20 Martie, 2019
 • Hotărârea nr. 1060/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1060/2013 privind aprobarea actelor adiţionale nr. 2 pe anul 2013 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012

 • Hotărârea nr. 1061/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1061/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004

 • Hotărârea nr. 1062/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1062/2013 privind modificarea regimului juridic al unei locuinţe, precum şi pentru modificarea nr. crt. 13.1, a totalului locuinţe judeţul Dolj şi a totalului general locuinţe din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 587/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

 • Hotărârea nr. 1063/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1063/2013 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2010

 • Hotărârea nr. 1064/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Hotărârea nr. 1065/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1065/2013 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 – Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge – unităţile de transfuzie – din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane

 • Hotărârea nr. 1066/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale “Hidroelectrica” – S.A. Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1067/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1067/2013 privind modificarea datelor bunurilor prevăzute în anexa nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1068/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1068/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocaţiei de hrană zilnice pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave

 • Hotărârea nr. 1069/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

 • Hotărârea nr. 107/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 107/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Dragodana şi Pietrari, judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 1070/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1070/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar

 • Hotărârea nr. 1072/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1072/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură

 • Hotărârea nr. 1075/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1075/2013 pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.404/2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească

 • Hotărârea nr. 1077/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1077/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

 • Hotărârea nr. 1078/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1078/2013 privind înfiinţarea Centrului de coordonare pentru asigurarea sprijinului naţiunii-gazdă pe timpul intrării, staţionării, desfăşurării de operaţiuni şi tranzitării teritoriului României de către forţele armate străine şi funcţionarea acestuia la instituirea stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare sau de război

 • Hotărârea nr. 108/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 108/2013 privind aprobarea stemei oraşului Deta, judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 1080/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 1080/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Hotărârea nr. 1081/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 1.081/2013 pentru completarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obţinute, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 322/2005

 • Hotărârea nr. 109/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 109/2013 privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 14 decembrie 2012 şi, respectiv, la Bucureşti la 21 decembrie 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006

 • Hotărârea nr. 1094/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 1094/2012 pentru completarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 • Hotărârea nr. 11/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Hotărârea nr. 11/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 • Hotărârea nr. 11/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 11/2013 privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului

 • Hotărârea nr. 11/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 11/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 11/2013, Ordinul Asistenţilor Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medic

  Hotărârea nr. 11/2013 privind modificarea şi completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009

 • Hotărârea nr. 110/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 110/2013 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2013, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

 • Hotărârea nr. 1100/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1100/2013 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

 • Hotărârea nr. 1101/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1101/2013 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

 • Hotărârea nr. 1102/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1102/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publicepe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 1103/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1103/2013 privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului,prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 1104/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1104/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publicepe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 1105/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1105/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2013 din Fondul de rezervăbugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 1106/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1106/2013 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 1106/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1106/2012 privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1107/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1107/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale din Fondul de rezervă bugetarăla dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru finanţarea obiectivuluide investiţii “Spaţii de educaţie şi cercetare – Academia de Studii Economice din Bucureşti,Piaţa Romană nr. 7, sectorul 1, Bucureşti”

 • Hotărârea nr. 1108/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1108/2013 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 1109/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1109/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională, la titlul “Cheltuielide personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordareade drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 111/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 111/2013 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013

 • Hotărârea nr. 1110/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1110/2013 privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 1111/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1111/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către doamna Koss Gabriela

 • Hotărârea nr. 1112/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1112/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către domnul Butiulca Manuel-Augustin

 • Hotărârea nr. 1113/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1113/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Selamet Iucsel

 • Hotărârea nr. 1114/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1114/2013 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru darea acestuia în folosinţă gratuită

 • Hotărârea nr. 1115/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1115/2013 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 1116/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1116/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08

 • Hotărârea nr. 1117/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1117/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiinţarea reciprocă a Institutului/ Centrului Cultural, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2013

 • Hotărârea nr. 1118/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1118/2013 pentru modificarea art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 183/2005 privind înfiinţarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărârea nr. 112/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 112/2013 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 113/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 113/2013 privind modificarea anexei nr. II/28 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul nr. 3 – Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în bazinul Criş, în judeţul Vaslui şi în municipiul Ploieşti din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

 • Hotărârea nr. 1134/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1134/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 2013

 • Hotărârea nr. 1135/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1135/2013 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

 • Hotărârea nr. 1136/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1136/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 2013

 • Hotărârea nr. 1137/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1137/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Compania Naţională “Loteria Română” – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 1139/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1139/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 “Cheltuieli de personal” şi titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Hotărârea nr. 114/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 114/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Augustin, Hârseni, Holbav, Recea, Şercaia şi Tărlungeni, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1140/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1140/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

 • Hotărârea nr. 1141/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1141/2013 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2014

 • Hotărârea nr. 1144/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1144/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială SANEVIT 2003 – S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 1145/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1145/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Naţionale “Romtehnica” – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 115/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 115/2013 privind aprobarea stemelor oraşelor Rupea şi Victoria, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1155/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1155/2013 privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio acordate, prin procedură de selecţie, în banda 3400-3600 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă

 • Hotărârea nr. 1157/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1157/2013 privind aprobarea Strategiei industriei naţionale de securitate

 • Hotărârea nr. 1158/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1158/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 • Hotărârea nr. 1159/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1159/2013 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 • Hotărârea nr. 116/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 116/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Conop, Frumuşeni, Hălmagiu, Olari, Şiria şi Zerind, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 1160/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1160/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

 • Hotărârea nr. 1164/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1164/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 320/2013 privind aprobarea Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, încredinţarea serviciului de interes economic general de prevenire a îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, precum şi de intervenţie rapidă şi eficientă în cazul constatării unor urgenţe majore de acest tip Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie “Cantacuzino” şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 1165/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1165/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

 • Hotărârea nr. 117/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 • Hotărârea nr. 1170/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 1170/2013 privind modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006

 • Hotărârea nr. 1172/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1172/2012 privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 119/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 119/2013 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2012-2013 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

 • Hotărârea nr. 1191/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1191/2012 privind aprobarea stemei comunei Periş, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 12/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 12/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii Sălii Palatului şi pentru modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 12/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 • Hotărârea nr. 12/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 12/2013 pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională

 • Hotărârea nr. 12/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 12/2013 privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 120/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 120/2013 privind transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 121/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 121/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism

 • Hotărârea nr. 122/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 122/2013 pentru completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 123/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 123/2013 privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2013

 • Hotărârea nr. 124/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014

 • Hotărârea nr. 1244/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1244/2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare

 • Hotărârea nr. 125/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 125/2013 privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2013 pentru personalul din sistemul de asistenţă socială

 • Hotărârea nr. 1252/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară

 • Hotărârea nr. 1259/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice

 • Hotărârea nr. 126/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 126/2013 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. Petroşani, pentru anul 2013

 • Hotărârea nr. 1260/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1260/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant

 • Hotărârea nr. 1261/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1261/2012 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru dezvoltarea durabilă a transportului pe căile navigabile interioare pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării, semnat la Sofia la 11 octombrie 2012

 • Hotărârea nr. 127/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 127/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanţa (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru şi Tomis Sud) şi Eforie Nord, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1277/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1277/2012 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri în suprafaţă de 9.418 mp, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin – Lugoj, între km 358 + 000 şi km 495 + 800, pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş

 • Hotărârea nr. 128/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 128/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1281/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1281/2012 pentru modificarea datelor de identificare, schimbarea titularului dreptului de administrare, precum şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor imobile aflate în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Spiridon Iaşi

 • Hotărârea nr. 1283/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1283/2012 pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Sală de sport competiţională de nivel naţional şi internaţional – şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2, Bucureşti din cadrul Programului Săli de sport, derulat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A., aprobaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.276/2009

 • Hotărârea nr. 1289/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1289/2012 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului pe probleme de colaborare în domeniul transportului, semnat la Ashgabat la 11 octombrie 2012

 • Hotărârea nr. 129/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 129/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 1290/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1290/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 13/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 13/2013 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 13/2013, Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

  Hotărârea nr. 13/2013 pentru aprobarea Tabloului Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2013