25 Aprilie, 2019
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 100/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă nr. 100/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 101/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 101/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 103/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 104/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 104 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea “Complexul Energetic Hunedoara” – S.A.

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 105/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 106/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 107/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 108/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă nr. 109/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 11/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 110/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 112/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” – S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” – S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” – S.A. şi “Electrica Oltenia” – S.A.

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 113/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 115/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 116/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 116/2013 privind măsurile necesare pentru funcţionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare şi din centrele de reţinere şi arestare preventivă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcţionări a instanţelor pe durata desfăşurării activităţii acestor comisii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 117/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă nr. 117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2013 privind serviciile poştale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 15/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 15/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 158(r1)/1999, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 16/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 17/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 17/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei ElectriceTranselectrica – S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz – S.A. Mediaş

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 2/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 2/2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 23/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 29/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 29/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 35/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 35/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 38/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 38/2013 privind finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 39/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 39/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare restante asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase “REMIN” – S.A. Baia Mare, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie «Cantacuzino» în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii, şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, precum şi a Scrisorii semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 47/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 48/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2013 pentru modificarea art. 37, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2013 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 53/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 53/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 56/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 56/2013 privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Naţională “Nuclearelectrica” – S.A. prin alocaţii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 59/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 62/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 62/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz, precum şi pentru aprobarea unor măsuri în domeniul financiar-bugetar

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2013, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 63/2013 pentru modificarea art. 13 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de boli şi/sau dăunători la plante şi animale, de un incident de mediu sau alţi factori naturali

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, promoţia 2013

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 67/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 67/2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2013 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 7/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 71/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 71/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 72/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 73/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 26 iunie 2013

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 76/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 76/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 78/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 81/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale “Romtelecom” – S.A.