19 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 323/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 323/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 324/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 324/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

 • Decizia nr. 324/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 324/2013 privind eliberarea domnului Horvath Levente-Akos din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 325/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 325/2013 privind eliberarea domnului Popa Dumitru din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 325/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 325/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 326/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 326/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 326/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 326/2013 privind eliberarea doamnei Dobrilă Niculina din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 327/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 327/2013 privind eliberarea domnului Ladanyi Arpad Csaba din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 327/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 327/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. d) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale art. 196 lit. c), d) şi q) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 328/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 328/2013 privind eliberarea domnului Achim Gheorghe din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 328/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 328/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi ale art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 329/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 329/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 329/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 329/2013 privind eliberarea domnului Rujan Cristinel Ion din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 33/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 33/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (5) teza a doua ultima liniuţă din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 33/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 33/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de către domnul Marian Niculescu

 • Decizia nr. 330/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 330/2013 privind eliberarea domnului Drăgan Gabriel Vasile din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 330/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 330/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 331/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 331/2013 privind eliberarea doamnei Iuliana Lascu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 331/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 331/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 332/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 332/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 332/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 332/2013 privind eliberarea domnului Gheorghe Dobre din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 333/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 333/2013 privind eliberarea doamnei Diaconu Victoriţa din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 333/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 333/2013 asupra respingerii obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 6.4 şi pct. 6.10 din anexa la Legea privind Memorandumul de înţelegere încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V., semnat la Bucureşti la 15 februarie 2013

 • Decizia nr. 333/2013, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 333/2013 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului

 • Decizia nr. 334/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 334/2013 cu privire la respingereaobiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Decizia nr. 334/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 334/2013 privind eliberarea domnului Platon Gavril Călin din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 335/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 335/2013 privind eliberarea domnului Mircea Dragoş Valentin din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 335/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 335/2013 referitoare la respingerea sesizării de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

 • Decizia nr. 336/2013, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 336/2013 privind mijloacele şi modalitatea de transmitere a unor documente, date sau informaţii către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi privind modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 77/2009 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului

 • Decizia nr. 336/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 336/2013 privind eliberarea domnului Constantin Adrian din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 336/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 336/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului

 • Decizia nr. 337/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 337/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 337/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 337/2013 privind eliberarea domnului Curduman Vasile din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 337/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 337/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale GORDIAN – BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 338/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 338/2013 pentru eliberarea domnului Doru Dumitrescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 338/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 338/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi ale art. 208 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 339/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 339/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. 1-3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 339/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 339/2013 pentru numirea domnului Lucian-Florin Guran în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 34/2013, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 34/2013 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 15/2012 privind componenţa Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Dentişti din România

 • Decizia nr. 34/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 34/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Carmen Dorina Drăgan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Decizia nr. 34/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 34/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 alin. 2 şi 5 şi ale art. 7208 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 340/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 340/2013 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social

 • Decizia nr. 340/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 340/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decizia nr. 341/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 341/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. a), art. 3 şi art. 5 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale art. 3 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 341/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 341/2013 privind numirea domnului Virgil Daniel Popescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 342/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 342/2013 privind numirea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării PHARE, Facilitatea de tranziţie şi SAPARD

 • Decizia nr. 342/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 342/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 • Decizia nr. 343/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 343/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17, art. 22 alin. (1) şi (2) şi art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară

 • Decizia nr. 343/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 343/2013 pentru numirea domnului Romeo-Florin Nicolae în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală

 • Decizia nr. 343/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 343/2013 privind aprobarea încetării activităţii ca broker de asigurare a Societăţii TOP ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 344/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 344/2013 privind aprobarea încetării activităţii ca broker de asigurare a Societăţii MONDIAL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 344/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 344/2013 privind numirea domnului Constantin-Cătălin Radu în funcţia publică de secretar general adjunct al Consiliului Concurenţei

 • Decizia nr. 344/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 344/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, astfel cum a fost completată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale

 • Decizia nr. 345/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 345/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 345/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 345/2013 privind revocarea unui membru al Plenului Consiliului Economic şi Social, reprezentant al societăţii civile

 • Decizia nr. 345/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 345/2013 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii “Fidelity Broker de Asigurare-Reasigurare” – S.R.L. (cu denumirea actuală “Fidelity Real Estate” – S.R.L.)

 • Decizia nr. 346/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 346/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Apărării Naţionale de către domnul Sorin Serioja Chivu

 • Decizia nr. 346/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 346/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 347/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 347/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 347/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 347/2013 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Platon Gavril Călin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 348/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 348/2013 privind transferul, în interesul serviciului, al doamnei Georgeta Modiga din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu al Serviciului economic din cadrul Casei Judeţene de Pensii Galaţi

 • Decizia nr. 348/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 348/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 349/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 349/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. VI alin. (4) cuprins în titlul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002

 • Decizia nr. 349/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 349/2013 privind transferul, la cerere, al domnului Popa Dumitru din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de director al Direcţiei relaţii contractuale din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Brăila

 • Decizia nr. 35/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 35/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2781 alin. (1) partea introductivă din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 35/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 35/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale de către domnul Gabriel Leahu

 • Decizia nr. 350/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 350/2013 privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Marossy Zoltan Gheorghe din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu al Serviciului managementul proiectelor şi achiziţii publice – Direcţia investiţii şi managementul proiectelor din cadrul Consiliului Judeţean Timiş

 • Decizia nr. 350/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 350/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2.158, art. 2.164 alin. (3) şi art. 2.165 din Codul civil

 • Decizia nr. 351/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 351/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3), art. 211 alin. (1), art. 215 alin. (3) şi art. 257 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 351/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 351/2013 privind eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Costea din funcţia de secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului, la Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 352/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 352/2013 privind numirea domnului Gabriel Liviu Ispas în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale

 • Decizia nr. 352/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 352/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 353/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 353/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. 7 alin. (1) din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decizia nr. 353/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 353/2013 privind numirea doamnei Cristina Vasilica Icociu în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale

 • Decizia nr. 354/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 354/2013 privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Sereş Petru Albert din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu al Serviciului calitatea factorilor de mediu din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

 • Decizia nr. 354/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 354/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum şi ale art. 1451 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal în forma introdusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009

 • Decizia nr. 355/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 355/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, astfel cum acestea au fost introduse prin articolul unic pct. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • Decizia nr. 355/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 355/2013 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 • Decizia nr. 356/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 356/2013 privind numirea domnului Bogdan Corneliu Dăscălescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 356/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 356/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (5) raportate la cele ale art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 357/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 357/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) liniuţa a 4-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi art. 493 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 357/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 357/2013 pentru numirea domnului Călin-Bogdan Găurean în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 358/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 358/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Pop Felicia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de comisar general al Gărzii Financiare

 • Decizia nr. 358/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 358/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-24 şi ale art. 28 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 359/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 359/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion Trăistaru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de comisar general al Gărzii Financiare

 • Decizia nr. 359/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 359/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) şi art. 11 alin. (1) liniuţa a 2-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 36/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 36/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Educaţiei Naţionale de către domnul Gabriel Leahu

 • Decizia nr. 36/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 36/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, precum şi ale art. 77 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 360/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 360/2013 privind eliberarea domnului Marcel Bogdan Pandelică din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 360/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 360/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori

 • Decizia nr. 361/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 361/2013 privind numirea domnului Mihai Ţurcanu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 361/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 361/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 362/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 362/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. 1 şi art. 129 alin. 2 teza întâi din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 362/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 362/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Cristina-Ecaterina Coruţ din funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 363/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 363/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ladanyi Laszlo-Zsolt din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Decizia nr. 363/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 363/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 şi 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 364/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 364/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. b) teza întâi din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 364/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 364/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gabriel Florin Puşcău a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 365/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 365/2013 privind transferul în interesul serviciului al domnului Balaban Alexandru Gabriel din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

 • Decizia nr. 365/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 365/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 21 şi art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală