24 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 366/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 366/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II – art. 8 alin. (1) şi art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 366/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 366/2013 privind transferul în interesul serviciului al domnului Drăgan Gabriel Vasile din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, gradul profesional superior, în cadrul Direcţiei buget, finanţe, investiţii, achiziţii, patrimoniu şi administrativ – Serviciul buget, finanţe din structura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 367/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 367/2013 privind numirea doamnei Otilia Sava în funcţia de secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului, la Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 367/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 367/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 368/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 368/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (2), art. 71 alin. (1)-(8), art. 11 lit. c) şi art. 12 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 • Decizia nr. 368/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 368/2013 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către domnul Radu Nicolae Chiurtu

 • Decizia nr. 369/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 369/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei de către domnul Ciornei-Donighian Constantin

 • Decizia nr. 369/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 369/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 37/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 37/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare

 • Decizia nr. 37/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 37/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Cristian Mihai Marinescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 • Decizia nr. 370/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 370/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către domnul Ciornei-Donighian Constantin

 • Decizia nr. 370/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 370/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (1) lit. a) şi b), art. 100 alin. (1) pct. 11 şi art. 102 alin. (1) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 371/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 371/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. b), art. 7, art. 8 alin. (1) şi art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 371/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 371/2013 privind transferul în interesul serviciului al domnului Dezsi Attila din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică specifică de execuţie vacantă de inspector de concurenţă superior în cadrul Direcţiei teritoriale din structura Consiliului Concurenţei

 • Decizia nr. 372/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 372/2013 privind transferul domnului Horvath Levente-Akos în interesul serviciului din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director executiv adjunct al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad

 • Decizia nr. 372/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 372/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 şi art. II art. 19 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 373/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 373/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 373/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 373/2013 privind transferul doamnei Sighinaş-Crista Marcela Doina, în interesul serviciului, din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de director general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

 • Decizia nr. 374/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 374/2013 privind transferul domnului Ursu Dorel Adrian, în interesul serviciului, din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de referent de specialitate superior din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin

 • Decizia nr. 374/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 374/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (2), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 375/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 375/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 375/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 375/2013 pentru eliberarea domnului Marcel Bogdan Pandelică din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 375/2013, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 375/2013 privind Planul naţional de numerotaţie

 • Decizia nr. 376/2013, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 376/2013 privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie

 • Decizia nr. 376/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 376/2013 pentru numirea domnului Marcel Bogdan Pandelică în funcţia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Energie

 • Decizia nr. 376/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 376/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 377/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 377/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 377/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 377/2013 privind numirea prin mobilitate a domnului Arjoca Sorin-Gabriel în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 377/2013, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 377/2013 privind utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS

 • Decizia nr. 378/2013, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 378/2013 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 321/2008 privind alocarea şi utilizarea unor numere naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european

 • Decizia nr. 378/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 378/2013 pentru numirea doamnei Ioana-Maria Petrescu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 378/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 378/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor

 • Decizia nr. 379/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 379/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 379/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 379/2013 pentru numirea domnului Theodor-Mirel Palada în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 379/2013, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 379/2013 privind alocarea şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional sau pentru servicii de interes general

 • Decizia nr. 38/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 38/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea organizării Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) – ediţia de iarnă, 2013

 • Decizia nr. 38/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 38/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale CBGLOB BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 38/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 38/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 380/2013, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 380/2013 privind alocarea şi utilizarea unor resurse tehnice

 • Decizia nr. 380/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 380/2013 pentru numirea domnului Aurelian Constantinescu în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 380/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 380/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 381/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 381/2013 pentru numirea domnului Claudiu Codrea în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală Bucureşti – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 381/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 381/2013 referitoare la respingerea obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative

 • Decizia nr. 382/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 382/2013 referitoare la respingerea sesizării de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 41/2012 privind revocarea domnului Buzoianu Constantin din funcţia de membru şi preşedinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor

 • Decizia nr. 382/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 382/2013 pentru numirea domnului Cosmin Georgescu în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 1 Suceava – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 383/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 383/2013 pentru numirea domnului Daniel Dinulescu în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 2 Constanţa – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 383/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 383/2013 asupra respingerii obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 227/2002, precum şi, în special, a dispoziţiilor: art. I pct. 2 [referitor la introducerea art. 11], art. I pct. 5 [referitor la modificarea art. 4 alin. (4)], art. I pct. 6 [referitor la modificarea art. 5 alin. (1)], art. I pct. 8 [referitor la modificarea art. 7 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2)], art. I pct. 9 [referitor la modificarea art. 8], art. I pct. 12 [referitor la modificarea art. 11 alin. (1)], art. I pct. 14 [referitor la introducerea art. 132 şi art. 135], art. I pct. 15 [referitor la modificarea art. 14], art. I pct. 16 [referitor la modificarea art. 15], art. I pct. 20 [referitor la modificarea anexei nr. 3], art. I pct. 21 şi pct. 22 [referitor la modificarea anexei nr. 4 şi, respectiv, nr. 5] din lege

 • Decizia nr. 384/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 384/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 384/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 384/2013 pentru numirea domnului Gabriel Valentin Cărbunaru în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 3 Alexandria – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 385/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 385/2013 pentru numirea domnului Adrian Paul Voicu în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 4 Târgu Jiu – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 385/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 385/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 386/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 386/2013 pentru numirea domnului Călin Valer Vesa în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 5 Deva – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 386/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 386/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi art. 7 din Legea nr. 118/2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă

 • Decizia nr. 387/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 387/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 387/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 387/2013 pentru numirea domnului Iulian Bogdan Gheorghe în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 6 Oradea – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 388/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 388/2013 pentru numirea domnului Laurenţiu Dan Puşdercă în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 7 Sibiu – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 388/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 388/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 389/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 389/2013 pentru numirea domnului Valeriu Alexandru Gâlă în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 389/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 389/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 379 alin. 3 şi 4 din Codul de procedură civilă din 1865, precum şi ale art. 2.506 alin. (1), art. 2.512 alin. (2), art. 2.515 alin. (3) şi (4), art. 2.520 alin. (1) pct. 4, art. 2.538, art. 2.541 şi art. 2.542 din Codul civil

 • Decizia nr. 39/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 39/2013 privind autorizarea ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor a Asociaţiei pentru Dezvoltare Profesională

 • Decizia nr. 39/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 39/2013 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (5) al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, astfel cum a fost completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale, cu referire expresă la sintagma care include şi taxa pe valoarea adăugată

 • Decizia nr. 39/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 39/2013 privind numirea domnului Tiberiu Bărbuleţiu în funcţia publică de secretar general al Ministerului Transporturilor

 • Decizia nr. 390/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 390/2013 privind eliberarea domnului Ionuţ-Ciprian Iuga din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Decizia nr. 390/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 390/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi a Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 391/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 391/2013 pentru eliberarea domnului Puiu Gelu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Decizia nr. 391/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 391/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi ale art. 58 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic

 • Decizia nr. 392/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 392/2013 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Elena Dumitru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Decizia nr. 392/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 392/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 • Decizia nr. 393/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 393/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II teza ultimă din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 393/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 393/2013 privind transferul în interesul serviciului al domnului Chirică Lefter din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier superior în cadrul Direcţiei generale de legislaţie, Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile din structura Ministerului Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 394/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 394/2013 pentru numirea, prin detaşare, a domnului Petre-Dragoş Voinescu în funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 394/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 394/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) prima teză şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 395/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 395/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

 • Decizia nr. 395/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 395/2013 pentru numirea domnului Remus Damian Budăi, prin detaşare, în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 396/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 396/2013 pentru completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 259/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES)

 • Decizia nr. 396/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 396/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 • Decizia nr. 397/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 397/2013 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 284 alin. (7) şi art. 289 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 • Decizia nr. 397/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 397/2013 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 233/2013 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii ce afectează siguranţa cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice

 • Decizia nr. 398/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 398/2013 privind eliberarea, la cerere, a domnului Cătălin Dumitru din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 398/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Decizia nr. 398/2013 privind retragerea Licenţei nr. 676/2006 de furnizare a gazelor naturale în localitatea Motru aparţinătoare municipiului Motru, judeţul Gorj, acordată Societăţii Comerciale BEN & BEN – S.A.

 • Decizia nr. 398/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 398/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 alin. 5 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 399/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Decizia nr. 399/2013 privind desemnarea Societăţii Comerciale GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – S.A. ca furnizor de ultimă instanţă în oraşul Motru, judeţul Gorj

 • Decizia nr. 399/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 399/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism de către domnul Salvador Petre Ionescu

 • Decizia nr. 399/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 399/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 4/2013, Senatul României

  Decizia nr. 4/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în data de 25 februarie 2013

 • Decizia nr. 4/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 4/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 4/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 4/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 1/2013

 • Decizia nr. 4/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 4/2013 pentru numirea domnului Ionuţ Cotarcea în funcţia de inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Decizia nr. 4/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 4/2013 privind regulile de acces al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă privind exercitarea funcţiei de citire

 • Decizia nr. 4/2013, Comisia Centrală Fiscală

  Decizia nr. 4/2013 a Comisiei fiscale centrale

 • Decizia nr. 40/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 40/2013 privind eliberarea domnului Tudor Prisecaru din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Decizia nr. 40/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 40/2013 privind autorizarea ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor a Societăţii Comerciale CADMIOM – S.R.L.

 • Decizia nr. 40/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 40/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 400/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 400/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 178 alin. 2 şi art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 400/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 400/2013 privind numirea domnului Sorin Lazăr în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 401/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 401/2013 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 340/2013 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social

 • Decizia nr. 401/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 401/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 şi 92 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, a dispoziţiilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, în ansamblul său, precum şi, în special, a art. 1 alin. (3), art. 10, art. 12 alin. (1), (2) şi (4), art. 13-19 şi art. 20-26 din Legea nr. 176/2010

 • Decizia nr. 402/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 402/2013 privind transferul în interesul serviciului al doamnei Victoriţa Diaconu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de şef birou la Biroul inspecţii, cotă de lapte şi supracontrol din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Teleorman

 • Decizia nr. 402/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 402/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în ansamblu, precum şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din aceeaşi lege

 • Decizia nr. 403/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 403/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice de către doamna Elena Gabriela Eremia