22 Iulie, 2019
 • Hotărârea nr. 389/2013, Guvernul României

  Hotărârea privind participarea României la Programul internaţional din domeniul educaţiei, dezvoltat de OECD – PISA 2015

 • Hotărârea nr. 39/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 39/2013 privind încetarea prin demisie a unui mandat de vicepreşedinte al Institutului Cultural Român

 • Hotărârea nr. 39/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 39/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

 • Hotărârea nr. 39/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 39/2013 privind aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din India pentru schimbul de informaţii şi cooperarea în domeniul reglementării activităţilor nucleare desfăşurate în scopuri paşnice, semnat la Viena la 19 septembrie 2012

 • Hotărârea nr. 390/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 390/2013 privind preluarea unui sector de drum de interes local din domeniul public al municipiului Sebeş şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 391/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 391/2013 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 392/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 392/2013 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 393/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 393/2013 privind aprobarea obiectivelor etapei a XIV-a 2013 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

 • Hotărârea nr. 394/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 394/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne a unei părţi dintr-un imobil

 • Hotărârea nr. 395/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 395/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” – S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 396/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 396/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 532/1991 privind reglementarea asistenţei medicale cu plată în unităţile sanitare

 • Hotărârea nr. 397/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 397/2013 pentru aprobarea Procesului-verbal privind semnul de frontieră “TUR” amplasat pentru marcarea punctului de întâlnire a frontierelor de stat ale României, Ungariei şi Ucrainei, semnat la Budapesta la 17 octombrie 2012

 • Hotărârea nr. 398/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 398/2013 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 27 aprilie 2012, 24 iulie 2012 şi 27 august 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006

 • Hotărârea nr. 399/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 399/2013 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 februarie 2013 şi la Bruxelles la 15 martie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 4/2013, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

  Hotărârea nr. 4/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină

 • Hotărârea nr. 4/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 4/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 • Hotărârea nr. 4/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 4/2013 privind validarea unui membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 4/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 4/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Feneşer Gheorghe

 • Hotărârea nr. 4/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 4/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 44/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

 • Hotărârea nr. 4/2013, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 4/2013 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România

 • Hotărârea nr. 4/2013, Colegiul Psihologilor din România – COPSI

  Hotărârea nr. 4CN/2013 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi a Codului de procedură disciplinară

 • Hotărârea nr. 4/2013, Colegiul Psihologilor din România – COPSI

  Hotărârea nr. 4/2013 pentru modificarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2006 privind constituirea, declararea, înregistrarea şi funcţionarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale de psihologie, precum şi exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim salarial

 • Hotărârea nr. 4/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 4/2013 privind aprobarea Normei nr. 2/2013 pentru modificarea Normei nr. 3/2012 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2012

 • Hotărârea nr. 40/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 40/2013 pentru aprobarea Normei nr. 12/2013 privind protecţia participanţilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat

 • Hotărârea nr. 40/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 40/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

 • Hotărârea nr. 40/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 40/2013 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 40/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 40/2013 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor şi întreprinderilor prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 COM (2013) 228 final

 • Hotărârea nr. 400/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 400/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Runcu şi Ţânţăreni, judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 401/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotărârea nr. 402/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 402/2013 privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

 • Hotărârea nr. 403/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 403/2013 pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional

 • Hotărârea nr. 404/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 404/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome “Editura Didactică şi Pedagogică”, regie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 • Hotărârea nr. 405/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 405/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către doamna Marcu Mihaela

 • Hotărârea nr. 406/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 406/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către domnul Obreja Gheorghi

 • Hotărârea nr. 41/2013, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 41/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

 • Hotărârea nr. 41/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 41/2013 cu privire la Cartea verde a Comisiei intitulată “Pregătirea pentru convergenţa deplină a lumii audiovizuale: creşterea economică, creaţia şi valorile” – COM (2013) 231 final

 • Hotărârea nr. 41/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 41/2013 privind recunoaşterea Asociaţiei Clubul Diplomatic Bucureşti ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 41/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 41/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

 • Hotărârea nr. 410/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 410/2013 pentru declararea zilei de 26 iunie 2013 zi de doliu naţional pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 411/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 411/2013 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII

 • Hotărârea nr. 412/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 412/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru desfăşurarea unor misiuni externe cu caracter umanitar

 • Hotărârea nr. 413/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 413/2013 privind înfiinţarea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş prin reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

 • Hotărârea nr. 414/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 414/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2013, la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Hotărârea nr. 415/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 415/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 416/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 416/2013 pentru revocarea şi numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

 • Hotărârea nr. 417/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 417/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 418/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 418/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

 • Hotărârea nr. 419/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 419/2013 pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bruxelles la 26 noiembrie 2012 şi la Bucureşti la 27 noiembrie 2012, respectiv la 15 ianuarie 2013 şi la 23 ianuarie 2013, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii

 • Hotărârea nr. 42/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 42/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

 • Hotărârea nr. 42/2013, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 42/2013 pentru aprobarea Normei Finanţarea domeniilor prioritare (NI-FIN-07-VI/0)

 • Hotărârea nr. 42/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 42/2013 cu privire la Cartea Verde – Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei şi al energiei – COM (2013) 169 final

 • Hotărârea nr. 420/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 420/2013 privind recunoaşterea Clubului Sportiv “U-Mobitelco” Cluj-Napoca ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 421/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 421/2013 privind înscrierea unor bunuri culturale mobile în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, urmată de transmiterea acestora în administrarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa”

 • Hotărârea nr. 422/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 422/2013 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 25 martie 2013 şi la 27 martie 2013, precum şi la 1 aprilie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 423/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 423/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii “Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I”, “Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1″, “Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14″, “Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15″ şi “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15″

 • Hotărârea nr. 424/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 424/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 808/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică “Autostrada Timişoara – Lugoj”

 • Hotărârea nr. 425/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 425/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004

 • Hotărârea nr. 426/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 426/2013 privind desfiinţarea Spitalului de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud şi reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sfântul Apostol Andrei” Constanţa

 • Hotărârea nr. 427/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 427/2013 pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 428/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice

 • Hotărârea nr. 429/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 43/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 43/2013 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind producerea şi punerea la dispoziţie pe piaţă a materialului de reproducere a plantelor (legea privind materialul de reproducere a plantelor) – COM (2013) 262 final

 • Hotărârea nr. 43/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 43/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 43/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

 • Hotărârea nr. 430/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

 • Hotărârea nr. 431/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 431/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 433/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 433/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Arjoca Sorin-Gabriel din funcţia publică de subprefect al judeţului Gorj în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 434/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 434/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Gorj de către domnul Drăguşin Virgil

 • Hotărârea nr. 4346/2013, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 4346/2013 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 • Hotărârea nr. 435/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 435/2013 privind participarea Serviciului Român de Informaţii şi a Ministerului Apărării Naţionale la proiectul “Multinational Cyber Defence Capability Development 2 – MN CD2″

 • Hotărârea nr. 436/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 436/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Hopârta şi Horea, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 437/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 437/2013 pentru aprobarea Actului adiţional nr. 1 semnat de Guvernul României la Bucureşti la 20 iulie 2012 şi la 16 octombrie 2012 şi de către Fondul European de Investiţii la Luxemburg la 4 octombrie 2011, la Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008

 • Hotărârea nr. 438/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 438/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 647/2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii din judeţele Timiş, Constanţa, Mureş şi Bacău şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Programului pentru persoane cu dizabilităţi – Programe de asistenţă socială, parte a Proiectului de incluziune socială

 • Hotărârea nr. 439/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 439/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale “Aeroporturi Bucureşti” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 44/2013, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 44/2013 privind revocarea din funcţie a prim-vicepreşedintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Hotărârea nr. 44/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 44/2013 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit

 • Hotărârea nr. 44/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 44/2013 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 • Hotărârea nr. 44/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 44/2013 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 50/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe

 • Hotărârea nr. 44/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 44/2013 cu privire la documentul european de consultare – Cartea verde privind asigurarea împotriva dezastrelor naturale şi a celor provocate de om – COM (2013) 213 final

 • Hotărârea nr. 440/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 440/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2002 privind înfiinţarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Naţionale, în structura Misiunii Permanente a României la ONU, cu sediul la New York

 • Hotărârea nr. 441/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 441/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 442/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 442/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică “Autostrada Nădlac-Arad”

 • Hotărârea nr. 443/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 443/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.233/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 24 limita de judeţ Galaţi/Vaslui până la Crasna (km 51 + 000-km 105 + 070) şi DN 24B Crasna-Albiţa (DN 24B km 0 + 000-km 47 + 881)”

 • Hotărârea nr. 444/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 444/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 445/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 445/2013 privind alocarea temporară, pentru luna iulie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 242/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile mai şi iunie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 446/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 446/2013 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 784/2000 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale

 • Hotărârea nr. 447/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 447/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit” – S.A. Craiova, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 448/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 448/2013 privind stabilirea proiectului “Sistemul informatic integrat de cadastru şi publicitate imobiliară pentru mediul urban” ca proiect de infrastructură şi desemnarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine ca unitate de achiziţii centralizată

 • Hotărârea nr. 449/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 449/2013 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării

 • Hotărârea nr. 45/2013, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 45/2013 privind alegerea prim-vicepreşedintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Hotărârea nr. 45/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 45/2013 privind revocarea din funcţie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 • Hotărârea nr. 45/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 45/2013 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 octombrie 2012 şi la Bruxelles la 26 noiembrie 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 45/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 45/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

 • Hotărârea nr. 450/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 450/2013 privind aprobarea stemei comunei Peregu Mare, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 451/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 451/2013 privind aprobarea utilizării de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a sumei necesare pentru plata onorariilor Comisiei de adjudecare a disputelor pentru proiectul RO 2003/005-551.05.03.04.02.01 – “Reabilitarea sistemului cu alimentare cu apă în judeţul Prahova”

 • Hotărârea nr. 452/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 452/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale “Romtehnica” – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 453/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 453/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

 • Hotărârea nr. 455/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 455/2013 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXIV-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Debrecen la 23 mai 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

 • Hotărârea nr. 456/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 456/2013 privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 948/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+000 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 5A – Reabilitare şi extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti între DN 1A şi DN 1″

 • Hotărârea nr. 457/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 457/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100-km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 6 – continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucureşti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni”