20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 521/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 521/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome “Monetăria Statului” din subordinea Băncii Naţionale a României

 • Hotărârea nr. 522/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 522/2013 privind organizarea la Bucureşti, în data de 20 septembrie 2013, a Reuniunii generale a administraţiilor fiscale din statele membre ale Uniunii Europene

 • Hotărârea nr. 523/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 523/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

 • Hotărârea nr. 524/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 524/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 525/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Hotărârea nr. 526/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 526/2013 pentru aprobarea condiţiilor principale ale contractului de vânzare de acţiuni între stat, prin Ministerul Transporturilor, în calitate de vânzător, şi Societatea Comercială Grup Feroviar Român – S.A., în calitate de cumpărător, având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui pachet de acţiuni, reprezentând 51% din capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” – S.A.

 • Hotărârea nr. 527/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C.

 • Hotărârea nr. 528/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 528/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Hotărârea nr. 529/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 529/2013 pentru aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice, 2013-2020

 • Hotărârea nr. 53/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 53/2013 cu privire la transmiterea punctului de vedere la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Pregătirea pentru alegerile europene din 2014: consolidarea în continuare a desfăşurării eficiente şi democratice a alegerilor – COM (2013) 126 final

 • Hotărârea nr. 53/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 53/2013 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 53/2013, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 53/2013 pentru aprobarea Normei “Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI-ASR-07-IV/0)”

 • Hotărârea nr. 53/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 53/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 • Hotărârea nr. 530/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 530/2013 pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt, cu privire la obţinerea vizelor de scurtă şedere, pe teritoriul României, pentru anumite categorii de străini

 • Hotărârea nr. 531/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 531/2013 privind aprobarea închirierii unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 5315/2013, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 5315/2013 privind completarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007

 • Hotărârea nr. 532/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 532/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Sării – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 533/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 533/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 534/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 534/2013 privind aprobarea stemei comunei Răduleşti, judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 535/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 535/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Cândeşti şi Dragomireşti, judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 536/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 536/2013 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea U.M. 0586 Miercurea-Ciuc din Ministerul Afacerilor Interne, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 537/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 537/2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind Agenţia Naţională pentru Locuinţe

 • Hotărârea nr. 538/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 538/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

 • Hotărârea nr. 539/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 539/2013 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012

 • Hotărârea nr. 54/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 54/2013 privind numirea vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 • Hotărârea nr. 54/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

 • Hotărârea nr. 54/2012, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 54/2012 pentru aprobarea modelului Notei de inspecţie

 • Hotărârea nr. 54/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 54/2013 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 540/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 540/2013 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003

 • Hotărârea nr. 541/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 541/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

 • Hotărârea nr. 542/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 542/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Hotărârea nr. 543/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 543/2013 privind aprobarea stemei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 544/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 544/2013 privind aprobarea stemei comunei Niculeşti, judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 545/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 545/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Hotărârea nr. 545/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 545/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 • Hotărârea nr. 546/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 546/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012

 • Hotărârea nr. 546/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 546 bis/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 • Hotărârea nr. 546/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 546/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

 • Hotărârea nr. 547/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 547/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping

 • Hotărârea nr. 548/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 • Hotărârea nr. 549/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 549/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008

 • Hotărârea nr. 549/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 549 bis/2013 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007

 • Hotărârea nr. 549/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 549/2013 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007

 • Hotărârea nr. 55/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 55/2013 privind modificarea şi completarea Regulamentului şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992

 • Hotărârea nr. 55/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 55/2013 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 55/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 55/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 550/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 550/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

 • Hotărârea nr. 550/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 550/2013 pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007

 • Hotărârea nr. 551/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 551/2013 pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007

 • Hotărârea nr. 551/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 551/2013 privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2000

 • Hotărârea nr. 552/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 552/2013 privind aprobarea stemelor oraşelor Costeşti şi Topoloveni, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 552/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 552/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007

 • Hotărârea nr. 553/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 553/2013 privind aprobarea stemei comunei Islaz, judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 554/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 554/2013 privind alocarea temporară, pentru luna august a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 • Hotărârea nr. 555/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 555/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 556/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 556/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Borcea, Dragoş Vodă şi Jegălia, judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 557/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 557/2013 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării

 • Hotărârea nr. 558/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 558/2013 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 559/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 559/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

 • Hotărârea nr. 56/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 56/2013 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru avizarea Proiectului de lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană şi stimularea şi facilitarea dezvoltării activităţilor miniere în România

 • Hotărârea nr. 56/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 56/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 56/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 56/2013 privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi din administrarea Academiei Române – Filiala Iaşi, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite

 • Hotărârea nr. 560/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 560/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

 • Hotărârea nr. 561/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 561/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală

 • Hotărârea nr. 562/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 562/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”

 • Hotărârea nr. 563/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 563/2013 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006

 • Hotărârea nr. 564/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 564/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu

 • Hotărârea nr. 565/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 565/2013 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”

 • Hotărârea nr. 566/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 566/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice şi a Hotărârii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice

 • Hotărârea nr. 567/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 567/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

 • Hotărârea nr. 568/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 568/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia

 • Hotărârea nr. 569/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 569/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie

 • Hotărârea nr. 57/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 57/2013 privind numirea unui vicepreşedinte al Institutului Cultural Român

 • Hotărârea nr. 57/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 57/2013 privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Confederaţia Elveţiană

 • Hotărârea nr. 57/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 57/2013 privind recunoaşterea Asociaţiei Handicapaţilor Fizici Judeţul Harghita ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 570/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 570/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

 • Hotărârea nr. 571/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 571/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 572/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 572/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Hotărârea nr. 573/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 573/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.438/2009 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială

 • Hotărârea nr. 574/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 574/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 575/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 575/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, precum şi a unor acte normative

 • Hotărârea nr. 576/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 576/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Hotărârea nr. 577/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 577/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism

 • Hotărârea nr. 578/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 578/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi

 • Hotărârea nr. 579/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 579/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.437/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive

 • Hotărârea nr. 58/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 58/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 58/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 58/2013 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 56/2013 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru avizarea Proiectului de lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană şi stimularea şi facilitarea dezvoltării activităţilor miniere în România

 • Hotărârea nr. 58/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 58/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2012 pentru modificarea art. 143 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, precum şi pentru prelungirea până la 28 februarie 2013 a prevederilor acesteia şi a termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.280/2012 pentru modificarea art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, precum şi pentru prelungirea până la data de 28 februarie 2013 a aplicării prevederilor acesteia

 • Hotărârea nr. 580/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 580/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Hotărârea nr. 581/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 581/2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014

 • Hotărârea nr. 582/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 582/2013 pentru aprobarea plăţii, din bugetul Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, a costurilor aferente finalizării lucrărilor din cadrul proiectului PHARE RO 2006/018-147.05.01 “Suport pentru ANDRAD pentru obţinerea autorizaţiei de amplasare pentru depozitul de deşeuri radioactive slab şi mediu active Saligny” şi al proiectului PHARE RO 2006/018-411.03.03 “Proiect tehnic şi evaluare de securitate pentru autorizarea construirii depozitului de deşeuri slab şi mediu active Saligny”

 • Hotărârea nr. 583/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 583/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

 • Hotărârea nr. 584/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 584/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia şi pentru modificarea altor acte normative

 • Hotărârea nr. 585/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 585/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii “Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti – Otopeni” – faza a III-a extinsă şi pentru aprobarea continuării lucrărilor şi a finanţării obiectivului

 • Hotărârea nr. 586/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 586/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2010 privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 587/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 587/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 • Hotărârea nr. 588/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 588/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 589/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 589/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

 • Hotărârea nr. 59/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 59/2013 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

 • Hotărârea nr. 59/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 59/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului