19 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 814/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 814/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 815/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 815/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 816/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 816/2013 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 817/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 817/2013 privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova pentru consolidarea capacităţilor chinologice şi a pregătirii de bază şi avansate în domeniul utilizării câinilor de serviciu, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2013

 • Hotărârea nr. 818/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 818/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 450 + 768 şi km 494 + 500″ – Lot 5

 • Hotărârea nr. 819/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 819/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Hotărârea nr. 82/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 82/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 • Hotărârea nr. 820/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 820/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Cepleniţa şi Tătăruşi, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 821/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 821/2013 pentru completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 822/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 822/2013 privind recunoaşterea Asociaţiei “Uniunea Asociaţiilor de Proprietari Constanţa” ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 824/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 824/2013 pentru aprobarea Acordului privind coproducţiile cinematografice dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 12 august 2013

 • Hotărârea nr. 825/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 825/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 239/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358 + 000 şi km 495 + 800″ din cadrul obiectivului de investiţie “Varianta de ocolire Domaşnea”

 • Hotărârea nr. 826/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 826/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Hidroelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 827/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 827/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Electrica” – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 828/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 828/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2013 al Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 829/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 829/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 83/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 83/2013 pentru completarea anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 830/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 830/2013 pentru stabilirea contribuţiei financiare a României pentru programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)

 • Hotărârea nr. 830/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 830/2013 pentru aprobarea desfăşurării concursului privind numirea în funcţie a unor inspectori judiciari, precum şi pentru aprobarea tematicii şi bibliografiei

 • Hotărârea nr. 831/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 831/2013 privind abrogarea alin. (2) al art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale

 • Hotărârea nr. 832/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 832/2013 pentru aprobarea plăţii cheltuielilor determinate de participarea României la Summitul privind Securitatea Nucleară, organizat la Haga în perioada 24-25 martie 2014

 • Hotărârea nr. 832/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 832/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 • Hotărârea nr. 833/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 833/2013 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 834/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 834/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind deschiderea şi condiţiile de funcţionare a Institutului Cultural Român în oraşul Moscova şi a Centrului Rus de Ştiinţă şi Cultură în oraşul Bucureşti, semnat la Moscova la 9 iulie 2013

 • Hotărârea nr. 835/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 835/2013 privind suplimentarea pe anul 2013 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru unele imobile aflate pe amplasamentul lucrării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800″ pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş

 • Hotărârea nr. 836/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 836/2013 privind constituirea şi atribuţiile comisiilor de evaluare a incidenţei aplicării legii penale mai favorabile în cazul persoanelor aflate în executarea pedepselor şi măsurilor educative privative de libertate din perspectiva noilor reglementări penale şi procesual penale

 • Hotărârea nr. 837/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 837/2013 privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală

 • Hotărârea nr. 838/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 838/2013 privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 • Hotărârea nr. 839/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 839/2013 pentru modificarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 565/2013 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”

 • Hotărârea nr. 84/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Hotărârea nr. 84/2013, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti

  Hotărârea nr. 84/2013 privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 840/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 840/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 841/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 841/2013 privind aprobarea stemei municipiului Vaslui, judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 842/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 842/2013 privind aprobarea stemei comunei Muntenii de Jos, judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 843/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 843/2013 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil situat în municipiul Oradea, judeţul Bihor, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 844/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 844/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile octombrie şi noiembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria

 • Hotărârea nr. 845/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 845/2013 privind alocarea temporară, pentru luna noiembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 • Hotărârea nr. 846/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 846/2013 privind trecerea unor suprafeţe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 847/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 847/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind înfiinţarea la Măgurele, Bucureşti – România, a unui Centru Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, semnat la Paris la 21 noiembrie 2012

 • Hotărârea nr. 848/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 848/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

 • Hotărârea nr. 849/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 849/2013 pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 13 mai 2013 şi la Bucureşti la 20 mai 2013, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 85/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A. Bucureşti

 • Hotărârea nr. 850/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 850/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 851/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 851/2013 privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea manifestărilor prilejuite de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României, în anul 2013

 • Hotărârea nr. 852/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 852/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. – Marfă” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 853/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 853/2013 privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare destinat finanţării Proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) prin scrisorile semnate la Bucureşti la 31 ianuarie 2013 şi la Bruxelles la 5 august 2013

 • Hotărârea nr. 854/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 854/2013 privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Bucureşti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011

 • Hotărârea nr. 855/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

 • Hotărârea nr. 856/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 856/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 857/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni

 • Hotărârea nr. 858/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 858/2013 privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, codului de clasificaţie, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 • Hotărârea nr. 859/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui

 • Hotărârea nr. 86/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 86/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara – S.A.

 • Hotărârea nr. 860/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 860/2013 privind recunoaşterea Fundaţiei “Mareşal Alexandru Averescu” ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 861/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 861/2013 privind recunoaşterea Fundaţiei “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă” ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 862/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 862/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, modificarea datelor de identificare şi darea în administrarea Ministerului Culturii şi a Bibliotecii Naţionale a României a unui imobil aflat în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 863/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 863/2013 privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Arhiepiscopiei Craiovei a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 • Hotărârea nr. 864/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 864/2013 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 865/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 865/2013 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 866/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 866/2013 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării evaluării României în domeniul concurenţei (peer-review)

 • Hotărârea nr. 867/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 867/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 194/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 868/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 868/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Orăştie-Sibiu”

 • Hotărârea nr. 869/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 869/2013 pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii şi Informaţiei din Republica Kazahstan în domeniul culturii, semnat la Astana la 27 iunie 2013

 • Hotărârea nr. 87/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 87/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia – S.A.

 • Hotărârea nr. 870/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020

 • Hotărârea nr. 871/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

 • Hotărârea nr. 872/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 872/2013 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat

 • Hotărârea nr. 873/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 873/2013 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014

 • Hotărârea nr. 873/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 873/2013 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012

 • Hotărârea nr. 874/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 874/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Palatul de Justiţie Prahova”, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 875/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 875/2013 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile înscrise în domeniul public al statului şi transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al oraşului Şomcuta Mare şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Şomcuta Mare, judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 876/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 876/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. – sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Braşov, Iaşi şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 • Hotărârea nr. 877/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 877/2013 pentru modificarea şi completarea Statutului Academiei de Ştiinţe Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.665/2004

 • Hotărârea nr. 878/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 878/2013 privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră

 • Hotărârea nr. 878/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 878/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Hotărârea nr. 879/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 879/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

 • Hotărârea nr. 88/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

 • Hotărârea nr. 880/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 880/2013 pentru aprobarea Protocolului semnat la Zagreb la 11 iulie 2013 de modificare a Memorandumului de înţelegere dintre guvernele Republicii Albania, Bosniei şi Herţegovinei, Republicii Bulgaria, Republicii Croaţia, Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Republicii Muntenegru, Republicii Moldova, României, Republicii Serbia privind cooperarea în lupta împotriva corupţiei prin Iniţiativa Anticorupţie pentru Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 13 aprilie 2007

 • Hotărârea nr. 881/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 881/2013 privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unui sector de drum judeţean, situat în judeţul Ilfov, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 881/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 881/2013 pentru completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

 • Hotărârea nr. 882/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 882/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării

 • Hotărârea nr. 883/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 883/2013 privind transmiterea unor bunuri aparţinând domeniului public al statului şi aflate în concesiunea Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare – ARSVOM Constanţa, unitate care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 885/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 885/2013 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX – 8 Biled, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi East West Petroleum Corp.

 • Hotărârea nr. 886/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 886/2013 privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX – 7 Periam, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi East West Petroleum Corp.

 • Hotărârea nr. 887/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 887/2013 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX – 3 Băile Felix, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi East West Petroleum Corp.

 • Hotărârea nr. 888/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 888/2013 privind modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

 • Hotărârea nr. 89/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 89/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Hotărârea nr. 891/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 891/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Galaţi de către domnul Bocăneanu Emanoil-Cătălin

 • Hotărârea nr. 891/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 891/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 • Hotărârea nr. 892/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 892/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Galaţi de către domnul Otrocol Dorin

 • Hotărârea nr. 893/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 893/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 894/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 894/2013 privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a sectorului de drum judeţean DJ 111 km 3+237-km 4+550, situat în judeţul Ilfov, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 895/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 895/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 528/2007 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Sud” – S.A.

 • Hotărârea nr. 896/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 896/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 115/2011 pentru aprobarea participării României la Expoziţia Mondială 2015 “Hrănirea planetei, energie pentru viaţă”, Milano, Italia

 • Hotărârea nr. 897/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 897/2013 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2013

 • Hotărârea nr. 898/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 898/2013 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 786/2013 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 • Hotărârea nr. 899/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 899/2013 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 540/1991 cu privire la stabilirea preţurilor cu amănuntul pentru medicamentele de uz uman

 • Hotărârea nr. 9/2013, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 9/2013 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal – sesiunea octombrie 2013

 • Hotărârea nr. 9/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 9/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 9/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 9/2013 cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea tutunului şi a produselor aferente COM (2012) 788 final