20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 9/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 9/2013 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

 • Hotărârea nr. 9/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism

 • Hotărârea nr. 90/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 90/2013 privind modificarea anexei nr. II/1 la Hotărârea Guvernului nr. 537/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul nr. 4 – Sistem integrat de management al deşeurilor în Iaşi, Satu Mare şi Sibiu din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 privind aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009 pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

 • Hotărârea nr. 900/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 900/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Compania Naţională UNIFARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 901/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 901/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 902/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 902/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Compania Naţională a Uraniului – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 903/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 903/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CONPET – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 904/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 904/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 905/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 905/2013 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărârea nr. 906/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 906/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 907/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 907/2013 privind transmiterea unui sector de drum de interes naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine în domeniul public al judeţului Argeş şi în administrarea Consiliului Judeţean Argeş, precum şi declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes naţional şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean

 • Hotărârea nr. 908/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 908/2013 privind aprobarea stemei comunei Cornetu, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 909/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 909/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Fărău, Lunca Mureşului, Ocoliş şi Sâncel, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 91/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 91/2013 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale din Republica Cipru, semnat la Nicosia la 13 iulie 2012

 • Hotărârea nr. 910/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 910/2013 privind aprobarea stemei comunei Rebra, judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 911/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 911/2013 privind aprobarea stemei comunei Prejmer, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 912/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 912/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Birda, Pişchia, Şag şi Tomnatic, judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 913/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 913/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile noiembrie şi decembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 • Hotărârea nr. 914/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 914/2013 pentru abrogarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 275/2013 privind aprobarea unor măsuri în vederea reorganizării prin divizare parţială a Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului “Minvest” – S.A. Deva şi înfiinţarea Societăţii “Minvest Roşia Montană”- S.A. şi pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 915/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 915/2013 privind completarea anexelor nr. 1-5 şi 7-9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană

 • Hotărârea nr. 916/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 916/2013 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2013, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008

 • Hotărârea nr. 917/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 917/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile noiembrie şi decembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE)

 • Hotărârea nr. 918/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor

 • Hotărârea nr. 919/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 919/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea dezafectării/relocării a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Hotărârea nr. 92/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 92/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile şi mobile, precum şi înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 920/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 920/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 921/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 921/2013 privind virarea creditelor bugetare alocate la titlul “Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă” în bugetul pe anul 2013 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Justiţiei

 • Hotărârea nr. 922/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 922/2013 privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 • Hotărârea nr. 923/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 923/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, “Medium Term Notes”

 • Hotărârea nr. 924/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 924/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” – S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 925/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 925/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

 • Hotărârea nr. 926/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 926/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Kazahstan privind cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar pe bază de reciprocitate, semnat la Astana la 27 iunie 2013

 • Hotărârea nr. 927/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 927/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 928/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 928/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 65.01 “Învăţământ”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Hotărârea nr. 929/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 929/2013 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale

 • Hotărârea nr. 93/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 93/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind achiziţiile şi serviciile reciproce (US-ROU-02), semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012 şi la Stuttgart la 5 decembrie 2012

 • Hotărârea nr. 930/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 930/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 931/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 931/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale ACTIVE CONEXE – S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 932/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 932/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 933/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 933/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES)

 • Hotărârea nr. 934/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 934/2013 pentru modificarea art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.376/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Arhivelor Naţionale

 • Hotărârea nr. 935/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 935/2013 privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale

 • Hotărârea nr. 936/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 936/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii

 • Hotărârea nr. 937/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 937/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0 + 000-km 131 + 000, sector km 93 + 500-km 126 + 000″

 • Hotărârea nr. 938/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 938/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Sibiu – Tronson 1 de la km 0 + 000 (DN 1 km 302 + 150) la km 14 + 860 şi Tronson 2 de la km 14 + 860 la km 17 + 500 şi Reabilitare DN 1T (fost DJ 106B), km 0 + 000-km 3 + 600″

 • Hotărârea nr. 939/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 939/2013 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Consiliului Naţional al Audiovizualului

 • Hotărârea nr. 94/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 94/2013 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Afacerilor Sociale şi Ocupării din Regatul Ţărilor de Jos referitor la cooperarea privind aplicarea reglementărilor în domeniul politicilor sociale în cazul muncii şi serviciilor transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 1 iulie 2010

 • Hotărârea nr. 940/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 940/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358 + 000 şi km 495 + 800″ pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş

 • Hotărârea nr. 941/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională

 • Hotărârea nr. 942/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 942/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. – Marfă” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 943/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 943/2013 privind transmiterea unor părţi de imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” în domeniul public al judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, precum şi darea în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman a unor părţi de imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”

 • Hotărârea nr. 944/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 944/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Coman Cornel din funcţia publică de subprefect al judeţului Călăraşi în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 945/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 945/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Stan Ion

 • Hotărârea nr. 946/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 946/2013 privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria

 • Hotărârea nr. 947/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 947/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 “Cheltuieli de personal” şi titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Hotărârea nr. 948/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 948/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Uzina Mecanică Orăştie” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 949/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 949/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Radioactiv Mineral” – S.A. Măgurele, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 95/2013, Uniunea Naţională a Notarilor Publici

  Hotărârea nr. 95/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

 • Hotărârea nr. 95/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 95/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sălaj de către domnul Chiş Filonaş

 • Hotărârea nr. 950/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 950/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.094/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli

 • Hotărârea nr. 951/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 951/2013 privind aprobarea stemei comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 952/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 952/2013 privind aprobarea stemei comunei Chiojdu, judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 953/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 953/2013 privind transmiterea unui sector de drum de interes judeţean din domeniul public al oraşului Bragadiru şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Bragadiru în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional “Pasaj suprateran pe DJ 602 – Centura Bucureşti-Domneşti”, precum şi declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes judeţean şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional

 • Hotărârea nr. 954/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 954/2013 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 484/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, şi aprobarea unor limite de cheltuieli pentru finanţarea primei faze a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România

 • Hotărârea nr. 955/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 955/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă

 • Hotărârea nr. 956/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 956/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

 • Hotărârea nr. 957/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 957/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”, judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 958/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 958/2013 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011

 • Hotărârea nr. 959/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 959/2013 privind prorogarea termenelor de aplicare a unor ajutoare de stat, precum şi pentru aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru anul 2014 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

 • Hotărârea nr. 96/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 96/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sălaj de către domnul Ciunt Ionel

 • Hotărârea nr. 960/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 960/2013 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul Naţional SIS

 • Hotărârea nr. 961/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 961/2013 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră

 • Hotărârea nr. 962/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 962/2013 privind aprobarea acordării ajutoarelor de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon

 • Hotărârea nr. 963/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 963/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012

 • Hotărârea nr. 964/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 964/2013 privind încetarea dreptului de folosinţă gratuită acordat Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi Federaţiei Române de Rugby asupra unui imobil, proprietate privată a statului, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 965/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 965/2013 pentru stabilirea zilelor de 27 şi 31 decembrie 2013 şi 3 ianuarie 2014 ca zile libere

 • Hotărârea nr. 966/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 966/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 967/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 967/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 968/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 968/2013 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

 • Hotărârea nr. 969/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 969/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 97/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 97/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către doamna Pencea Florentina

 • Hotărârea nr. 970/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 970/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pentru anul 2013, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 971/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 971/2013 privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 972/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 972/2013 privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informaţii pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 973/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 973/2013 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru unele judeţe

 • Hotărârea nr. 974/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 974/2013 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 975/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 975/2013 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 976/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 976/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 977/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 977/2013 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 978/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 978/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “IOR” – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 979/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 979/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 213/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 98/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 98/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către doamna Cliseru Speranţa

 • Hotărârea nr. 980/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 980/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 255/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor “Conversmin” – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 981/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 981/2013 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 982/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 982/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Electrocentrale Grup” – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 983/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 983/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Complexul Energetic Oltenia” – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 984/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 984/2013 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a reevaluării

 • Hotărârea nr. 985/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 985/2013 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 986/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 986/2013 privind repartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale unor unităţi de învăţământ special, precum şi alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru unele judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 987/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 987/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013