 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război

 • Ordonanţa nr. 5/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural

 • Ordonanţa nr. 6/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

 • Ordonanţa nr. 7/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

 • Ordonanţa nr. 8/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Ordonanţa nr. 82(r1)/2001, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 • Ordonanţa nr. 9/2013, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 9/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul