• Ordinul nr. 1/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1/2013 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.246/2012 privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea şi declararea potenţialilor donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte cerebrală

 • Ordinul nr. 1/2013, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 1/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale IFN LEASING HOUSE – S.A.

 • Ordinul nr. 1/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 17/2009

 • Ordinul nr. 1/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 1/2013 privind modificarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică, produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2010

 • Ordinul nr. 1/2013, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 1/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit

 • Ordinul nr. 1/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Ordinul nr. 1/2013 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 1/2013 pentru modificarea Instrucţiunii nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 116/2011

 • Ordinul nr. 10/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 10/2013 pentru modificarea anexei nr. 6 la Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010

 • Ordinul nr. 10/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 10/2013 privind aprobarea Procedurii de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezerviştii chemaţi la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război

 • Ordinul nr. 10/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 10/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide şi pentru solicitarea privind înscrierea substanţelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 10/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 10/2013 privind actualizarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, aplicabile pentru anul 2013

 • Ordinul nr. 100/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M.100/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 100/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 100/2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială Enel Distribuţie Muntenia – S.A.

 • Ordinul nr. 1000/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1000/2013 privind modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT N SCP 1-2008 – Cerinţe generale pentru sistemele şi componentele care reţin presiunea din instalaţiile nucleare, aprobată prin Ordinul ministrului economiei nr. 675/2009

 • Ordinul nr. 1001/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1001/2013 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT CR 6-2013 “Autorizarea operatorilor control nedistructiv şi a persoanelor juridice care efectuează examinări nedistructive, precum şi evaluarea persoanelor juridice care efectuează examinări distructive”, PT CR 7-2013 “Aprobarea procedurilor de sudare pentru oţel, aluminiu, aliaje de aluminiu şi polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)” şi PT CR 9-2013 “Autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare la instalaţii sub presiune şi la instalaţii de ridicat şi a operatorilor sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)”

 • Ordinul nr. 1001/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1063/1001/90/2013 privind modificarea şi completarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002

 • Ordinul nr. 1002/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1002/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea

 • Ordinul nr. 1009/2013, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 1009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară

 • Ordinul nr. 1009/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1503/1009/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

 • Ordinul nr. 101/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 101/2013 privind modificarea art. 11 alin. (3) din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziţii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari

 • Ordinul nr. 101/2013, Agenţia Naţională Antidoping

  Ordinul nr. 101/2013 pentru aprobarea modelului certificatului de funcţionare din punctul de vedere al respectării reglementărilor antidoping

 • Ordinul nr. 101/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 101/2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială Enel Distribuţie Banat – S.A.

 • Ordinul nr. 101/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M101/2013 pentru modificarea Normelor privind consumurile de combustibili pentru încălziri centrale, ventilaţii şi activităţi administrativ-gospodăreşti în unităţile militare ale Ministerului ApărăriiNaţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.121/2010

 • Ordinul nr. 1010/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1.010/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 • Ordinul nr. 1012/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1012/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 1013/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1.013/2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici

 • Ordinul nr. 1014/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. /2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 • Ordinul nr. 1015/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1.015/2013 privind modificarea art. 5 alin. (1) din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.571/2012 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile

 • Ordinul nr. 1017/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1017/2013 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.217(63) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 2 martie 2012

 • Ordinul nr. 1018/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1018/2013 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.216(63) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 2 martie 2012

 • Ordinul nr. 102/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 174/2012 privind aprobarea Planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, precum şi pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 102/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 102/2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială Enel Distribuţie Dobrogea – S.A.

 • Ordinul nr. 1020/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1.020/1.704/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.479/3.525/2011 pentru aprobarea Convenţiei de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, a Convenţiei de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune, a contractului de garanţie reală mobiliară, precum şi a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011

 • Ordinul nr. 1020/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1020/2013 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 • Ordinul nr. 1021/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1.021/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice”

 • Ordinul nr. 1022/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1.022/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente întocmite în activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere

 • Ordinul nr. 1022/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1022/2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005

 • Ordinul nr. 1023/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1.023/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.415/2009 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală la persoane fizice

 • Ordinul nr. 1023/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2.348/1.023/2013 pentru modificarea anexei nr. 7 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.823/1.566/2003

 • Ordinul nr. 1024/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1024/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale”

 • Ordinul nr. 1028/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1028/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013

 • Ordinul nr. 1029/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1029/2013 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 • Ordinul nr. 103/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 103/2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială E.ON Moldova Distribuţie – S.A.

 • Ordinul nr. 1031/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1031/561/2013 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 • Ordinul nr. 1032/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1032/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă

 • Ordinul nr. 1033/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1033/579/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţii acuţi

 • Ordinul nr. 1035/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1035/577/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 • Ordinul nr. 1036/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1036/1464/1769/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Sere şi Pepiniere” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 10377/2013, Serviciul Român de Informaţii

  Ordinul nr. 1570/171/10377/197/111/4043/540/947/2013 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 1038/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1.038/2013 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

 • Ordinul nr. 1039/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1039/2013 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Anexa III revizuită la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.193(61) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 1 octombrie 2010

 • Ordinul nr. 1039/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1039/2013 privind încetarea procedurii de administrare specială şi supraveghere financiară la Compania Naţională a Huilei – S.A. Petroşani

 • Ordinul nr. 104/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 104/2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” – S.A.

 • Ordinul nr. 1040/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1040/2013 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.329(90) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2012

 • Ordinul nr. 1041/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1041/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2013 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 • Ordinul nr. 1041/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1041/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.093/2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale

 • Ordinul nr. 1041/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 1041/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 • Ordinul nr. 1042/2013, Institutul Naţional de Statistică – INS

  Ordinul nr. 1042/2013 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2014

 • Ordinul nr. 1044/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1044/2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase – RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005

 • Ordinul nr. 1048/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1048/1236/957/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD” – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1048/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1048/2013 privind completarea art. 2 din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 • Ordinul nr. 1049/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1049/2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, precum şi pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere – RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005

 • Ordinul nr. 1049/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1049/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2013

 • Ordinul nr. 105/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 105/2013 privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 105/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 105/2013 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” – S.A.

 • Ordinul nr. 1050/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1050/2013 pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători

 • Ordinul nr. 1051/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1051/2013 pentru modificarea Regulamentului de remorcare şi frânare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.815/2005

 • Ordinul nr. 1053/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1053/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 124/2011 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, “Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Orizont PAC 2020″

 • Ordinul nr. 1055/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1055/2013 pentru completarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparţine domeniului public al statului şi este concesionată administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.286/2012

 • Ordinul nr. 1058/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1058/2013 privind încetarea procedurii de administrare specială şi supraveghere financiară la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice “Termoelectrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 106/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 106/2013 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de S.C. DISTRIGAZ SUD REŢELE – S.R.L.

 • Ordinul nr. 1060/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1060/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2013 al Autorităţii Navale Române

 • Ordinul nr. 1060/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1060/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Tichileşti (leprozerie)

 • Ordinul nr. 1061/2013, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 1061/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale BAVARIA LEASING IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 1062/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1062/1235/959/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD” – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1063/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1063/1001/90/2013 privind modificarea şi completarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002

 • Ordinul nr. 1065/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1065/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Autorităţii Feroviare Române – AFER

 • Ordinul nr. 1068/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1068/2013 pentru modificarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012

 • Ordinul nr. 1068/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1.068/537/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 79/384/2008 privind aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013

 • Ordinul nr. 1069/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1.069/2013 privind aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii generale pentru implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″ şi Ghidurilor solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi Grant nr. 123-125, 127-152 pentru implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″

 • Ordinul nr. 107/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 107/2013 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare şi pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 32/2013 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare, privind concursul public de ofertă – Runda nr. 81/2013

 • Ordinul nr. 107/2013, Autoritatea Naţională pentru Turism

  Ordinul nr. 107/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului legitimaţiilor de control

 • Ordinul nr. 107/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 107/2013 pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 • Ordinul nr. 1072/2013, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1072/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 • Ordinul nr. 1074/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1074/1237/907/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1075/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1075/1246/958/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD” – S.A. filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1075/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1075/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 756/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin

 • Ordinul nr. 1078/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1078/2013 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 92/2013 pentru aprobarea listei unităţilor sanitare care realizează activităţi de recrutare, testare şi donare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi

 • Ordinul nr. 1079/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1.079/2013 privind aprobarea modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora

 • Ordinul nr. 108/2013, Autoritatea Naţională pentru Turism

  Ordinul nr. 108/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control şi autorizare a Direcţiei generale control şi autorizare turism

 • Ordinul nr. 108/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 108/2013 pentru completarea alin. (1) al art. 1 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 108/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M.108/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea exceptărilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei

 • Ordinul nr. 1081/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1.081/2013 pentru abrogarea unor ordine privind modelul şi conţinutul unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală

 • Ordinul nr. 1082/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 724/1082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale

 • Ordinul nr. 1083/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1083/608/2013 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 • Ordinul nr. 1089/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1089/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. “Prof. Dr. Dorin Hociotă” Bucureşti

 • Ordinul nr. 109/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 109/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 68/2012

 • Ordinul nr. 109/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 109/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

 • Ordinul nr. 109/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 109/2013 pentru aprobarea Codului tehnic al gazelor naturale lichefiate

 • Ordinul nr. 1090/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1090/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Medicină Legală “Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti

 • Ordinul nr. 1091/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1091/2013 privind stabilirea cuantumului taxei şi modalitatea de plată a acesteia pentru participarea la examenul de grad principal pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali – sesiunea 2013