24 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 282/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 282/2013 privind eliberarea domnului Mitea Ilie Dumitru Haralambie din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 282/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 282/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) şi art. 102 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 283/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 283/2013 privind eliberarea doamnei Georgeta Modiga din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 283/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 283/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 284/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 284/2013 privind eliberarea domnului Sorescu Nicolae din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 284/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 284/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale art. 311 alin. (2) teza a doua din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 285/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 285/2013 privind eliberarea domnului Caramitru Stelian din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 285/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 285/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 286/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 286/2013 privind eliberarea domnului Gyorgy Ervin din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 286/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 286/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. a) cuprins în titlul VII – Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi ale art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2010 privind destinaţia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României

 • Decizia nr. 287/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 287/2013 privind eliberarea domnului Pricăjan Dan-Aurel din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 287/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 287/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 • Decizia nr. 288/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 288/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 288/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 288/2013 privind eliberarea domnului Chirică Lefter din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 289/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 289/2013 privind eliberarea domnului Bedrosian Laviniu-Eduard din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 289/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 289/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (1)-(3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 29/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 29/2013 privind numirea prin mobilitate a domnului Lilian Onescu în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 29/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 29/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 184A din 18 decembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 4 pronunţată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi VISARTA – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012

 • Decizia nr. 29/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 29/2013 privind sancţionarea Societăţii Comerciale AVIASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 29/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 29/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) şi art. 14 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 290/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 290/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 290/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 290/2013 privind eliberarea domnului Marossy Zoltan-Gheorghe din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 291/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 291/2013 privind eliberarea domnului Tămăşoi-Moisil Radu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 291/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 291/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011

 • Decizia nr. 292/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 292/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 501 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 292/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 292/2013 privind eliberarea domnului Bud Radu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 293/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 293/2013 privind eliberarea domnului Balaban Alexandru-Gabriel din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 293/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 293/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2441 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 294/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 294/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 64 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 294/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 294/2013 privind eliberarea doamnei Mihaela Enache din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 295/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 295/2013 privind eliberarea doamnei Florea Gherghina din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 295/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 295/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decizia nr. 296/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 296/2013 privind eliberarea domnului Strujan Constantin din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 296/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 296/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969 şi art. 1073 din Codul civil din 1864

 • Decizia nr. 297/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 297/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 163 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 297/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 297/2013 privind eliberarea domnului Ursu Dorel Adrian din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 298/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 298/2013 privind eliberarea domnului Sereş Petru Albert din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 298/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 298/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 299/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 299/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24, art. 35 şi art. 42 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei

 • Decizia nr. 299/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 299/2013 privind eliberarea domnului Niţu Marin din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 3/2013, Comisia Centrală Fiscală

  Decizia nr. 3/2013 a Comisiei fiscale centrale

 • Decizia nr. 3/2013, Parlamentul României

  Decizia nr. 3/2013 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 3/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 3/2013 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. e), art. 4 şi art. 5 alin. (3) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 196 lit. h) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. 12 alin. (2) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor*)

 • Decizia nr. 3/2013, Consiliul pt. Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

  Decizia nr. 3/2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar

 • Decizia nr. 3/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 3/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 20/2012

 • Decizia nr. 3/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 3/2013 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Cornelia Negruţ din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 3/2013, Senatul României

  Decizia nr. 3/2013 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 30/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 30/2013 pentru eliberarea domnului Iulian Matache din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Decizia nr. 30/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 30/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (31) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 300/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 300/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 300/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 300/2013 privind eliberarea domnului Gheorghe Nastasia din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 301/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 301/2013 privind eliberarea domnului Jecu Nicolae din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 301/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 301/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4), art. 4 şi art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (11)-(5) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 302/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 302/2013 privind eliberarea domnului Nechiti Doru Marius din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 302/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 302/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 teza întâi şi art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 303/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 303/2013 privind eliberarea domnului Barczi Gyozo Istvan din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 303/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 303/2013 referitoare la respingerea excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b), art. 7, art. 8 alin. (1) şi art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 304/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 304/2013 privind eliberarea domnului Dezsi Attila din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 304/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 304/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 • Decizia nr. 305/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 305/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 90 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 • Decizia nr. 305/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 305/2013 privind eliberarea doamnei Iacob Lili din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 306/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 306/2013 privind eliberarea domnului Adrian Viorel Nicolaescu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 306/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 306/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar şi a Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 307/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 307/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 208 alin. (3), art. 211 alin. (1), art. 215 alin. (3) şi ale art. 257 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 307/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 307/2013 privind eliberarea domnului Ladanyi Laszlo-Zsolt din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 308/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 308/2013 privind eliberarea domnului Ion Anghel din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 308/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 308/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) teza a doua şi cea finală, ale art. 11 alin. (3) teza finală şi ale art. 14 alin. (2) şi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 309/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 309/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 238 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 309/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 309/2013 privind eliberarea domnului Lazăr Mirel-Nicolae din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 31/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 31/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 31/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 31/2013 pentru numirea domnului Iulian-Ghiocel Matache în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Decizia nr. 310/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 310/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 310/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 310/2013 privind eliberarea domnului Oprea Ion din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 311/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 311/2013 privind eliberarea domnului Hegedus Ludovic-Andrei din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 311/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 311/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 8-12 şi art. 20-26 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 312/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 312/2013 privind eliberarea domnului Cîrstoiu Ion din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 312/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 312/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 313/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 313/2013 privind eliberarea doamnei Sighinaş-Crista Marcela Doina din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 313/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 313/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Legii nr. 109/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 314/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 314/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) lit. d) şi art. 16 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 314/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 314/2013 privind eliberarea domnului Iftimoaei Ciprian Constantin din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 315/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 315/2013 privind eliberarea domnului Marin Silviu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 315/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 315/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 151 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. 1 lit. a) şi art. 3 alin. (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 316/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 316/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, în ansamblul său, şi a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (1) lit. e), art. 10, art. 12 alin. (1) şi (2) şi art. 20-26 din Legea nr. 176/2010

 • Decizia nr. 316/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 316/2013 privind eliberarea domnului Dumitrescu Constantin din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 317/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 317/2013 privind eliberarea domnului Gyorke Zoltan din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 317/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 317/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 lit. b) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

 • Decizia nr. 318/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 318/2013 privind eliberarea domnului Izină Ionel din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 318/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 318/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1085 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 319/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 319/2013 privind eliberarea domnului Niculcea Zorinel din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 319/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 319/2013 asupra admiterii obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 18 [referitoare la modificarea art. 24] şi ale art. I pct. 19 [referitoare la introducerea art. 242] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

 • Decizia nr. 32/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 32/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către domnul Marian Niculescu

 • Decizia nr. 32/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 32/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum şi a legii în ansamblul său

 • Decizia nr. 320/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 320/2013 referitoare la respingerea obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată

 • Decizia nr. 320/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 320/2013 privind eliberarea domnului Hură Gheorghe din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 321/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 321/2013 privind eliberarea doamnei Cynthia Carmen Curt din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 321/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 321/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori

 • Decizia nr. 322/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 322/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. g) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 322/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 322/2013 privind eliberarea domnului Adrian Radu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 323/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 323/2013 privind eliberarea domnului Costel Marian Dima din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului