21 Iulie, 2018
 • Legea nr. 365/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 365/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

 • Legea nr. 366/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 366/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

 • Legea nr. 367/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 367/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

 • Legea nr. 368/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Legea nr. 369/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 369/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 • Legea nr. 37/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 37/2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Legea nr. 370/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 370/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din România

 • Legea nr. 371/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 371/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Legea nr. 372/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 372/2013 privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie “Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj – Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”

 • Legea nr. 372(r1)/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor

 • Legea nr. 373/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene

 • Legea nr. 374/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 • Legea nr. 375/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 375/2013 privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor – Palas, judeţul Constanţa, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii “Varianta de ocolire a municipiului Constanţa”

 • Legea nr. 376/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 376/2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul migraţiei şi azilului

 • Legea nr. 377/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 377/2013 pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010

 • Legea nr. 378/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 378/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, precum şi a Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

 • Legea nr. 379/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 379/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

 • Legea nr. 38/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 38/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative

 • Legea nr. 380/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 380/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Legea nr. 381/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 381/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României

 • Legea nr. 39/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 39/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie

 • Legea nr. 4/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar

 • Legea nr. 40/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 40/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

 • Legea nr. 41/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 41/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002

 • Legea nr. 42/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 42/2013 pentru abrogarea art. 1 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Legea nr. 43/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 43/2013 privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de Investiţii

 • Legea nr. 44/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 44/2013 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991

 • Legea nr. 45/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 45/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Legea nr. 46/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 46/2013 privind afilierea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociaţia Internaţională a Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor preţioase

 • Legea nr. 47/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 47/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

 • Legea nr. 48/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 48/2013 pentru modificarea Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

 • Legea nr. 49/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 49/2013 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare

 • Legea nr. 5/2013, Parlamentul României

  Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013

 • Legea nr. 50/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 50/2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Legea nr. 503(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări

 • Legea nr. 51/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz

 • Legea nr. 51(r1)/2006, Parlamentul României

  Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

 • Legea nr. 52/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 52/2013 privind vânzarea locuinţelor aflate în proprietatea Societăţii Feroviare de Turism S.F.T.-C.F.R. – S.A. actualilor chiriaşi

 • Legea nr. 52(r1)/2003, Parlamentul României

  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

 • Legea nr. 53/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române

 • Legea nr. 54/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 54/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Legea nr. 55/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 55/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural

 • Legea nr. 56/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 56/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2012 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

 • Legea nr. 57/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 57/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de război româneşti situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iaşi la 3 martie 2012

 • Legea nr. 58/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 58/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele de război, semnat la Ljubljana la 15 iunie 2011

 • Legea nr. 59/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 59/2013 privind aderarea României la Acordul parţial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezoluţia CM/Res(2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniştrilor adjuncţi)

 • Legea nr. 6/2013, Parlamentul României

  Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, nr. 6/2013

 • Legea nr. 60/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 60/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Legea nr. 61/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 61/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Legea nr. 62/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 62/2013 pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 • Legea nr. 63/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 63/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României

 • Legea nr. 64/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 64/2013 pentru ratificarea Acordului dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011

 • Legea nr. 65/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 65/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Iaşi la 3 martie 2012

 • Legea nr. 66/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 66/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2012 privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală – INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie

 • Legea nr. 67/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 67/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice

 • Legea nr. 68/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 68/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune

 • Legea nr. 69/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 69/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între şi dincolo de teritoriile lor respective, semnat la Dubai la 21 iunie 2011

 • Legea nr. 7(r2)/1996, Parlamentul României

  Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Legea nr. 7/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 7/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială Rompetrol Rafinare – S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi transferul Societăţii Comerciale Sanevit 2003 – S.A. Arad şi acţiunilor aferente deţinute în numele statului de la Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Legea nr. 70/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 70/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Legea nr. 71/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 71/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

 • Legea nr. 72/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante

 • Legea nr. 73/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 73/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice

 • Legea nr. 74/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 74/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 • Legea nr. 75/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 75/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012

 • Legea nr. 76/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 76/2013 pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

 • Legea nr. 77/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 77/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă

 • Legea nr. 78/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 78/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local

 • Legea nr. 79/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 79/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA – S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent

 • Legea nr. 8/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 8/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal

 • Legea nr. 80/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 80/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2012 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007

 • Legea nr. 81/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 81/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Legea nr. 82/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 82/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat

 • Legea nr. 83/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 83/2013 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2012 pentru modificarea art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative

 • Legea nr. 84/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 84/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2012 privind finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în ţară după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii

 • Legea nr. 85/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 85/2013 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti

 • Legea nr. 86/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 86/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

 • Legea nr. 87/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 87/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 • Legea nr. 88/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 88/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2012 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012

 • Legea nr. 89/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 89/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană

 • Legea nr. 9/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 9/2013 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Legea nr. 90/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 90/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 91/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 91/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători C.F.R. – Călători – S.A.

 • Legea nr. 92/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 92/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012

 • Legea nr. 93/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 93/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro

 • Legea nr. 94/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 94/2013 privind modificarea art. 3 din Legea nr. 133/2010 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti – etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009

 • Legea nr. 95/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 95/2013 pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

 • Legea nr. 96/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 96/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Legea nr. 96(r2)/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

 • Legea nr. 97/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 97/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime

 • Legea nr. 98/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 98/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Legea nr. 99/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 99/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor