20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 257/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 257/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2013 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 258/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 258/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 259/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 259/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 26/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 26/2013 privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

 • Hotărârea nr. 26/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 26/2013 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Ministerul de Finanţe din Turkmenistan privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, semnat la Ashgabat la 11 octombrie 2012

 • Hotărârea nr. 26/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

 • Hotărârea nr. 26/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 26/2013 privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 260/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 260/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 261/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 261/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 262/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 262/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 48 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 263/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 263/2013 privind aprobarea stemei comunei Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 264/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 264/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii

 • Hotărârea nr. 265/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 265/2013 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Naţiunile Unite, semnat la New York la 14 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 1 martie 2013, privind prelungirea valabilităţii până la 31 decembrie 2013 a Memorandumului de înţelegere dintre Naţiunile Unite şi Guvernul României, semnat la New York la 5 august 2009

 • Hotărârea nr. 266/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 266/2013 pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 267/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 267/2013 pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 268/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 268/2013 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013-2014

 • Hotărârea nr. 269/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 269/2013 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 27/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 27/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 27/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 27/2013 pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 29/1994 privind stabilirea organizaţiilor internaţionale la care participă Parlamentul României

 • Hotărârea nr. 27/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 27/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind asistenţa medicală pentru membrii forţelor armate şi dependenţii lor, semnat la Washington la 6 septembrie 2012

 • Hotărârea nr. 27/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 27/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 270/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 270/2013 pentru modificarea art. 15 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012

 • Hotărârea nr. 271/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 271/2013 pentru aprobarea Strategiei de securitate cibernetică a României şi a Planului de acţiune la nivel naţional privind implementarea Sistemului naţional de securitate cibernetică

 • Hotărârea nr. 272/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 272/2013 privind aprobarea stemei comunei Bengeşti-Ciocadia, judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 273/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 273/2013 privind aprobarea stemei oraşului Pecica, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 274/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

 • Hotărârea nr. 275/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 275/2013 privind aprobarea unor măsuri în vederea reorganizării prin divizare parţială a Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului “Minvest” – S.A. Deva şi înfiinţarea Societăţii “Minvest Roşia Montană”- S.A.

 • Hotărârea nr. 276/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

 • Hotărârea nr. 277/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 277/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 278/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 278/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 279/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 279/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “EUROTEST” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 28/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 28/2013 cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsuri de reducere a costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză COM (2013) 147 final

 • Hotărârea nr. 28/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 28/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Munteanu Codrin Dumitru din funcţia publică de prefect al judeţului Covasna în funcţia publică de secretar general al Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 28/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 28/2013 privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

 • Hotărârea nr. 28/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 28/2013 privind aprobarea Regulamentului nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

 • Hotărârea nr. 28/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 28/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 280/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 280/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Şantierul Naval 2 Mai” – S.A. Mangalia, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 281/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 281/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “IAR” – S.A. Braşov, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 282/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 282/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 283/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 283/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “OIL TERMINAL” – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 284/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 284/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 285/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 285/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti “Metrorex” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 286/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 286/2013 privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 287/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 287/2013 pentru aprobarea Amendamentului nr. 5, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 4 octombrie 2012 şi la Londra la 14 noiembrie 2012 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 288/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 288/2013 privind finanţarea participării României la monitorizarea comună de cercetare a calităţii apelor fluviului Dunărea de la izvor până la vărsare pentru anul 2013

 • Hotărârea nr. 289/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 289/2013 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 29/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 29/2013 cu privire la comunicarea consultativă a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Acordul Internaţional din 2015 privind schimbările climatice: Modelarea politicii internaţionale privind clima după 2020 COM (2013) 167 final

 • Hotărârea nr. 29/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 29/2013 privind numirea directorului general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES

 • Hotărârea nr. 29/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 29/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Covasna de către domnul Marinescu Dumitru

 • Hotărârea nr. 29/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 29/2013 privind modificarea limitelor maxime ale componenţei numerice a unor comisii permanente, prevăzute în anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 29/2013, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 29/2013 privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei şi au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 4 iunie 2013

 • Hotărârea nr. 290/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 290/2013 privind virarea creditelor bugetare alocate la titlul “Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă” în bugetul pe anul 2013 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Justiţiei

 • Hotărârea nr. 291/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 291/2013 pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Tokyo la 19 iulie 2012 şi la Bucureşti la 26 iulie 2012 între Guvernul României şi Agenţia Japoniei pentru Cooperare Internaţională la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005

 • Hotărârea nr. 292/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 292/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia cu privire la cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 6 octombrie 2011

 • Hotărârea nr. 293/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 293/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 293/2013, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi – CECCAR

  Hotărârea nr. 293/2013 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

 • Hotărârea nr. 294/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 294/2013 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin scrisoarea semnată la Washington la 7 februarie 2013 şi la Bucureşti la 19 februarie 2013 (amendamentul 3) şi prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2013 şi 11 martie 2013, la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului “Economia bazată pe cunoaştere”, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 295/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 295/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţii “Consolidare versant, refacere podeţ pe DN 11A km 59 + 440″, judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 296/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 296/2013 pentru aprobarea Amendamentului, semnat la Bucureşti la data de 22 februarie 2012, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei în domeniul relaţiilor cinematografice, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1992

 • Hotărârea nr. 297/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 297/2013 pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale a României la cheltuielile administrative ale Comisiei internaţionale de stabilire a faptelor

 • Hotărârea nr. 298/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

 • Hotărârea nr. 299/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 299/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome “Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 3/2013, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

  Hotărârea nr. 3/2013 privind aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare

 • Hotărârea nr. 3/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 3/2013 pentru numirea în funcţie a Avocatului Poporului

 • Hotărârea nr. 3/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 3/2013 privind validarea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 3/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 3/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Cozuc Flaviu-Mircea

 • Hotărârea nr. 3/2013, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 3/2013 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2013

 • Hotărârea nr. 3/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 3/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 3/2013, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 3/2013 pentru aprobarea Normei nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 • Hotărârea nr. 3/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 3/2013 pentru aprobarea Normei nr. 1/2013 privind organizarea activităţii de arhivă a administratorilor de fonduri de pensii private

 • Hotărârea nr. 3/2013, Colegiul Psihologilor din România – COPSI

  Hotărârea nr. 3/2013 privind evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

 • Hotărârea nr. 30/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 30/2013 privind modificarea limitelor maxime ale componenţei numerice a unor comisii permanente, prevăzute în anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 30/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 30/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 • Hotărârea nr. 30/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 30/2013 privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 14 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 8 ianuarie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006

 • Hotărârea nr. 30/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 30/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 300/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 300/2013 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 octombrie 2012 şi la 19 octombrie 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 301/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 301/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Hotărârea nr. 302/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 302/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” – S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 303/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 303/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “T.B.R.C.M.” – S.A., cu acţionar unic Casa Naţională de Pensii Publice

 • Hotărârea nr. 304/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 304/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 • Hotărârea nr. 305/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 305/2013 privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului Român de Informaţii în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 • Hotărârea nr. 306/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 306/2013 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază

 • Hotărârea nr. 307/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 307/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Beriu şi Veţel, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 308/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 308/2013 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 309/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 309/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.128/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Lărgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000-km 11+100 şi drum de legătură cu DN 73D”, precum şi pentru declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Lărgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000-km 11+100 şi drum de legătură cu DN 73D”, precum şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Lărgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000-km 11+100 şi drum de legătură cu DN 73D”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.128/2011

 • Hotărârea nr. 31/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 31/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. [. ..] [DR] în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. [. ..] [PD], (UE) nr. [. ..] [HZ] şi (UE) nr. [. ..] [privind OCP unică] în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014 – COM (2013) 226 final

 • Hotărârea nr. 31/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 31/2013 privind revocarea şi numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Hotărârea nr. 31/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 31/2013 pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

 • Hotărârea nr. 31/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 31/2013 privind modificarea şi completarea art. 59 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 31/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 31/2013 privind aprobarea Normei nr. 8/2013 pentru completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private

 • Hotărârea nr. 310/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 310/2013 privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 311/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 311/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Varianta de ocolire Ştei”, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 312/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 312/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 55 km 4 + 400-71 + 100″, judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 313/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 313/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Consolidare şi amenajare DN 7A km 86 + 601 – km 105+120″, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 314/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 314/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 315/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 315/2013 privind modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului “Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului

 • Hotărârea nr. 316/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 316/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Varianta de ocolire Aleşd Sud şi Nord”, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 317/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 317/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii “Refacere apărări de mal, drenuri, ancoraje pe DN 15B km 17 + 250 – km 17 + 450″, judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 318/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 318/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 319/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 319/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Antibiotice” – S.A. Iaşi, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii