• Ordinul nr. 1346/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2954/1346/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 1347/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1347/1471/1535/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UPS DRAGOMIREŞTI – S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1347/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1347/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.524/2009 privind aprobarea ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie

 • Ordinul nr. 1347/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1574/1347/1541/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Servicii Energetice Muntenia” – S.A., filială a Societăţii Comerciale “Electrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 1348/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1348/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

 • Ordinul nr. 1348/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1348/1475/1536/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTROMECANICA PLOIEŞTI – S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1348/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1348/2013 pentru completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigație interioară care arborează pavilion român

 • Ordinul nr. 1349/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1349/1273/1537/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ SADU – S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1349/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1349/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare finanţării Programului PHARE cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.816/2008

 • Ordinul nr. 1349/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1349/2012 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 232/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov al Municipiului Bucureşti şi al Judeţului Ilfov

 • Ordinul nr. 1350/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1350/1260/1538/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ MIJA – S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1352/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1352/2013 pentru publicarea acceptării Codului internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1049(27) din 30 noiembrie 2011

 • Ordinul nr. 1352/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1.352/2013 pentru aprobarea programului de lucru al personalului Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 590/2013 pentru stabilirea zilei de 16 august 2013 ca zi liberă

 • Ordinul nr. 1353/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1.353/2013 de aplicare a prevederilor art. 64 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

 • Ordinul nr. 1354/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1.354/2013 privind organizarea şi exercitarea controlului de tip preventiv prevăzut la art. 64 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 de către structurile descentralizate ale Ministerului Finanţelor Publice

 • Ordinul nr. 1356/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 1.356/2013 pentru aprobarea modelelor şi conţinutului formularelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală

 • Ordinul nr. 1356/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1356/2013 privind aprobarea tarifelor practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale pentru activităţile desfăşurate în domeniul dispozitivelor medicale

 • Ordinul nr. 1357/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1357/2013 pentru modificarea art. 21 din Schema de ajutor de minimis “Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural”, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 567/2008

 • Ordinul nr. 1359/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1359/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 716/2009 privind aprobarea tarifelor şi a valorii cotizaţiei de menţinere în vigoare a autorizaţiei de punere pe piaţă, practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

 • Ordinul nr. 136/2013, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Ordinul nr. 136/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare

 • Ordinul nr. 1365/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 3310/1365/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 240/1.614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean

 • Ordinul nr. 1367/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1367/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 359/2013 privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2013

 • Ordinul nr. 1369/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1369/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic Fundeni, secţiile ATI I şi ATI III, pentru prelevarea de organe

 • Ordinul nr. 137/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996

 • Ordinul nr. 1370/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1370/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi

 • Ordinul nr. 1371/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1371/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila pentru activitatea de prelevare de organe

 • Ordinul nr. 1372/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1372/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea pentru activitatea de prelevare de organe

 • Ordinul nr. 1373/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1373/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti pentru activitatea de prelevare de organe

 • Ordinul nr. 1374/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1374/2013 pentru acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca, Laborator analize medicale şi imunologie clinică, drept laborator HLA pentru activitatea de transplant

 • Ordinul nr. 1375/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1375/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe “Sf. Spiridon” Iaşi pentru activitatea de prelevare şi transplant de piele

 • Ordinul nr. 1376/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1376/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic Fundeni, Laborator analize medicale II, drept laborator HLA pentru activitatea de transplant

 • Ordinul nr. 1377/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1377/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi

 • Ordinul nr. 1378/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1378/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi

 • Ordinul nr. 1379/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1379/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Clinica neurochirurgie, pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule

 • Ordinul nr. 1380/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1380/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi

 • Ordinul nr. 1381/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1381/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă “Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi

 • Ordinul nr. 1381/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1381/2013 privind publicarea Programului de cooperare în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass-media între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei pentru anii 2013-2018, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2013

 • Ordinul nr. 1382/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1382/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Clinica chirurgie I, pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule

 • Ordinul nr. 1383/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1383/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe “Sf. Spiridon” Iaşi pentru activitatea de prelevare şi transplant cornee

 • Ordinul nr. 1384/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1384/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca – Centrul de transplant pancreatic pentru activitatea de prelevare şi transplant pancreatic

 • Ordinul nr. 1385/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1385/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”, Clinica de oftalmologie, pentru activitatea de transplant de cornee

 • Ordinul nr. 1386/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1386/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic Fundeni – Centrul pentru uronefrologie şi transplant renal pentru prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distribuţie şi transplant renal

 • Ordinul nr. 1387/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1387/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca – Centrul de transplant renal pentru activitatea de prelevare şi transplant renal

 • Ordinul nr. 1387/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1387/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

 • Ordinul nr. 1388/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1388/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic Fundeni – Centrul pentru boli digestive şi transplant hepatic pentru prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distribuţie şi transplant hepatic şi pancreatic

 • Ordinul nr. 1389/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1389/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Secţia anestezie şi terapie intensivă, pentru activitatea de prelevare de organe

 • Ordinul nr. 1390/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării

 • Ordinul nr. 1391/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1391/2013 pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013

 • Ordinul nr. 1391/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1257/1391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor

 • Ordinul nr. 1392/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1259/1392/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii

 • Ordinul nr. 1393/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1262/1393/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul

 • Ordinul nr. 1394/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1475/1239/1394/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Curtea de Argeş – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 1395/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1474/1245/1395/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Cluj – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 1396/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1473/1248/1396/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Porţile de Fier – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 13975/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 13975/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie

 • Ordinul nr. 1398/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1398/1240/1263/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SEBEŞ – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1399/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1399/1234/1264/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTROCENTRALE GALAŢI – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice “Termoelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 14/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 14/2013 privind abrogarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

 • Ordinul nr. 14/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 14/2013 privind aprobarea Criteriilor specifice de performanţă pentru evaluarea anuală sau ori de câte ori este nevoie a comandanţilor unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

 • Ordinul nr. 14/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 14/2013 privind introducerea obligativităţii deţinerii vizei de tranzit aeroportuar pentru cetăţenii Republicii Arabe Siriene care tranzitează aeroporturile din România

 • Ordinul nr. 14/2013, Serviciul de Pază şi Protecţie

  Ordinul nr. 14/2013 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază

 • Ordinul nr. 140/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 140/2013 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare, privind concursul public de ofertă – Runda nr. 83/2013

 • Ordinul nr. 140/2012, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 140/2012 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 6/2012 emise în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

 • Ordinul nr. 140/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 140/2013 pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k),l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011

 • Ordinul nr. 1400/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1400/1238/1265/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV HAŢEG – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1405/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1405/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie “Cantacuzino” Bucureşti pe anul 2013

 • Ordinul nr. 1406/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1406/2013 privind aprobarea cuantumului sumei alocate din tariful de securitate pentru finanţarea structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile

 • Ordinul nr. 141/2013, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc

  Ordinul nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi chitanţier

 • Ordinul nr. 1411/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1411/1243/1266/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Servicii Energetice Oltenia” – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 1412/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1412/2013 pentru aprobarea încheierii convenţiilor privind finanţarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, la specia bovine, precum şi a cuantumului de plată înscris în adeverinţă

 • Ordinul nr. 1415/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1415/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 23 din Schema de ajutor de stat “Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole”, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 12/2010

 • Ordinul nr. 1416/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1416/2013 pentru aprobarea listei deţinătorilor de femele reproducătoare de rasă pură din rase locale de animale în pericol de abandon

 • Ordinul nr. 1418/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1418/1247/1296/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Slatina – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 1419/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1419/1244/1297/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Bistriţa – S.A., filială a Societăţii Comerciale “Hidroelectrica” – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 142/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 142/2013 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 71/2013

 • Ordinul nr. 1422/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 808/1.422/2013 pentru aprobarea Înţelegerii comune a Subcomitetului Fiscal Nabucco cu privire la paragraful 2 al articolului 11 din Acordul dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România şi Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la 13 iulie 2009

 • Ordinul nr. 1425/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1425/2012 pentru modificarea poziţiilor nr. 4 şi 20 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.577/2011 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2012, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

 • Ordinul nr. 1426/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1426/2012 privind modificarea art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă

 • Ordinul nr. 1427/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 146/1427/2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare

 • Ordinul nr. 143/2012, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 143/2012 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 7/2012 privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamaţiile primite de la clienţi şi stadiul rezolvării acestora

 • Ordinul nr. 143/2013, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 143/2013 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Ilva Mică, judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Ordinul nr. 1430/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1430/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău pentru activitatea de prelevare de organe

 • Ordinul nr. 1431/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1431/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr. Constantin Opriş” Baia Mare pentru activitatea de prelevare de organe

 • Ordinul nr. 1432/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1432/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare pentru prelevare de organe

 • Ordinul nr. 1435/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1435/2013 pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon” Iaşi, Laboratorul de Imunologie şi genetică (compartiment HLA) drept laborator HLA pentru activitatea de transplant

 • Ordinul nr. 1436/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1436/2013 pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, Laboratorul de Imunologie şi Transplant drept Laborator HLA pentru activitatea de transplant

 • Ordinul nr. 1436/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1436/852/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine şi specialităţi de panificaţie

 • Ordinul nr. 1438/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1438/2013 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

 • Ordinul nr. 1439/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1439/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2013

 • Ordinul nr. 144/2012, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 144/2012 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 8/2012 privind aplicarea orientărilor cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID privind adecvarea

 • Ordinul nr. 1441/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 543/2.366/1.446/1.489/1.441/879/2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice

 • Ordinul nr. 1442/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1442/2013 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC

 • Ordinul nr. 1443/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1443/2013 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România

 • Ordinul nr. 1445/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1445/1293/2269/2013 pentru completarea Procedurilor şi modalităţilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.081/M-1/690/480/2005

 • Ordinul nr. 1445/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 542/1.445/881/2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013

 • Ordinul nr. 1446/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1.446/2013 privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi grant nr. 153-164 pentru implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″

 • Ordinul nr. 1446/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 543/2.366/1.446/1.489/1.441/879/2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice

 • Ordinul nr. 1446/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1446/1294/2268/2013 pentru completarea Procedurilor şi modalităţilor de încasare şi de decontare a contravalorii creanţelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum şi a tehnicilor de analiză şi selecţie a ofertelor, de negociere şi de prezentare a propunerilor de mandat, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.080/M-1/689/481/2005

 • Ordinul nr. 1446/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1446/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.091/2013 privind stabilirea cuantumului taxei şi modalitatea de plată a acesteia pentru participarea la examenul de grad principal pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali – sesiunea 2013

 • Ordinul nr. 1447/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1447/2013 pentru reglementarea procedurii de raportare a datelor privind fondurile externe nerambursabile şi finanţarea naţională