24 Martie, 2019
 • Legea nr. 275/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 275/2013 pentru modificarea alin. (1) şi (3) ale art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Legea nr. 276/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 276/2013 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 14 septembrie 2012

 • Legea nr. 277/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 277/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

 • Legea nr. 278/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

 • Legea nr. 279/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 279/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi de Ordonanţa Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Legea nr. 279(r2)/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

 • Legea nr. 28/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 28/2013 pentru ratificarea Acordului de sprijin al Proiectului dintre România şi Nabucco Gas Pipeline International GMBH şi Nabucco Gas Pipeline România – S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri la 8 iunie 2011

 • Legea nr. 280/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 280/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Legea nr. 281/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 281/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

 • Legea nr. 282/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 282/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

 • Legea nr. 283/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 283/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar

 • Legea nr. 284/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 284/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2013 pentru modificarea art. 37, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

 • Legea nr. 285/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 285/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 26 iunie 2013

 • Legea nr. 286/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 286/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

 • Legea nr. 287/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 287/2013 privind aprobarea OUG 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 07.09.1940, ale Legii 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10.02.1947, precum şi ale Legii 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24.11.1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 05.074.1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legiilor 9/1998, 290/2003 şi 393/2006

 • Legea nr. 288/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 288/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit

 • Legea nr. 289/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 289/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor

 • Legea nr. 29/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 29/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora

 • Legea nr. 290/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 290/2013 pentru completarea Legii nr. 53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române

 • Legea nr. 291/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 291/2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

 • Legea nr. 292/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 292/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Kuwait City la 11 iunie 2012

 • Legea nr. 293/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 293/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

 • Legea nr. 294/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 294/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de bacalaureat 2013

 • Legea nr. 295/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 295/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2013 pentru modificarea art. 13 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Legea nr. 296/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 296/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Legea nr. 297/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate

 • Legea nr. 298/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic

 • Legea nr. 299/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 299/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

 • Legea nr. 3/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 3/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Legea nr. 30/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 30/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice

 • Legea nr. 300/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 300/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 • Legea nr. 301/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 301/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Legea nr. 302/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 302/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN

 • Legea nr. 303/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 303/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Legea nr. 304/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 304/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

 • Legea nr. 305/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 305/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Rawalpindi la 14 februarie 2013

 • Legea nr. 306/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 306/2013 pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei privind crearea Organizaţiei internaţionale pentru colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul industriei electrotehnice “INTERELECTRO” în relaţie cu România

 • Legea nr. 307/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 307/2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010

 • Legea nr. 309/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 309/2013 pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 şi, respectiv, la 21 iunie 2011 la Luxemburg şi Oslo, precum şi a Acordului auxiliar dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte, şi Regatul Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 şi, respectiv, la 21 iunie 2011 la Luxemburg şi Oslo

 • Legea nr. 31/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 31/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2012 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

 • Legea nr. 310/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 310/2013 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul protecţiei martorilor, adoptat la Štiřín, Republica Cehă, la 24 mai 2012, semnat de România la Štiřín, Republica Cehă, la aceeaşi dată

 • Legea nr. 311/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 311/2013 pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Canada şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2009

 • Legea nr. 312/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 312/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012 şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006

 • Legea nr. 313/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 313/2013 privind aderarea României la Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale

 • Legea nr. 314/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 314/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi a Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 • Legea nr. 315/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 315/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013

 • Legea nr. 316/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 316/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2013 privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Naţională “Nuclearelectrica” – S.A. prin alocaţii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011

 • Legea nr. 317/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 317/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora

 • Legea nr. 318/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 318/2013 pentru trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor – Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi

 • Legea nr. 319/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 319/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării, semnat la Varşovia la 5 iunie 2013

 • Legea nr. 32/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 32/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS – S.A. Iaşi

 • Legea nr. 320/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 320/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la organisme internaţionale

 • Legea nr. 321/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 321/2013 pentru modificarea alin. (7) al art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

 • Legea nr. 322/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 322/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2013 privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare la organismele şi organizaţiile internaţionale

 • Legea nr. 323/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 323/2013 pentru majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr. 612/2011 privind “Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare”, adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, şi, respectiv, în conformitate cu Rezoluţia nr. 613/2011 privind “Majorarea generală de capital 2010″, adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD

 • Legea nr. 324/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 324/2013 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei

 • Legea nr. 325/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 325/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2013 privind finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Legea nr. 326/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 326/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice

 • Legea nr. 327/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 327/2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 • Legea nr. 328/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 328/2013 pentru aprobarea participării României la Forumul global privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale

 • Legea nr. 329/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 329/2013 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013

 • Legea nr. 33/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 33/2013 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti – etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Universitate-Pantelimon, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011

 • Legea nr. 330/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 330/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalităţii organizate, traficului de persoane, terorismului, finanţării terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Dublin la 17 ianuarie 2013

 • Legea nr. 331/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 331/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, promoţia 2013

 • Legea nr. 332/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 332/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

 • Legea nr. 333/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 333/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2013 pentru reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă în domeniul forţei de muncă

 • Legea nr. 334/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 334/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscalbugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

 • Legea nr. 335/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

 • Legea nr. 336/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 336/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2013 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii

 • Legea nr. 337/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 337/2013 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Legea nr. 338/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 338/2013 privind modificarea art. 6 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Legea nr. 339/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 339/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Legea nr. 34/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 34/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 • Legea nr. 340/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

 • Legea nr. 341/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 341/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Legea nr. 342/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 342/2013 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

 • Legea nr. 343/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 343/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Legea nr. 344/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 344/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Legea nr. 345/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 345/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Legea nr. 346/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 346/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice

 • Legea nr. 347/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 347/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Legea nr. 348/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 348/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale “Romtelecom” – S.A.

 • Legea nr. 349/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 349/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen

 • Legea nr. 35/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 35/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

 • Legea nr. 350/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 350/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Legea nr. 352/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 352/2013 privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului şi creşterea selectivă a capitalului Corporaţiei Financiare Internaţionale

 • Legea nr. 353/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 353/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 • Legea nr. 354/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 354/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit “Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova)”, semnat la Chişinău la 11 iunie 2013

 • Legea nr. 355/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014

 • Legea nr. 356/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014

 • Legea nr. 356(r1)/2003, Parlamentul României

  Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român

 • Legea nr. 357/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 357/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2013 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

 • Legea nr. 358/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 358/2013 pentru modificarea art. 1961 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Legea nr. 359/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 359/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

 • Legea nr. 36/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 36/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale

 • Legea nr. 36(r2)/1995, Parlamentul României

  Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Legea nr. 360/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere

 • Legea nr. 362/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 362/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore

 • Legea nr. 363/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea

 • Legea nr. 364/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 364/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013