22 Iulie, 2019
 • Decretul nr. 621/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 621/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 622/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 622/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 623/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 623/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 624/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 624/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 625/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 625/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 • Decretul nr. 626/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 626/2013 privind numirea unui judecător

 • Decretul nr. 627/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 627/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2012 privind unele măsuri pentru derularea exercitării opţiunii de vânzare de acţiuni conform prevederilor Contractului de privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Sud” – S.A.

 • Decretul nr. 628/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 628/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate

 • Decretul nr. 629/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 629/2013 pentru promulgarea Legii privind abrogarea art. IV din Legea nr. 10/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive

 • Decretul nr. 63/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 63/2013 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 630/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 630/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă

 • Decretul nr. 631/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 631/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 • Decretul nr. 632/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 632/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 • Decretul nr. 633/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 633/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin

 • Decretul nr. 634/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 634/2013 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 • Decretul nr. 635/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 635/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

 • Decretul nr. 636/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 636/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decretul nr. 637/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 637/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decretul nr. 638/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 638/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii

 • Decretul nr. 639/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 639/2013 pentru promulgarea Legii privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenia română, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 • Decretul nr. 64/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 64/2013 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 640/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 640/2013 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013

 • Decretul nr. 641/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 641/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

 • Decretul nr. 642/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 642/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe

 • Decretul nr. 643/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 643/2013 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării

 • Decretul nr. 644/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 644/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei “Delta Dunării”

 • Decretul nr. 645/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 645/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decretul nr. 646/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 646/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora

 • Decretul nr. 647/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 647/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 648/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 648/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

 • Decretul nr. 649/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 649/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

 • Decretul nr. 65/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 65/2013 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 650/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 650/2013 privind conferirea unor decoraţii

 • Decretul nr. 651/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 651/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 652/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 652/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 • Decretul nr. 653/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 653/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 654/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 654/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 655/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 655/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 656/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 656/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 657/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 657/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 658/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 658/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 659/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 659/2013 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind transportul aerian dintre Canada şi Comunitatea Europeană şi statele membre, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2009

 • Decretul nr. 66/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 66/2013 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 660/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 660/2013 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012

 • Decretul nr. 661/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 661/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene şi de modificare şi completare a unor acte normative

 • Decretul nr. 662/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 662/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 • Decretul nr. 663/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 663/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene

 • Decretul nr. 664/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 664/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

 • Decretul nr. 665/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 665/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean

 • Decretul nr. 666/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 666/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decretul nr. 667/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 667/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

 • Decretul nr. 668/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 668/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă

 • Decretul nr. 669/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 669/2013 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 13 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, şi pentru completarea art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 • Decretul nr. 67/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 67/2013 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 670/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 670/2013 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 136.655 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de interes naţional “Autostrada Timişoara-Lugoj”

 • Decretul nr. 671/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 671/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 • Decretul nr. 672/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 672/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

 • Decretul nr. 673/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 673/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013

 • Decretul nr. 674/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 674/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Decretul nr. 675/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 675/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România

 • Decretul nr. 676/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 676/2013 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale

 • Decretul nr. 677/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 677/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă” şi adoptarea unor măsuri în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de derulare a programului “Prima casă”

 • Decretul nr. 678/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 678/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

 • Decretul nr. 679/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 679/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz, precum şi pentru aprobarea unor măsuri în domeniul financiar-bugetar

 • Decretul nr. 68/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 68/2013 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 680/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 680/2013 privind promulgarea Legii pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului “Avion multirol al Forţelor Aeriene”

 • Decretul nr. 681/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 681/2013 pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului

 • Decretul nr. 682/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 682/2013 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 • Decretul nr. 683/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 683/2013 pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decretul nr. 684/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 684/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014

 • Decretul nr. 685/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 685/2013 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 şi, respectiv, 21 iunie 2011 la Luxemburg şi Oslo, precum şi a Acordului auxiliar dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte, şi Regatul Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 şi, respectiv, 21 iunie 2011 la Luxemburg şi Oslo

 • Decretul nr. 686/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 686/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

 • Decretul nr. 687/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 687/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea amendamentelor semnate de România, la Bucureşti la 22 decembrie 2011, la Acordul de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări

 • Decretul nr. 688/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 688/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Republica Austria şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005

 • Decretul nr. 689/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 689/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014

 • Decretul nr. 69/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 69/2013 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 690/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 690/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 • Decretul nr. 691/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 691/2013 pentru promulgarea Legii privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

 • Decretul nr. 692/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 692/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

 • Decretul nr. 693/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 693/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

 • Decretul nr. 694/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 694/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

 • Decretul nr. 695/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 695/2013 pentru promulgarea Legii privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

 • Decretul nr. 696/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 696/2013 pentru promulgarea Legii privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decretul nr. 697/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 697/2013 pentru promulgarea Legii privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decretul nr. 698/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 698/2013 privind promulgarea Legii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

 • Decretul nr. 699/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 699/2013 privind conferirea unor decoraţii

 • Decretul nr. 7/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 7/2013 privind numirea unui procuror

 • Decretul nr. 70/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 70/2013 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 700/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 700/2013 pentru numirea în funcţie a procurorului şef al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Decretul nr. 701/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 701/2013 pentru numirea în funcţie a procurorului şef al Secţiei de resurse umane şi documentare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Decretul nr. 702/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 702/2013 pentru numirea în funcţie a procurorului şef al Secţiei parchetelor militare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Decretul nr. 703/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 703/2013 pentru numirea în funcţie a procurorului şef al Secţiei judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Decretul nr. 704/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 704/2013 pentru numirea în funcţie a procurorului şef adjunct al Secţiei judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Decretul nr. 705/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 705/2013 pentru numirea în funcţie a procurorului şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

 • Decretul nr. 706/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 706/2013 pentru numirea în funcţie a procurorului şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie

 • Decretul nr. 707/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 707/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 708/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 708/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 709/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 709/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 71/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 71/2013 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 710/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 710/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător