16 Februarie, 2019
 • Lista nr. 1/2013, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista privind partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care au depus până la data de 11 februarie 2013 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmit cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 3 februarie 2013, listă care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale nr. 1/2013

 • Lista din 11.01.2013, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Petroşani pentru anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 11.01.2013

 • Lista din 16.04.2013, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 16.04.2013

 • Lista din 24.04.2013, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Braşov, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, ce beneficiază de subvenţii din bugetul local în anul 2013, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 24.04.2013

 • Lista din 08.05.2013, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică care primesc subvenţii de la bugetul local al municipiului Buzău în anul 2013, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 08.05.2013

 • Lista din 10.05.2013, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Galaţi în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 10.05.2013

 • Lista din 15.05.2013, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Sibiu care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2013, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 15.05.2013

 • Lista din 21.05.2013, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Mediaş care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 21.05.2013

 • Lista din 11.06.2013, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Brăila care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 11.06.2013

 • Lista din 12.06.2013, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Târgu Mureş pentru anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 12.06.2013

 • Lista din 13.06.2013, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Marghita care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2013, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 13.06.2013

 • Lista din 21.06.2013, Primărie

  Lista asociaţiilor şi fundaţiilor cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în anul 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 21.06.2013

 • Lista din 27.06.2013, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Oradea care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 27.06.2013

 • Lista din 16.10.2013, Agenţia Naţională Antidoping

  Lista interzisă pentru anul 2014, din 16.10.2013

 • Lista din 17.09.2013, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Tulcea în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, ce înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 17.09.2013

 • Lista din 02.04.2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie1) din 02.04.2013

 • Lista din 09.10.2013, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Sibiu care primesc subvenţii de la bugetul local în cursul anului 2013, lunile august-decembrie, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 09.10.2013

 • Lista din 15.05.2013, Ministerul Sănătăţii

  Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional din 15.05.2013

 • Lista din 04.06.2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni din 04.06.2013

 • Lista din 01.07.2013, Ministerul Sănătăţii

  Lista denumirilor comerciale şi a preturilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor nationale de sănătate, corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI) cuprinse în sublista C2 a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare din 01.07.2013

 • Lista din 14.05.2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini din 14.05.2013

 • Lista din 31.05.2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Lista nominală a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2013, privind acordarea unui ajutor în valoare de 200 de euro destinat achiziţionării unui calculator în anul 2013 din 31.05.2013

 • Lista din 20.03.2013, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local al municipiului Codlea, judeţul Braşov, în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 20.03.2013

 • Lista din 20.03.2013, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local al municipiului Adjud, judeţul Vrancea, în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 20.03.2013

 • Lista nr. 2/2013, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista privind partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care au depus până la data de 28 februarie 2013 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmit cu ocazia alegerilor locale parţiale desfăşurate în data de 24 februarie 2013, listă care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale nr. 2/2013

 • Lista nr. 3/2013, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista privind partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care au depus până la data de 27 mai 2013 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmit cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 26 mai 2013, listă care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale din 27.05.2013