24 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 196/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 196/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Mărişelu şi Şanţ, judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 197/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 197/2013 privind aprobarea stemei comunei Istria, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 198/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 198/2013 privind aprobarea stemei comunei Negraşi, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 199/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 199/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Hăşmaş, Petriş şi Socodor, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 2/2013, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

  Hotărârea nr. 2/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiilor financiare anuale

 • Hotărârea nr. 2/2013, Colegiul Psihologilor din România – COPSI

  Hotărârea nr. 2/2013 pentru aprobarea Normelor privind standardele de calitate în serviciile psihologice din sistemul public de sănătate

 • Hotărârea nr. 2/2013, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 2/2013 pentru aprobarea Normei nr. 1/2013 privind modificarea şi completarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 • Hotărârea nr. 2/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Curt-Mola Aidun

 • Hotărârea nr. 2/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 2/2013 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 2/2013, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

 • Hotărârea nr. 2/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 2/2013 privind constatarea încetării unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 2/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 2/2013 privind numirea în funcţie a preşedintelui Consiliului Naţional al Audiovizualului

 • Hotărârea nr. 2/2012, Ordinul Asistenţilor Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medic

  Hotărârea nr. 2/2012 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 3/2009

 • Hotărârea nr. 2/2013, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 2/2013 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2013

 • Hotărârea nr. 2/2013, Colegiul Psihologilor din România – COPSI

  Hotărârea nr. 2CC/2013 privind aprobarea cotizaţiei anuale şi a nivelului taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare şi a altor servicii prestate de către Colegiul Psihologilor din România

 • Hotărârea nr. 2/2013, Ordinul Asistenţilor Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medic

  Hotărârea nr. 2/2013 pentru modificarea anexei nr. 3 la Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009

 • Hotărârea nr. 20/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 20/2013 privind aprobarea Regulamentului nr. 2/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006

 • Hotărârea nr. 20/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 20/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Hotărârea nr. 20/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 20/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 • Hotărârea nr. 20/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 20/2013 cu privire la transmiterea răspunsurilor Senatului la întrebările conţinute de documentul european de consultare Carte Verde privind practicile comerciale neloiale din cadrul lanţului de aprovizionare între întreprinderi cu produse alimentare şi nealimentare în Europa – COM (2013) 37 final

 • Hotărârea nr. 20/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 20/2013 privind vacantarea unui loc de deputat

 • Hotărârea nr. 200/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 200/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Alma, Apoldu de Jos, Bârghiş, Hoghilag, Jina, Ludoş, Micăsasa, Porumbacu de Jos, Sadu, Tilişca şi Turnu Roşu, judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 201/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 201/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome “Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

 • Hotărârea nr. 202/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 202/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 233/1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “LG – 97″ din municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 203/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 203/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Hotărârea nr. 204/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 • Hotărârea nr. 205/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 205/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 183/2005 privind înfiinţarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărârea nr. 206/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 206/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 76 (E79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390″, sectorul “Vârfurile-Ştei km 69 + 350-km 102 + 660″

 • Hotărârea nr. 207/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 207/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Braşov, tronson I – DN1 – DN11 şi tronson III – DN13 – DN1″

 • Hotărârea nr. 208/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 208/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 173/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării “Varianta de ocolire a municipiului Constanţa”, km 0 + 000-21 + 861, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 209/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 209/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării “Reabilitare DN 66 Petroşani-Simeria, între km 131+000 şi km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naţionale, pe teritoriul judeţului Hunedoara”

 • Hotărârea nr. 21/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 21/2013 privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 17/2013 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranţă naţională

 • Hotărârea nr. 21/2013, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 21/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

 • Hotărârea nr. 21/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 21/2013 privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 21/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 21/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 • Hotărârea nr. 21/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 21/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Hotărârea nr. 210/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 210/2013 privind modificarea datelor de identificare a unui bun imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii, precum şi pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a acestuia

 • Hotărârea nr. 211/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 211/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Hotărârea nr. 212/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 212/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind consolidarea cooperării în domeniul infrastructurii, semnat la Bucureşti la 26 octombrie 2012

 • Hotărârea nr. 213/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 213/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 214/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 214/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Uzina Termoelectrică Midia” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 215/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 215/2013 pentru completarea art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005

 • Hotărârea nr. 216/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 216/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale “Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 217/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 217/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome “Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 218/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 218/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 219/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 219/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 62 la Hotărârea Guvernului nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Caraş-Severin, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 22/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 22/2013 cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spaţiului maritim şi managementul integrat al zonelor costiere

 • Hotărârea nr. 22/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 22/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 22/2013, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 22/2013 privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi care au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România în urma testului de aptitudini organizat în data de 9 aprilie 2013

 • Hotărârea nr. 22/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 22/2013 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale

 • Hotărârea nr. 22/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 22/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

 • Hotărârea nr. 22/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Hotărârea nr. 22/2013 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 220/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 220/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Orăştie-Sibiu” şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Orăştie-Sibiu”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010

 • Hotărârea nr. 221/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 221/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidoping pentru perioada 2013-2017 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia

 • Hotărârea nr. 222/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 222/2013 pentru darea în competenţa Ministerului Transporturilor a realizării proiectului de infrastructură de transport rutier de interes naţional Autostrada Câmpia Turzii-Târgu Mureş-Iaşi

 • Hotărârea nr. 223/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 223/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat din domeniul de activitate al Serviciului de Informaţii Externe

 • Hotărârea nr. 225/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 225/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008

 • Hotărârea nr. 226/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 226/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe

 • Hotărârea nr. 227/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 227/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

 • Hotărârea nr. 228/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 228/2013 privind desemnarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile ca agenţie specializată de intervenţie

 • Hotărârea nr. 229/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 229/2013 privind recunoaşterea Fundaţiei “Fundaţia PAEM Alba” ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 23/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 23/2013 privind constatarea încetării unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 23/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 23/2013 pentru aprobarea statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 23/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

 • Hotărârea nr. 23/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 231/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 231/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Niculcea Zorinel din funcţia publică de prefect al judeţului Teleorman în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 232/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 232/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Cune Marin

 • Hotărârea nr. 233/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 233/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională, la titlul “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 234/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 234/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile mai şi iunie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru Programul de cooperare transfrontalieră România – Bulgaria

 • Hotărârea nr. 235/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 235/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. – Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti şi Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 • Hotărârea nr. 236/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 236/2013 privind aprobarea sumelor necesare Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopă nealocată şi ale Programului PHARE 2006 Securitate nucleară

 • Hotărârea nr. 237/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 237/2013 privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 238/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 238/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CONPET – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 239/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 239/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. – sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Craiova şi Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 • Hotărârea nr. 24/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 24/2013 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forţei de muncă din Comunitate – COM (2013) 155 final

 • Hotărârea nr. 24/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 24/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 24/2013 pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

 • Hotărârea nr. 24/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 24/2013 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 24/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 24/2013 pentru aprobarea Normei nr. 5/2013 referitoare la Orientările ESMA privind derogările pentru activităţile de formator de piaţă şi operaţiunile de pe piaţa primară

 • Hotărârea nr. 240/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 240/2013 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2012 şi la Paris la 19 februarie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006

 • Hotărârea nr. 241/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 241/2013 privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Comercială OLTCHIM – S.A. Râmnicu Vâlcea

 • Hotărârea nr. 242/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 242/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile mai şi iunie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 243/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 243/2013 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuţite în activităţile din sectorul spitalicesc şi cel al asistenţei medicale

 • Hotărârea nr. 244/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 244/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 245/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 245/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale “Loteria Română” – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 246/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 246/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Cune Marin

 • Hotărârea nr. 247/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 247/2013 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 248/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 248/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Centrul social cu destinaţie multifuncţională «BUCURIA» Iaşi”, din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 • Hotărârea nr. 249/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 249/2013 privind organizarea de către România a evenimentului de lansare a Alianţei Globale a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru îngrijirea răniţilor, în marja sesiunii Adunării Mondiale a Sănătăţii de la Geneva

 • Hotărârea nr. 25/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 25/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 25/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 25/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

 • Hotărârea nr. 25/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 25/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Nae Ionel Florin

 • Hotărârea nr. 25/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 25/2013 privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 250/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 250/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 251/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 251/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale “Imprimeria Naţională” – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 252/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 252/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 • Hotărârea nr. 253/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 253/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională “Poşta Română” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 • Hotărârea nr. 254/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 254/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Comicex” – S.A. la care Ministerul Afacerilor Interne îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic

 • Hotărârea nr. 255/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 255/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor “Conversmin” – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 256/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 256/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale UNIFARM – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii