20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 59/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Hotărârea nr. 59/2013 pentru aprobarea Normei nr. 14/2013 privind investiţiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin

 • Hotărârea nr. 59/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 59/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mitea Ilie Dumitru Haralambie din funcţia publică de prefect al judeţului Neamţ în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 590/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 590/2013 pentru stabilirea zilei de 16 august 2013 ca zi liberă

 • Hotărârea nr. 591/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 591/2013 privind acordarea de despăgubiri Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi “ACVILA” pentru daunele cauzate de inundarea controlată a incintei îndiguite Făcăeni-Vlădeni, în anul 2006

 • Hotărârea nr. 592/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 592/2013 privind aprobarea stemei comunei Cătina, judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 593/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 593/2013 privind aprobarea stemei oraşului Găeşti, judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 594/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 594/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Bogaţi, Priboieni şi Râca, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 595/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 595/2013 privind aprobarea stemei judeţului Buzău

 • Hotărârea nr. 596/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 596/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 597/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 597/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 598/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 598/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 599/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 599/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională, la titlul “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 6/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 • Hotărârea nr. 6/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 • Hotărârea nr. 6/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 6/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 6/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 6/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 6/2013, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 6/2013 privind aprobarea Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală

 • Hotărârea nr. 6/2013, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

  Hotărârea nr. 6/2013 privind componenţa Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 • Hotărârea nr. 60/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 60/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Lazăr George

 • Hotărârea nr. 60/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

 • Hotărârea nr. 60/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 60/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului EuropeanCOM (2013) 534 final

 • Hotărârea nr. 600/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 600/2013 privind aprobarea Listei cuprinzând 4 obiective de investiţii cuprinse în Proiectul privind “Restructurarea şi modernizarea secţiilor de obstetrică şi neonatologie” din unităţile spitaliceşti, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

 • Hotărârea nr. 601/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 601/2013 privind înscrierea unui bun mobil în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 602/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 602/2013 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 603/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 603/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Huilei – S.A. Petroşani, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 604/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 604/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ROMAERO – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 605/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 605/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 124/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa”

 • Hotărârea nr. 606/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 606/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome “Imprimeria Băncii Naţionale a României” din subordinea Băncii Naţionale a României

 • Hotărârea nr. 607/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 607/2013 privind darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 1.670 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional “Varianta de ocolire a municipiului Arad”, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 608/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 608/2013 privind darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 48.631 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie de interes naţional “Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25-DN 24″, judeţul Galaţi, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 609/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 609/2013 pentru modificarea art. 66 alin. (2) lit. b) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013

 • Hotărârea nr. 61/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 61/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 61/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 61/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 61/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 61/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Selamet Iucsel

 • Hotărârea nr. 610/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 610/2013 privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Ocna Mureş, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 611/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 611/2013 pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Socialistă Vietnam, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013

 • Hotărârea nr. 612/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 612/2013 privind recunoaşterea Fundaţiei ÎMPREUNĂ ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 613/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 613/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Hotărârea nr. 614/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 614/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Podul rutier peste Oituz la Poiana Sărată, pe DN 11 km 90+450″, judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 615/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 615/2013 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”

 • Hotărârea nr. 616/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 616/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială MAMAIA – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 617/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 617/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială LITORAL – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 618/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 618/2013 privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 18.521 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Craiova, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie “Varianta de ocolire a municipiului Caracal”

 • Hotărârea nr. 619/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 619/2013 privind transmiterea unui sector de drum naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Sovata, precum şi declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria drumurilor de interes judeţean

 • Hotărârea nr. 62/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 62/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 • Hotărârea nr. 62/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 62/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 620/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 620/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii “Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I”, “Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1″, “Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14″, “Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15″ şi “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15″, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire Bacău”

 • Hotărârea nr. 621/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 621/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare DN 6, sectorul Drobeta-Turnu Severin-Lugoj km 332 + 150-494 + 500″, judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin şi Timiş

 • Hotărârea nr. 622/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 622/2013 pentru aprobarea unei măsuri derogatorii de la Normele speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 930/2005

 • Hotărârea nr. 623/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 623/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

 • Hotărârea nr. 624/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 624/2013 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Comercială “Electrocentrale Grup” – S.A.

 • Hotărârea nr. 625/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 625/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

 • Hotărârea nr. 626/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 626/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN 65 km 48+570″, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 627/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 627/2013 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.678/2008 privind înfiinţarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 628/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 628/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 474/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Combaterea Secetei, a Degradării Terenurilor şi a Deşertificării

 • Hotărârea nr. 629/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 629/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CUPRU MIN – S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 63/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 63/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piaţa unică europeană a comunicaţiilor electronice şi de realizare a unui continent conectat şi de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE şi 2002/22/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.211/2009 şi (UE) nr. 531 COM (2013) 627 final

 • Hotărârea nr. 63/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 63/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 • Hotărârea nr. 63/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 63/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 630/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 630/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Complexul Energetic Hunedoara” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 631/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 631/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Centrului de Reeducare Târgu Ocna din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 • Hotărârea nr. 632/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 632/2013 privind aprobarea stemei comunei Pogăceaua, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 633/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 633/2013 privind aprobarea stemei comunei Avram Iancu, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 634/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 634/2013 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 27/2012 privind modificarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii “Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I”, “Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1″, “Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14″, “Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15″ şi “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15″, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I – DN 1 – DN 11 şi Tronson III – DN 13 – DN1″ şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică aprobată prin H.G. nr. 27/2012 privind modificarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii “Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I”, “Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1″, “Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14″, “Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15″ şi “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15″, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I – DN 1 – DN 11 şi Tronson III – DN13 – DN1″

 • Hotărârea nr. 635/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 635/2013 pentru aprobarea participării Ministerului Apărării Naţionale din România la finanţarea proiectului şi construcţiei noilor elemente de infrastructură ale Şcolii internaţionale de la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa

 • Hotărârea nr. 636/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 636/2013 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României la Organizaţia Internaţională a Francofoniei pentru derularea Planului multianual de formare în limba franceză a funcţionarilor din administraţia publică română, în anul 2013

 • Hotărârea nr. 637/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 637/2013 pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investiţii din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A., în calitate de agenţie de implementare a proiectului, precum şi pentru aprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 • Hotărârea nr. 638/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 638/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 639/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 639/2013 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Compania Naţională Poşta Română – S.A.

 • Hotărârea nr. 64/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 64/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 • Hotărârea nr. 64/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 64/2013 privind numirea unui vicepreşedinte al Institutului Cultural Român

 • Hotărârea nr. 64/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 64/2013 pentru modificarea art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale

 • Hotărârea nr. 640/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 640/2013 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea CET – S.A. Brăila

 • Hotărârea nr. 641/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 641/2013 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMON CT – S.A. Oneşti

 • Hotărârea nr. 642/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 642/2013 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMICA – S.A. Suceava

 • Hotărârea nr. 643/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 643/2013 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea CET – S.A. Bacău

 • Hotărârea nr. 644/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 644/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

 • Hotărârea nr. 645/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 645/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române

 • Hotărârea nr. 646/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 646/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Hotărârea nr. 647/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 647/2013 privind stabilirea serviciilor publice esenţiale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 648/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 648/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Fondului Român de Contragarantare – S.A.

 • Hotărârea nr. 649/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 649/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Timişoara Lugoj”

 • Hotărârea nr. 65/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 65/2013 privind constatarea încetării unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 65/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 65/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 47/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989

 • Hotărârea nr. 65/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 65/2013 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 650/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 650/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390″

 • Hotărârea nr. 651/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 651/2013 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 382/2005 privind introducerea specificaţiilor detaliate pentru dispozitivele medicale produse prin utilizarea ţesuturilor de origine animală

 • Hotărârea nr. 652/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 652/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar

 • Hotărârea nr. 653/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 653/2013 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006

 • Hotărârea nr. 654/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 654/2013 privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2013

 • Hotărârea nr. 654/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 654/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

 • Hotărârea nr. 655/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 655/2013 pentru modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 656/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 656/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 657/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 657/2013 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2013

 • Hotărârea nr. 658/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 658/2013 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Dolj, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 659/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 659/2013 privind darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor părţi de imobile, constituite din construcţii şi terenuri în suprafaţă totală de 22.990 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii “Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2″, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 66/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 66/2013 cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a directivelor 2002/65/CE, 2013/36/UE şi 2009/110/CE şi de abrogare a Directivei 2007/64/CE – COM (2013) 547 final

 • Hotărârea nr. 66/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 66/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 600/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a rapoartelor privind datele tonă-kilometru şi acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

 • Hotărârea nr. 66/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 66/2013 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est

 • Hotărârea nr. 661/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 661/2013 privind transmiterea unui sector de drum de interes judeţean din domeniul public al judeţului Ilfov şi din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional “Pasaj suprateran pe DJ 602 – Centura Bucureşti – Domneşti”, precum şi declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes judeţean şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional