23 Aprilie, 2019
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 85/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 87/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 87/2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012 şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 89/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit “Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) – Ungheni (Republica Moldova)”, semnat la Chişinău la 11 iunie 2013

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2013 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 95/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 95/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială “UCM” – S.A. Reşiţa

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013