• Ordinul nr. 1235/2013, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 1235/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale LAUREN FINANCE IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 1236/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 1236/1933/2013 pentru completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică

 • Ordinul nr. 1236/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1048/1236/957/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD” – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1237/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1074/1237/907/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1238/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1400/1238/1265/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV HAŢEG – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1239/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1475/1239/1394/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Curtea de Argeş – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 1239/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 1239/2013 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

 • Ordinul nr. 124/2013, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 124/2013 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bolintin-Deal, judeţul Giurgiu

 • Ordinul nr. 124/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 124/2012 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară

 • Ordinul nr. 124/2013, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Ordinul nr. 124/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare între unităţile de informaţii financiare din România şi Republica Panama privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism

 • Ordinul nr. 1240/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1398/1240/1263/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SEBEŞ – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1241/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1241/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 10 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

 • Ordinul nr. 1241/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1273/1241/1531/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială PIROCHIM VICTORIA – S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1242/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1.242/2013 privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 • Ordinul nr. 1242/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 1242/2012 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale PARTENER LEASING IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 1243/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1411/1243/1266/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Servicii Energetice Oltenia” – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 1244/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1419/1244/1297/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Bistriţa – S.A., filială a Societăţii Comerciale “Hidroelectrica” – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 1245/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1474/1245/1395/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Cluj – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 1246/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1075/1246/958/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD” – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1247/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1418/1247/1296/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Slatina – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 1248/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1473/1248/1396/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Porţile de Fier – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 1248/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1248/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Spiridon Iaşi

 • Ordinul nr. 1249/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1249/1473/1540/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAŞ – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 125/2013, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Ordinul nr. 125/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul de Analiză a Tranzacţiilor Financiare şi a Rapoartelor din Canada privind schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului

 • Ordinul nr. 1250/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1250/1474/1539/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA AUTOMECANICĂ MORENI – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1252/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1566/1252/1500/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Servicii Energetice Dobrogea” – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 1253/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

 • Ordinul nr. 1254/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1254/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

 • Ordinul nr. 1256/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică

 • Ordinul nr. 1257/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1257/1391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor

 • Ordinul nr. 1258/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1258/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti

 • Ordinul nr. 1258/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 60/512/1.258/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor şi aprobarea Procedurilor privind omologarea, comerţul paralel şi de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un produs de protecţie a plantelor omologat pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 1259/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1259/1392/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii

 • Ordinul nr. 1260/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării

 • Ordinul nr. 1260/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1350/1260/1538/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ MIJA – S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1261/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1261/2013 privind aprobarea tarifelor pentru verificarea unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor pentru examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi pentru viza anuală

 • Ordinul nr. 1261/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2.284/652/1.261/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 919/3.367/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Accesibilitate”, domeniul major de intervenţie “Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 1262/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2.286/655/1.262/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie “Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a cunoştinţelor”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 1262/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1262/1393/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul

 • Ordinul nr. 1263/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1263/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia

 • Ordinul nr. 1263/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2.281/654/1.263/2013 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 916/3.364/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie “Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 1263/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1398/1240/1263/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SEBEŞ – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1264/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1399/1234/1264/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTROCENTRALE GALAŢI – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice “Termoelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1264/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2.287/651/1.264/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Mediu”, domeniul major de intervenţie “Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 1265/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2.283/649/1.265/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 918/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Accesibilitate”, domeniul major de intervenţie “Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de informare şi comunicaţii în zona transfrontalieră”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 1265/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1400/1238/1265/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV HAŢEG – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1266/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1266/2013 privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucureşti la 23 iunie 2010 şi la Tbilisi la 26 august 2010, care constituie schimbul de instrumente pentru corectarea erorilor materiale în textul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Bucureşti la data de 2 iunie 2010

 • Ordinul nr. 1266/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2.285/650/1.266/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 920/3.368/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Dezvoltare economică şi socială”, domeniul major de intervenţie “Cooperarea people to people” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 1266/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1411/1243/1266/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Servicii Energetice Oltenia” – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 1267/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2.282/653/1.267/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 917/3.362/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare “Mediu”, domeniul major de intervenţie “Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protecţia mediului”, pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 1270/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1270 bis/1985/2253/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Electrificare CFR” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 1271/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1271 bis/1987/2275/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje “CFR IRLU” – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” – S.A.

 • Ordinul nr. 1271/2013, Ministerul Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 1271/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 511/2013 pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru aprobarea contractului-cadru de închiriere

 • Ordinul nr. 1272/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1272/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de director general al Institutului Naţional de Medicină Legală Mina Minovici Bucureşti şi pentru ocuparea posturilor de director de institut de medicină legală

 • Ordinul nr. 1273/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1273/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Târgu Mureş

 • Ordinul nr. 1273/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1273/1241/1531/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială PIROCHIM VICTORIA – S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1273/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1349/1273/1537/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ SADU – S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1274/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1214/1274/1532/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ARSENAL REŞIŢA – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1278/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1278/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006 privind aprobarea Procedurii naţionale de omologare a produselor de protecţie a plantelor care conţin substanţe active notificate şi pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanţe active autorizate în Uniunea Europeană

 • Ordinul nr. 1279/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1279/2012 privind aprobarea Criteriilor de evaluare, a condiţiilor de funcţionare şi monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deşeurilor medicale periculoase

 • Ordinul nr. 128/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 128/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2013

 • Ordinul nr. 128/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 128/2013 pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 65/2013

 • Ordinul nr. 1282/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1282/2013 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC

 • Ordinul nr. 1283/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 592/1283/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică

 • Ordinul nr. 1283/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1.283/2013 privind aprobarea constituirii şi menţinerii unei rezerve financiare în valută la dispoziţia Ministerului Finanţelor Publice

 • Ordinul nr. 1286/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1286/1967/2256/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Întreţinere Mecanizată” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 1288/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1288/2012 pentru abrogarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului sănătăţii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deşeurilor rezultate din activitatea medicală

 • Ordinul nr. 1289/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1289/2013 privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin – recolta anului de comercializare 2013/2014

 • Ordinul nr. 129/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 129/2013 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui subofiţer din Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 129/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 129/2013 pentru completarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 69/2009

 • Ordinul nr. 129/2013, Autoritatea Naţională pt. Regl. şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

  Ordinul nr. 129/2013 pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind încheierea acordului-cadru pentru servicii de transport aerian

 • Ordinul nr. 1290/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 1290/2013 privind desemnarea preşedintelui Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE

 • Ordinul nr. 1291/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 1291/2430/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 “Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii” din cadrul axei prioritare 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013

 • Ordinul nr. 1291/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1291/2013 privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot pentru portul Galaţi

 • Ordinul nr. 1293/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1445/1293/2269/2013 pentru completarea Procedurilor şi modalităţilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.081/M-1/690/480/2005

 • Ordinul nr. 1294/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1446/1294/2268/2013 pentru completarea Procedurilor şi modalităţilor de încasare şi de decontare a contravalorii creanţelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum şi a tehnicilor de analiză şi selecţie a ofertelor, de negociere şi de prezentare a propunerilor de mandat, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.080/M-1/689/481/2005

 • Ordinul nr. 1296/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1418/1247/1296/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Slatina – S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 1297/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1419/1244/1297/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroserv” Bistriţa – S.A., filială a Societăţii Comerciale “Hidroelectrica” – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 13/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 13/2013 pentru modificarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 69/2009

 • Ordinul nr. 13/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 13/2013 privind abrogarea pct. 6 din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 24/2010 privind aprobarea listelor cuprinzând informaţiile secrete de serviciu şi informaţiile de interes public

 • Ordinul nr. 13/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 13/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 aprilie 2013-30 iunie 2013

 • Ordinul nr. 13/2013, Serviciul de Pază şi Protecţie

  Ordinul nr. 13/2013 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază

 • Ordinul nr. 130/2013, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Ordinul nr. 130/2013 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar

 • Ordinul nr. 1306/2013, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

  Ordinul nr. 1306/2013 privind abrogarea unor acte normative

 • Ordinul nr. 1311/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 1.311/861/2013 privind înfiinţarea comisiilor pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora, precum şi pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestora

 • Ordinul nr. 1316/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1316/2013 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole

 • Ordinul nr. 1318/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordin nr. 1.318/2013 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2013

 • Ordinul nr. 132/2013, Institutul Naţional de Statistică – INS

  Ordinul nr. 132/2013 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

 • Ordinul nr. 1320/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1127/93182/2488/1320/2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind plata echipamentelor şi/sau a materialelor livrate şi recepţionate de către beneficiar pe şantier, în cadrul contractelor de lucrări finanţate în Programul operaţional regional, Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport

 • Ordinul nr. 1321/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1.126/2.487/1.321/2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată în cadrul contractelor de lucrări finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport

 • Ordinul nr. 1322/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1322/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 2.180/2012 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română – AFER

 • Ordinul nr. 1322/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1.322/2013 privind abrogarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 308/2001 pentru aprobarea Ghidului privind principiile de bună practică de fabricaţie pentru produsele cosmetice

 • Ordinul nr. 1330/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1330/2013 privind modificarea şi completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013

 • Ordinul nr. 1333/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1333/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea pregătirii prin rezidenţiat în specialitatea Medicină de urgenţă

 • Ordinul nr. 1336/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1336/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 1337/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1337/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2014-2018 şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe

 • Ordinul nr. 1341/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1.341/2013 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Normele metodologice privind procedurile de depunere, manipulare şi depozitare a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase, considerate bunuri fără stăpân, precum şi a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege, la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 526/2004

 • Ordinul nr. 1342/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1342/2013 pentru aprobarea metodologiei de supraveghere a infecţiilor cu transmitere sexuală

 • Ordinul nr. 1345/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1345/1472/1534/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ PLOPENI – S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1346/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1346/1470/1533/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ BUCUREŞTI – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei