• Decretul nr. 351/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 351/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local

 • Decretul nr. 352/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 352/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA – S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent

 • Decretul nr. 353/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 353/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2012 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007

 • Decretul nr. 354/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 354/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decretul nr. 355/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 355/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat

 • Decretul nr. 356/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 356/2013 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2012 pentru modificarea art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative

 • Decretul nr. 357/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 357/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2012 privind finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în ţară după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii

 • Decretul nr. 358/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 358/2013 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti

 • Decretul nr. 359/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 359/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

 • Decretul nr. 36/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 36/2013 privind numirea unui procuror

 • Decretul nr. 360/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 360/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 • Decretul nr. 361/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 361/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2012 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012

 • Decretul nr. 362/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 362/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană

 • Decretul nr. 363/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 363/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decretul nr. 364/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 364/2013 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Informaţii Externe

 • Decretul nr. 365/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 365/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători C.F.R. – Călători – S.A.

 • Decretul nr. 366/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 366/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012

 • Decretul nr. 367/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 367/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro

 • Decretul nr. 368/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 368/2013 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 3 din Legea nr. 133/2010 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti – etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009

 • Decretul nr. 369/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 369/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

 • Decretul nr. 37/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 37/2013 privind numirea unui procuror

 • Decretul nr. 370/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 370/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decretul nr. 371/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 371/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime

 • Decretul nr. 372/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 372/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Decretul nr. 373/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 373/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor

 • Decretul nr. 374/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 374/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decretul nr. 375/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 375/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural

 • Decretul nr. 376/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 376/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore

 • Decretul nr. 377/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 377/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare

 • Decretul nr. 378/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 378/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 379/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 379/2013 pentru numirea unui membru al Guvernului

 • Decretul nr. 38/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 38/2013 privind numirea unui procuror

 • Decretul nr. 380/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 380/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

 • Decretul nr. 381/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 381/2013 privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului General de Aviaţie din Ministerul Afacerilor Interne

 • Decretul nr. 382/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 382/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 383/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 383/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 384/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 384/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 385/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 385/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 386/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 386/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 387/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 387/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 388/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 388/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 389/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 389/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 39/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 39/2013 privind numirea unui procuror

 • Decretul nr. 390/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 390/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 391/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 391/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 392/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 392/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 393/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 393/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 394/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 394/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 395/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 395/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 396/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 396/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 397/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 397/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 398/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 398/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce

 • Decretul nr. 399/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 399/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

 • Decretul nr. 4/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 4/2013 privind numirea unui procuror

 • Decretul nr. 40/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 40/2013 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 400/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 400/2013 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile

 • Decretul nr. 401/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 401/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici

 • Decretul nr. 402/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 402/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului

 • Decretul nr. 403/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 403/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind recunoaşterea academică a diplomelor şi perioadelor de studii din învăţământul superior, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2012

 • Decretul nr. 404/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 404/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de încetare a Convenţiei Consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Austria din 24 septembrie 1970, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2012

 • Decretul nr. 405/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 405/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adiţional Nagoya – Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 şi semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro)

 • Decretul nr. 406/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 406/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC – Centrul pentru Cooperare în Domeniul Securităţii, adoptat la Budva la 14 aprilie 2010 şi semnat de România la 18 februarie 2011 la Zagreb

 • Decretul nr. 407/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 407/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război

 • Decretul nr. 408/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 408/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

 • Decretul nr. 409/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 409/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon

 • Decretul nr. 41/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 41/2013 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 410/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 410/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

 • Decretul nr. 411/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 411/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decretul nr. 412/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 412/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor

 • Decretul nr. 413/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 413/2013 privind promulgarea Legii pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale – EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 • Decretul nr. 414/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 414/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

 • Decretul nr. 415/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 415/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2012 privind aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Forumul European al Registrelor Comerţului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfăşurarea conferinţelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerţului organizate de România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 • Decretul nr. 416/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 416/2013 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Amendamentelor la Acordul de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări

 • Decretul nr. 417/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 417/2013 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului dintre România şi Republica Austria şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005

 • Decretul nr. 418/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 418/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decretul nr. 419/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 419/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative

 • Decretul nr. 42/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 42/2013 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 420/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 420/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 • Decretul nr. 421/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 421/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

 • Decretul nr. 422/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 422/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare

 • Decretul nr. 423/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 423/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decretul nr. 424/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 424/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Decretul nr. 425/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 425/2013 privind promulgarea Legii pentru abrogarea alin. (2)-(4) ale art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii

 • Decretul nr. 426/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 426/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 • Decretul nr. 427/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 427/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

 • Decretul nr. 428/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 428/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 • Decretul nr. 429/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 429/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Decretul nr. 43/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 43/2013 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 430/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 430/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

 • Decretul nr. 431/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 431/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

 • Decretul nr. 432/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 432/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” – S.A. şi “Electrica Oltenia” – S.A.

 • Decretul nr. 433/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 433/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii

 • Decretul nr. 434/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 434/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decretul nr. 435/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 435/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor

 • Decretul nr. 436/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 436/2013 privind conferirea unor decoraţii

 • Decretul nr. 437/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 437/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 • Decretul nr. 438/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 438/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 439/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 439/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996

 • Decretul nr. 44/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 44/2013 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 440/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 440/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare