25 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 458/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 458/2013 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 459/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 459/2013 privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 46/2013, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 46/2013 privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Hotărârea nr. 46/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 46/2013 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. Marfă – S.A. şi a mandatului Ministerului Transporturilor pentru implementarea acesteia

 • Hotărârea nr. 46/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 46/2013 privind modificarea articolului 5 al Hotărârii Senatului nr. 17/2013 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 • Hotărârea nr. 46/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 46/2013 privind exercitarea Preşedinţiei române a Dimensiunii parlamentare a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP)

 • Hotărârea nr. 460/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 460/2013 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Hotărârea nr. 461/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 461/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil aflat în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 462/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 462/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara, din subordinea Ministerului Sănătăţii, a unui teren aflat în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 463/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 463/2013 privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003

 • Hotărârea nr. 464/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 464/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială COMPANIA DE INVESTIŢII PENTRU TURISM – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 465/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 46/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială NEPTUN-OLIMP – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 466/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 466/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională “Romarm” – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 467/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 467/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului “MINVEST” – S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 468/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 468/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ICEM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 469/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 469/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Electrocentrale Bucureşti” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 47/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 47/2013 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru aderarea României la spaţiul Schengen

 • Hotărârea nr. 47/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 47/2013 privind validarea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 47/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 470/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 470/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale Studioul Cinematografic “Animafilm” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii

 • Hotărârea nr. 471/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 471/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale Studioul Cinematografic “Sahia Film” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii

 • Hotărârea nr. 472/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 472/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor “Româniafilm”, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii

 • Hotărârea nr. 473/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 473/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor “Coresi”- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii

 • Hotărârea nr. 474/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 474/2013 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor situate în coridorul de expropriere al lucrării “Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze naturale din România cu Sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) – Ungheni (Republica Moldova)”

 • Hotărârea nr. 475/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 475/2013 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărârea nr. 476/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 476/2013 privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului administrate de Ministerul Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 477/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 477/2013 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

 • Hotărârea nr. 478/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 478/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

 • Hotărârea nr. 48/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice

 • Hotărârea nr. 48/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 48/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Hotărârea nr. 48/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 48/2013 privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 • Hotărârea nr. 48/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 48/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 • Hotărârea nr. 48/2013, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 48/2013 privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei şi au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 20 noiembrie 2013

 • Hotărârea nr. 480/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 480/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

 • Hotărârea nr. 481/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de acţiuni deţinut de stat la societatea “Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)” – S.A. Bucureşti, din administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Hotărârea nr. 482/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 482/2013 pentru modificarea art. 7 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012

 • Hotărârea nr. 484/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 484/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, şi aprobarea unor limite de cheltuieli pentru finanţarea primei faze a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România

 • Hotărârea nr. 485/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 485/2013 privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din cele două cereri de propuneri de proiecte aferente operaţiunii 4.2 “Sprijinirea investiţiilor în realizarea şi modernizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie” din cadrul axei prioritare 4 a Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”

 • Hotărârea nr. 486/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 486/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 487/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 487/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Spital Poarta Albă din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

 • Hotărârea nr. 488/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 488/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 “Cheltuieli de personal” şi titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri, în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Hotărârea nr. 489/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 489/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 49/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 49/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

 • Hotărârea nr. 49/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 49/2013 privind numirea preşedintelui Institutului Cultural Român

 • Hotărârea nr. 49/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 49/2013 pentru completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007

 • Hotărârea nr. 49/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 49/2013 pentru declasificarea art. 1 alin. (1) şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. S-410/2011 privind reglementarea unor măsuri în vederea asigurării de servicii necesare Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 490/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 490/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 491/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 491/2013 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 492/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 492/2013 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 493/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014

 • Hotărârea nr. 494/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 494/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 495/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 495/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. – Călători” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 496/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 496/2013 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Ploieşti din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea demolării

 • Hotărârea nr. 497/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 497/2013 privind aprobarea stemelor comunelor 23 August şi Poarta Albă, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 498/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 498/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Chevereşu Mare şi Săcălaz, judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 499/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 499/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 5/2013, Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

  Hotărârea nr. 5/2013 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare

 • Hotărârea nr. 5/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Hotărârea nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 5/2013, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 5/2013 pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea vechimii în domeniul financiar-contabil şi a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului ştiinţific de doctor obţinut în domeniul contabilitate

 • Hotărârea nr. 5/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 5/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 5/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 5/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară

 • Hotărârea nr. 5/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 5/2013 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

 • Hotărârea nr. 5/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 5/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Onescu Lilian din funcţia publică de subprefect al judeţului Ilfov în funcţia publică de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene

 • Hotărârea nr. 5/2013, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 5/2013 privind modificarea Regulamentului pentru autorizarea consultanţilor fiscali persoane străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 9/2008

 • Hotărârea nr. 5/2013, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 5/2013 pentru aprobarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat

 • Hotărârea nr. 5/2013, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

  Hotărârea nr. 5/2013 pentru aprobarea unor membri de onoare

 • Hotărârea nr. 50/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 50/2013 pentru alegerea unui secretar al Senatului

 • Hotărârea nr. 50/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 50/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 50/2012, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 50/2012 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010

 • Hotărârea nr. 50/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 50/2013 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe ori aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

 • Hotărârea nr. 50/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 50/2013 pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete

 • Hotărârea nr. 500/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 500/2013 privind recunoaşterea Fundaţiei “Preţuieşte Viaţa” ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 501/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 501/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 502/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 502/2013 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 • Hotărârea nr. 503/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 503/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

 • Hotărârea nr. 504/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 504/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 474/2013 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor situate în coridorul de expropriere al lucrării “Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze naturale din România cu Sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova)”

 • Hotărârea nr. 505/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 505/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 • Hotărârea nr. 506/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 506/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Spaţii de educaţie şi cercetare – Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7, sectorul 1, Bucureşti”

 • Hotărârea nr. 507/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 507/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 508/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 508/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Complexul Energetic Oltenia” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 509/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 509/2013 privind aprobarea stemei comunei Largu, judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 51/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 51/2013 privind aprobarea Regulamentului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 26/2009

 • Hotărârea nr. 51/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 51/2013 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011

 • Hotărârea nr. 51/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 51/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană Dimensiunea Parlamentară

 • Hotărârea nr. 51/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 51/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 510/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 510/2013 pentru modificarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 512/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 512/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Hotărârea nr. 513/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 513/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 727/2005 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale “Romtelecom” – S.A.

 • Hotărârea nr. 514/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 514/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 515/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 515/2013 pentru stabilirea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Prognoză

 • Hotărârea nr. 516/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 516/2013 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping

 • Hotărârea nr. 517/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 517/2013 pentru modificarea unor acte normative în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

 • Hotărârea nr. 518/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 518/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Brastavăţu, Curtişoara, Drăghiceni, Ghimpeţeni şi Ianca, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 519/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 519/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Frânceşti, Lădeşti şi Prundeni, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 52/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 52/2013 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

 • Hotărârea nr. 52/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 52/2013 privind aprobarea Normei nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România

 • Hotărârea nr. 52/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 52/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 • Hotărârea nr. 52/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 52/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 433/2010 pentru înscrierea Ansamblului monumental Memorialul Holocaustului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea în administrarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel

 • Hotărârea nr. 52/2012, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 52/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene care au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 19 noiembrie 2012

 • Hotărârea nr. 520/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală