24 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 241/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 241/2013 privind încetarea împuternicirii domnului general de brigadă cu o stea Baş Ioan pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Decizia nr. 241/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 241/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (1) şi art. 44 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 242/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 242/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 242/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 242/2013 privind eliberarea domnului Doru Bădescu din funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 243/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 243/2013 privind eliberarea domnului Vladimir Alexandru Mănăstireanu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 243/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 243/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2, art. 30 alin. 4, art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) şi art. 1085 alin. 1 şi 3, art. 1551 alin. 1, art. 183 şi art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă din 1865, precum şi ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 244/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 244/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 244/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 244/2013 privind numirea domnului Vladimir Alexandru Mănăstireanu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 245/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 245/2013 privind numirea domnului Cristian-Silviu Buşoi în funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 245/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 245/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 246/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 246/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) partea introductivă din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 246/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 246/2013 privind numirea domnului Romeo-Florin Nicolae în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor

 • Decizia nr. 246/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 246/2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 113A din 9 iulie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale din data de 11 iulie 2011, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea şi distribuirea operelor muzicale pe înregistrări audiovizuale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 26 iulie 2011, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 223/2011

 • Decizia nr. 247/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 247/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de către domnul Cristian Robert Boldea

 • Decizia nr. 247/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 247/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 248/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 248/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 248/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 248/2013 privind împuternicirea domnului colonel Burlui Ion pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Decizia nr. 249/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 249/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 • Decizia nr. 249/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 249/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 25/2013, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 25/2013 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 25/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 25/2013 privind numirea domnului Vasile Daniel în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi

 • Decizia nr. 25/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 25/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-5, art. 7 şi 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi ale art. 6 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decizia nr. 250/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 250/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. b), art. 7 şi art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 250/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 250/2013 privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 250/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 250/2013 privind sancţionarea Societăţii NETRISK BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 251/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 251/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 251/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 251/2013 privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 252/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 252/2013 privind eliberarea domnului Dumitrescu Claudiu Constantin din funcţia de şef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF

 • Decizia nr. 252/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 252/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare

 • Decizia nr. 253/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 253/2013 privind eliberarea, la cerere, a domnului Dan Lucian Vlădescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Decizia nr. 253/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 253/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 254/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 254/2013 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Claudiu Doltu din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 254/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 254/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 255/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 255/2013 privind numirea domnului Bogdan-Paul Dobrin în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Decizia nr. 255/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 255/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 • Decizia nr. 256/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 256/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Magdalena Niculescu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

 • Decizia nr. 256/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 256/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 257/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 257/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, precum şi a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, în ansamblul său

 • Decizia nr. 257/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 257/2013 privind eliberarea domnului Septimiu Buzaşu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 258/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 258/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către doamna Irina Alexe

 • Decizia nr. 258/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 258/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 259/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 259/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES)

 • Decizia nr. 259/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 259/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 26/2013, Consiliul pt. Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

  Decizia nr. 26/2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de autorizare a auditorilor statutari şi firmelor de audit

 • Decizia nr. 26/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 26/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 26/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 26/2013 privind eliberarea domnului Attila Gabor Marko din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

 • Decizia nr. 26/2013, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 26/2013 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 260/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 260/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 260/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 260/2013 privind eliberarea domnului Ioan Nasleu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 261/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 261/2013 privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 261/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 261/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 262/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 262/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 • Decizia nr. 262/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 262/2013 privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al domnului George Pufan, secretar general al Curţii de Conturi

 • Decizia nr. 263/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 263/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin Căpraru a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 263/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 263/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, 3 şi art. 31 alin. (1)-(5) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 264/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 264/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2-art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte între profesionişti

 • Decizia nr. 264/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 264/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Monica Dragomir a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 265/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 265/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ciornei-Donighian Constantin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

 • Decizia nr. 265/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 265/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 266/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 266/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Energie de către domnul Mircea Popa

 • Decizia nr. 266/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 266/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 • Decizia nr. 267/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 267/2013 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 • Decizia nr. 267/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 267/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. b), q) şi s) şi ale art. 27 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, precum şi ale art. 6 alin. (1) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 • Decizia nr. 268/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 268/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Decizia nr. 268/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 268/2013 referitoare la respingerea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 5 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, prin care se introduce art. 86 alin. 22

 • Decizia nr. 269/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 269/2013 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 233/2013 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii ce afectează siguranţa cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice

 • Decizia nr. 269/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 269/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 27/2013, Consiliul pt. Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

  Decizia nr. 27/2013 pentru adoptarea Procedurii privind avizarea deciziilor şi hotărârilor emise de către organele de conducere ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

 • Decizia nr. 27/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 27/2013 privind eliberarea, la cerere, a domnului Alin Petrache din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, la Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret

 • Decizia nr. 27/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 27/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, 2, 7-11, 13, 15 şi art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, precum şi ale ordonanţei de urgenţă, în ansamblul său

 • Decizia nr. 270/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 270/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism de către domnul Salvador Petre Ionescu

 • Decizia nr. 270/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 270/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

 • Decizia nr. 271/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 271/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 181 alin. 2 şi 3 din Codul penal şi ale art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 271/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 271/2013 pentru eliberarea domnului Anghel Andreescu din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 272/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 272/2013 pentru numirea domnului Florea Oprea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 272/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 272/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59-61 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010

 • Decizia nr. 273/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 273/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 85 alin. (1)-(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 273/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 273/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dănuţ Săndulescu din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului în funcţia publică de inspector guvernamental, în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 274/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 274/2013 privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Cojoacă Eugen Ştefan Dorel din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de director general adjunct al Direcţiei generale economice şi administrative din cadrul Ministerului pentru Societatea Informaţională

 • Decizia nr. 274/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 274/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 2742/2013, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Decizia nr. 2742/2013 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe

 • Decizia nr. 275/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 275/2013 privind eliberarea domnului Varga Gabor din funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

 • Decizia nr. 275/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 275/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 276/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 276/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 276/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 276/2013 privind eliberarea domnului Dumitrache Bogdan Mircea din funcţia publică de secretar general al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

 • Decizia nr. 277/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 277/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Decizia nr. 277/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 277/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi ale art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 277/2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

 • Decizia nr. 278/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 278/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 278/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 278/2013 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 • Decizia nr. 2783/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Decizia nr. 2783/2013 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.340/2013 privind numirea Comisiei de examinare a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

 • Decizia nr. 279/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 279/2013 privind eliberarea domnului Ghica Ioan din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 279/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 279/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 28/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 28/2013 privind sancţionarea Societăţii Comerciale BROKER INVEST BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 28/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 28/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 28/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 28/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante de secretar general al Ministerului Afacerilor Europene de către doamna Tudor Florentina

 • Decizia nr. 280/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 280/2013 privind eliberarea domnului Simion Costel din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 280/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 280/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 şi ale art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 281/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 281/2013 privind eliberarea domnului Decebal Lohan din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 281/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 281/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989