• Decretul nr. 261/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 261/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară

 • Decretul nr. 262/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 262/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decretul nr. 263/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 263/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2011 privind modificarea şi completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 • Decretul nr. 264/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 264/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decretul nr. 265/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 265/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii

 • Decretul nr. 266/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 266/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii activităţilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice

 • Decretul nr. 267/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 267/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2011 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

 • Decretul nr. 268/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 268/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2011 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter

 • Decretul nr. 269/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 269/2013 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

 • Decretul nr. 27/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 27/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor

 • Decretul nr. 270/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 270/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decretul nr. 271/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 271/2013 pentru promulgarea Legii privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011 şi la Bruxelles la 27 decembrie 2011, şi a celui de-al doilea Memorandum suplimentar de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2012 şi la Bruxelles la 29 iunie 2012

 • Decretul nr. 272/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 272/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de sprijin al Proiectului dintre România şi Nabucco Gas Pipeline International GMBH şi Nabucco Gas Pipeline România – S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri la 8 iunie 2011

 • Decretul nr. 273/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 273/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora

 • Decretul nr. 274/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 274/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice

 • Decretul nr. 275/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 275/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2012 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

 • Decretul nr. 276/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 276/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS – S.A. Iaşi

 • Decretul nr. 277/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 277/2013 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti – etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Universitate-Pantelimon, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011

 • Decretul nr. 278/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 278/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 • Decretul nr. 279/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 279/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

 • Decretul nr. 28/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 28/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer

 • Decretul nr. 280/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 280/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale

 • Decretul nr. 281/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 281/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decretul nr. 282/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 282/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative

 • Decretul nr. 283/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 283/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie

 • Decretul nr. 284/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 284/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

 • Decretul nr. 285/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 285/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002

 • Decretul nr. 286/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 286/2013 privind promulgarea Legii pentru abrogarea art. 1 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decretul nr. 287/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 287/2013 pentru promulgarea Legii privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de Investiţii

 • Decretul nr. 288/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 288/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 289/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 289/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 29/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 29/2013 privind conferirea unor decoraţii

 • Decretul nr. 290/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 290/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 291/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 291/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 292/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 292/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 293/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 293/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 294/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 294/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 295/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 295/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991

 • Decretul nr. 296/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 296/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Decretul nr. 297/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 297/2013 pentru promulgarea Legii privind afilierea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociaţia Internaţională a Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor preţioase

 • Decretul nr. 298/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 298/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

 • Decretul nr. 299/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 299/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

 • Decretul nr. 3/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 3/2013 privind numirea unui procuror

 • Decretul nr. 30/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 30/2013 privind conferirea unor decoraţii

 • Decretul nr. 300/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 300/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare

 • Decretul nr. 301/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 301/2013 pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decretul nr. 302/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 302/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz

 • Decretul nr. 303/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 303/2013 pentru promulgarea Legii privind vânzarea locuinţelor aflate în proprietatea Societăţii Feroviare de Turism S.F.T.-C.F.R. – S.A. actualilor chiriaşi

 • Decretul nr. 304/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 304/2013 pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Limbii Române

 • Decretul nr. 305/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 305/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Decretul nr. 306/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 306/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural

 • Decretul nr. 307/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 307/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2012 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

 • Decretul nr. 308/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 308/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer

 • Decretul nr. 309/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 309/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor

 • Decretul nr. 31/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 31/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor

 • Decretul nr. 310/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 310/2013 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 311/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 311/2013 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 312/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 312/2013 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 313/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 313/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de război româneşti situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iaşi la 3 martie 2012

 • Decretul nr. 314/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 314/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele de război, semnat la Ljubljana la 15 iunie 2011

 • Decretul nr. 315/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 315/2013 privind promulgarea Legii privind aderarea României la Acordul parţial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezoluţia CM/Res(2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniştrilor adjuncţi)

 • Decretul nr. 316/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 316/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Decretul nr. 317/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 317/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decretul nr. 318/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 318/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 • Decretul nr. 319/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 319/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României

 • Decretul nr. 32/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 32/2013 privind conferirea Ordinului Meritul Industrial şi Comercial în grad de Comandor

 • Decretul nr. 320/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 320/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011

 • Decretul nr. 321/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 321/2013 privind conferirea unor decoraţii

 • Decretul nr. 322/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 322/2013 privind conferirea unor decoraţii, cu însemn de război, pentru militari

 • Decretul nr. 323/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 323/2013 privind conferirea Medaliei Naţionale Serviciul Credincios cu însemn de război

 • Decretul nr. 324/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 324/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 325/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 325/2013 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 • Decretul nr. 326/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 326/2013 privind numirea unui judecător la Curtea Constituţională

 • Decretul nr. 327/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 327/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor

 • Decretul nr. 328/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 328/2013 privind conferirea unor decoraţii

 • Decretul nr. 329/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 329/2013 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Comandor

 • Decretul nr. 33/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 33/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 330/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 330/2013 privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 331/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 331/2013 privind conferirea Ordinului Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 332/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 332/2013 privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945

 • Decretul nr. 333/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 333/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Iaşi la 3 martie 2012

 • Decretul nr. 334/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 334/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2012 privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie

 • Decretul nr. 335/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 335/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice

 • Decretul nr. 336/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 336/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune

 • Decretul nr. 337/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 337/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între şi dincolo de teritoriile lor respective, semnat la Dubai la 21 iunie 2011

 • Decretul nr. 338/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 338/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decretul nr. 339/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 339/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

 • Decretul nr. 34/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 34/2013 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 • Decretul nr. 340/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 340/2013 pentru promulgarea Legii privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante

 • Decretul nr. 341/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 341/2013 pentru promulgarea Legii privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice

 • Decretul nr. 342/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 342/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 • Decretul nr. 343/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 343/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012

 • Decretul nr. 344/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 344/2013 pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului

 • Decretul nr. 345/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 345/2013 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 • Decretul nr. 346/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 346/2013 pentru numirea unui consilier prezidenţial

 • Decretul nr. 347/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 347/2013 pentru numirea unui consilier prezidenţial

 • Decretul nr. 348/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 348/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 • Decretul nr. 349/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 349/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

 • Decretul nr. 35/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 35/2013 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de încetare a Convenţiei Consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Austria din 24 septembrie 1970, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2012

 • Decretul nr. 350/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 350/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă