25 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 988/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 988/2013 privind virarea creditelor de angajament alocate la titlul “Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă” în bugetul pe anul 2013 între Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Justiţiei

 • Hotărârea nr. 989/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 989/2013 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale

 • Hotărârea nr. 99/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 99/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Maramureş de către domnul Rednic Sorin Ioan

 • Hotărârea nr. 990/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 990/2013 privind plata contribuţiei anuale a României la Institutul Universitar European de la Florenţa

 • Hotărârea nr. 991/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 991/2013 privind aprobarea şcolarizării anuale a 20 de persoane din Republica Moldova în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 • Hotărârea nr. 992/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 992/2013 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2014

 • Hotărârea nr. 993/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 993/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 994/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 994/2013 privind aprobarea măsurilor de reducere a numărului de certificate verzi în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), c) şi f) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 • Hotărârea nr. 995/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 995/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea “Complexul Energetic Hunedoara” – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 996/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 996/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Şantierul Naval Mangalia” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 997/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 997/2013 privind suplimentarea cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului cu sumele necesare achitării drepturilor salariale stabilite prin titluri executorii, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Hotărârea nr. 998/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 998/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 191/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Hotărârea nr. 999/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 999/2013 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin scrisorile semnate la Luxemburg la 19 martie 2013 şi la Bucureşti la 25 martie 2013 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, şi la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005