20 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 202/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 202/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII – Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 27 din 14 noiembrie 2011

 • Decizia nr. 202/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 202/2013 privind eliberarea domnului Marian Dorin Constantin din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 203/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 203/2013 pentru numirea domnului Demirel Spiridon în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 203/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 203/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4, art. 6 alin. (1) lit. e), f) şi g), art. 7 alin. (2), art. 10 lit. f), art. 11, art. 12, art. 20-25 şi art. 33 pct. 1, 3 şi 16 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 204/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 204/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, în ansamblul său, şi a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (1) lit. e), art. 10, art. 12 alin. (1) şi (2), art. 13-19 şi art. 20-26 din Legea nr. 176/2010

 • Decizia nr. 204/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 204/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Sorin Laurenţiu Moise

 • Decizia nr. 205/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 • Decizia nr. 205/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 205/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8, art. 10 lit. f), art. 21, art. 26 alin. (1) lit. k) şi alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, ale art. 13 şi art. 15 alin. (1) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi ale art. 215 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 • Decizia nr. 2052/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Decizia nr. 2052/2013 de certificare preliminară a Companiei NABUCCO Gas Pipeline International GmbH ca operator de transport şi de sistem pentru tronsonul românesc al gazoductului Nabucco

 • Decizia nr. 206/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 206/2013 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4145 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 206/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 206/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei de către doamna Alexandra Mihaela Şinc

 • Decizia nr. 207/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 207/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Pelmuş Pandelea

 • Decizia nr. 207/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 207/2013 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii “PERFECT ASIG – Broker de Asigurare” – S.R.L.

 • Decizia nr. 207/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 207/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 208/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 208/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8, art. 10 lit. f), art. 21, art. 26 alin. (1) lit. k) şi alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative şi ale art. 13 şi art. 15 alin. (1) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Decizia nr. 208/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 208/2013 privind detaşarea doamnei Elena Petraşcu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director general în cadrul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

 • Decizia nr. 209/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 209/2013 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 iunie 2013, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică vacantă de director general în cadrul Consiliului Judeţean Harghita

 • Decizia nr. 209/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 209/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) lit. a) şi art. 50 lit. b) din Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 21/2013, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 21/2013 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 21/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 21/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 21/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 21/2013 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Gyorgy Frunda

 • Decizia nr. 21/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 21/2013 privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii Comerciale NET Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 210/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 210/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 10, art. 12 alin. (1) şi (2), art. 13-19 şi art. 20-26 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 210/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 210/2013 privind sancţionarea Societăţii ULTRA Broker de Asigurare – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Decizia nr. 210/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 210/2013 privind numirea prin mobilitate a domnului Niculcea Zorinel în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 211/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 211/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 211/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 211/2013 privind eliberarea domnului Mihai Cristian Sebastian din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Decizia nr. 212/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 212/2013 privind numirea domnului Constantin Marius Banu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Decizia nr. 212/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 212/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a dispoziţiilor titlului VII – Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv cuprins în Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 27 din 14 noiembrie 2011, precum şi ale art. 329 din Codul de procedură civilă de la 1865

 • Decizia nr. 212/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 212/2013 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ECONOMY CONSULTING GROUP RO BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 213/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 213/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei de către domnul Alexandru Ioan Chereji

 • Decizia nr. 213/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 213/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (5), art. 255, art. 257, art. 272 lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) şi c), art. 274 şi art. 276 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi art. 7 alin. (7) şi art. 17 alin. (3) şi (4) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002

 • Decizia nr. 214/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 214/2013 pentru numirea domnului Georgian Ion Ghervasie, consilier personal al prim-ministrului, în funcţia de comisar general al Secţiunii române pentru reprezentarea Guvernului României în ceea ce priveşte participarea României la Expoziţia Mondială 2015 “Hrănirea planetei, energie pentru viaţă”, Milano, Italia

 • Decizia nr. 214/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 214/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (1), art. 73 alin. (4) şi art. 74 alin. (3), (4) şi (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 215/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 215/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (2), art. 451 alin. (4) şi ale art. 46 alin. (1), (5) şi (14) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, astfel cum au fost modificate şi completate prin Legea nr. 36/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 215/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 215/2013 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 137/2013 privind înfiinţarea Comitetului tehnic interministerial pentru regionalizare-descentralizare

 • Decizia nr. 216/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 216/2013 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 104/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice

 • Decizia nr. 216/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 216/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, ale Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 • Decizia nr. 217/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 217/2013 privind prelungirea suspendării raportului de serviciu al domnului Corvin Nedelcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 217/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 217/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b), art. 7, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 218/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 218/2013 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 iulie 2013, a doamnei Mica Oprea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 • Decizia nr. 218/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 218/2013 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (14) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor

 • Decizia nr. 219/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 219/2013 privind numirea doamnei Vasilica Ştefania Duminică în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

 • Decizia nr. 219/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 219/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 22/2013, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 22/2013 privind modificarea anexei la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007

 • Decizia nr. 22/2013, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 22/2013 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 22/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 22/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 22/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 22/2013 pentru eliberarea domnului Florea Voinea din calitatea de consilier onorific al prim-ministrului

 • Decizia nr. 22/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 22/2013 privind examinarea recursurilor în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Avocatul Poporului privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (4) şi art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu referire la modalitatea de stabilire, în anul 2011, a indemnizaţiilor lunare reparatorii şi a indemnizaţiilor lunare acordate potrivit Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare

 • Decizia nr. 220/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 220/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi a legii în ansamblul ei

 • Decizia nr. 220/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 220/2013 pentru eliberarea domnului Ovidiu Constantin Dăescu din funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 221/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 221/2013 pentru numirea domnului Florin Diaconu în funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 221/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 221/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2, 4 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 222/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 222/2013 privind stabilirea componenţei Consiliului ştiinţific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

 • Decizia nr. 222/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 222/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. d) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale art. 196 lit. c), d) şi q) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 223/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 223/2013 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 111/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

 • Decizia nr. 223/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 223/2013 privind autorizarea ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor a Asociaţiei Centrul de Pregătire Profesională în Asigurări şi în Domeniul Bancar

 • Decizia nr. 223/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 223/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 224/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 224/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 224/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 224/2013 privind eliberarea, la cerere, a domnului Alin-Bogdan Drăgulin din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

 • Decizia nr. 225/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 225/2013 privind numirea domnului Mihai Răducu Doboga în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

 • Decizia nr. 225/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 225/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 226/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 226/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 • Decizia nr. 226/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 226/2013 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Florin Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 227/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 227/2013 privind eliberarea domnului Silviu-Gabriel Szentesi din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Decizia nr. 227/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 227/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 din Codul civil

 • Decizia nr. 228/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 228/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 228/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 228/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică de către domnul Constantin Rânea

 • Decizia nr. 229/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 • Decizia nr. 229/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 229/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 23/2013, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 23/2013 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 23/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 23/2013 privind numirea domnului Victor Socaciu în funcţia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 • Decizia nr. 23/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 23/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 230/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 230/2013 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Adrian Cucu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 230/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 230/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă

 • Decizia nr. 231/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 231/2013 asupra respingerii cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre puterea judecătorească, reprezentată prin Consiliul Superior al Magistraturii, şi puterea executivă, reprezentată prin Guvernul României, formulată de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 231/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 231/2013 pentru numirea domnului Bogdan Nicolae Badea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizia nr. 232/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 232/2013 privind stabilirea atribuţiilor domnului Dumitru Popa, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 232/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 232/2013 referitoare la respingerea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 233/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 233/2013 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii ce afectează siguranţa cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice

 • Decizia nr. 233/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 233/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii

 • Decizia nr. 234/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 234/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 234/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 234/2013 privind eliberarea, la cerere, a domnului Dorel Fronea din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor

 • Decizia nr. 2340/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Decizia nr. 2340/2013 privind numirea Comisiei de examinare a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

 • Decizia nr. 235/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 235/2013 privind eliberarea domnului Ovidiu Dranga din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 235/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 235/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 236/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 236/2013 privind numirea domnului Mihail Dobre în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 236/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 236/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 237/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 237/2013 privind înlocuirea unor reprezentanţi ai Guvernului din calitatea de membri ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Decizia nr. 237/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 237/2013 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2813 alin. 2 din Codul de procedura civila din 1865

 • Decizia nr. 238/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 238/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. 2 teza întâi din Codul penal

 • Decizia nr. 238/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 238/2013 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 129/2011 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activităţii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 • Decizia nr. 239/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 239/2013 pentru numirea doamnei Carmen-Dorina Drăgan în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Decizia nr. 239/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 239/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 24/2013, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 24/2013 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 24/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 24/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 105A din 3 iulie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 9 februarie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 27 februarie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 14/2012

 • Decizia nr. 24/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 24/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) lit. C.c) din Legea dialogului social nr. 62/2011 şi ale art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 24/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 24/2013 privind eliberarea domnului Ilie Dincă din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi

 • Decizia nr. 240/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 240/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 240/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 240/2013 privind stabilirea atribuţiilor domnului Cojoacă Eugen Ştefan Dorel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului