• Ordinul nr. 792/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 792/349/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind verificarea şi certificarea datelor înscrise în Situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare publice cu paturi la data publicării Hotărârii Guvernului nr. 278/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Ordinul nr. 793/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 793/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de transplant de ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic

 • Ordinul nr. 8/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 8/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de sănătate şi stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român şi a baremului medical aferent

 • Ordinul nr. 8/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 8/2013 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2012

 • Ordinul nr. 8/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 8/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi de supraveghere a activităţii organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole ori alimentare ce au dobândit protecţia indicaţiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) şi a specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G.)

 • Ordinul nr. 8/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 8/2013 privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii

 • Ordinul nr. 8/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 8/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 172 Declaraţie-inventar privind redevenţele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 şi neachitate

 • Ordinul nr. 80/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 80/2013 pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate autorizaţiei de înfiinţare şi a Condiţiilor generale asociate licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a energiei termice produse în cogenerare

 • Ordinul nr. 805/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 805/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

 • Ordinul nr. 808/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 808/1.422/2013 pentru aprobarea Înţelegerii comune a Subcomitetului Fiscal Nabucco cu privire la paragraful 2 al articolului 11 din Acordul dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România şi Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la 13 iulie 2009

 • Ordinul nr. 81/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 81/2013 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor tehnice privind modul de evidenţă, raportare, calcul şi plată a taxei pe activitatea minieră şi a redevenţei miniere, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 198/2009

 • Ordinul nr. 81/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 81/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 81/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 81/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI – S.R.L.

 • Ordinul nr. 814/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 814/2013 pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operaţiuni efectuate de către contribuabilii care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010

 • Ordinul nr. 8157/2013, Serviciul Român de Informaţii

  Ordinul nr. 8157/2013 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii

 • Ordinul nr. 816/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 816/2013 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013

 • Ordinul nr. 817/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 817/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie “Cantacuzino” pe anul 2013

 • Ordinul nr. 819/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 819/2013 privind aplicarea Instrucţiunilor de inspecţie din 2011 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare şi certificare (HSSC), adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1053(27) din 30 noiembrie 2011

 • Ordinul nr. 82/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 82/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere

 • Ordinul nr. 82/2012, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 82/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 82/2013 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi tarifelor la clienţii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate

 • Ordinul nr. 820/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 820/2013 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007

 • Ordinul nr. 821/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 821/2.247/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale

 • Ordinul nr. 823/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 823/2013 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 827/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 827/697/2013 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun

 • Ordinul nr. 83/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 83/2013 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 83/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 83/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă

 • Ordinul nr. 84/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 84/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus

 • Ordinul nr. 84/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 84/2013 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 84/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 84/2013, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

  Ordinul nr. 84/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale anuale şi promovarea personalului contractual din cadrul Ministerului Public

 • Ordinul nr. 841/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 841/2013 privind aprobarea sistemului de sancţiuni pentru măsura 215 “Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachet A porcine” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 • Ordinul nr. 842/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 842/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială BABE – S.R.L. punct de lucru Sângeorgiu de Mureş pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro)

 • Ordinul nr. 842/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 842/573/303/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 • Ordinul nr. 843/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 843/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială LID MEDLIFE – S.R.L. pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro)

 • Ordinul nr. 843/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 843/962/628/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial “Transport” (POS-T) 2007-2013

 • Ordinul nr. 844/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 844/2013 pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă Militar “Victor Popescu” pentru activitatea de prelevare şi transplant de ţesut osos şi tendinos

 • Ordinul nr. 845/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 842/573/303/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 • Ordinul nr. 848/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 848/2013 pentru aprobarea formularelor-tip de înregistrare, certificare, licenţă şi alte documente prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

 • Ordinul nr. 849/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 849/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

 • Ordinul nr. 85/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 85/2013 privind modificarea şi completarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.341/2012

 • Ordinul nr. 85/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 85/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale

 • Ordinul nr. 85/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 85/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ – S.A.

 • Ordinul nr. 850/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI

 • Ordinul nr. 850/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 850/2013 pentru acordarea ajutorului de stat reprezentând cheltuieli excepţionale acordate de la bugetul de stat în baza Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive

 • Ordinul nr. 851/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 851/384/2013 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţii acuţi

 • Ordinul nr. 851/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 851/2013 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 • Ordinul nr. 852/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1436/852/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine şi specialităţi de panificaţie

 • Ordinul nr. 855/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 855/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră

 • Ordinul nr. 856/2013, Ministerul pentru Societatea Informaţională

  Ordinul nr. 856/2013 privind retragerea de pe piaţă, interzicerea comercializării şi utilizării echipamentelor radio neconforme model GSM&3G RF921XKT, GSM RF900 şi 3G RF2100, introduse pe piaţa din România de către Societatea EMAGO CREATIVE – S.R.L.

 • Ordinul nr. 859/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 859/2013 pentru aprobarea “Regulamentului de navigaţie pe Dunăre în sectorul românesc” – ediţia 2013

 • Ordinul nr. 86/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 86/2013 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 86/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 86/2013 pentru completarea art. 13 din Criteriile şi metodologia privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.101/2011

 • Ordinul nr. 86/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 86/2013 pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă pentru anul 2013, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund

 • Ordinul nr. 86/2013, Agenţia Naţională de Integritate – ANI

  Ordinul nr. 86/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Ordinul nr. 86/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 86/2013 privind modificarea art. 5 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

 • Ordinul nr. 86/2013, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

  Ordinul nr. 86/2013 pentru aprobarea Directivei privind structurile cu responsabilităţi în domeniul INFOSEC – INFOSEC 1

 • Ordinul nr. 86/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 86/2013 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile care reglementează prepararea, introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate

 • Ordinul nr. 860/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 860/2013 pentru modificarea art. 46 alin. (2) lit. a), c), d) şi e) din Regulamentul privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 34/2011

 • Ordinul nr. 860/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

 • Ordinul nr. 861/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1.311/861/2013 privind înfiinţarea comisiilor pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora, precum şi pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestora

 • Ordinul nr. 861/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 861/2013 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale”

 • Ordinul nr. 864/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 864/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Procedura de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 46/2012

 • Ordinul nr. 87/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 87/2013 pentru aprobarea Normelor privind managementul sistemului de formare continuă în domeniul limbilor străine în Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 87/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 • Ordinul nr. 87/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 87/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem

 • Ordinul nr. 871/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 871/2013 pentru modificarea lit. n) a art. 22 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public

 • Ordinul nr. 872/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 872/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială “Clinica Polisano” – S.R.L., punctul de lucru Clinica Polisano – Centrul de fertilizare in vitro, pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro)

 • Ordinul nr. 874/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 874/2013 privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul 2013

 • Ordinul nr. 875/2013, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 875/2013 pentru modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001

 • Ordinul nr. 876/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 876/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii

 • Ordinul nr. 877/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 877/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări

 • Ordinul nr. 877/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”

 • Ordinul nr. 878/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 878/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 • Ordinul nr. 879/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 543/2.366/1.446/1.489/1.441/879/2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice

 • Ordinul nr. 88/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 88/2013 pentru modificarea art. 110 alin. (11) din Regulamentul educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149/2012

 • Ordinul nr. 88/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 88/2013 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică

 • Ordinul nr. 881/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 542/1.445/881/2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013

 • Ordinul nr. 882/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 882/2013 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2013

 • Ordinul nr. 883/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 883/2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2013

 • Ordinul nr. 886/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 886/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini

 • Ordinul nr. 889/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 889/2013 privind evidenţa şi înmatricularea navelor care arborează pavilionul român

 • Ordinul nr. 89/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 89/2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate

 • Ordinul nr. 89/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 89/2013 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 89/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 89/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 82/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 • Ordinul nr. 89/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 89/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile cu modificări semnificative de capacitate şi pentru instalaţiile care îşi încetează parţial sau total funcţionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020

 • Ordinul nr. 89/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 89/2013 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. şi beneficiar

 • Ordinul nr. 891/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 891/2013 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume

 • Ordinul nr. 895/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 895/2013 pentru modificarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011

 • Ordinul nr. 9/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 9/2013 pentru modificarea Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2012

 • Ordinul nr. 9/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 9/2013 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 9/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 9/2013 privind constituirea Comisiei tehnice de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale

 • Ordinul nr. 9/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 9/2013 pentru completarea articolului 7 din Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare aplicabile comerţului intracomunitar cu produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 256/2006

 • Ordinul nr. 90/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 90/2013 privind funcţionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 90/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 90/2013 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 90/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 1063/1001/90/2013 privind modificarea şi completarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002

 • Ordinul nr. 90/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 90/2013 privind aprobarea certificării Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. ca operator de transport şi de sistem al sistemului electroenergetic naţional

 • Ordinul nr. 900/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 900/2013 privind funcţionarea bazei de date pentru seminţe sau material vegetativ săditor în sectorul agricultură ecologică

 • Ordinul nr. 901/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 901/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova pentru activitatea de prelevare şi transplant de ţesut osos şi tendinos

 • Ordinul nr. 902/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 902/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Universitar de Urgenţă Elias pentru activitatea de prelevare şi transplant de ţesut osos şi tendinos