19 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 168/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 168/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (2) din anexa nr. VI – Familia ocupaţională de funcţii bugetare “Justiţie” la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 169/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 169/2013 pentru numirea domnului Gabriel-Călin Onaca în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 169/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 169/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 17/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 17/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 17/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 17/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Iuliana Lascu din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 17/2013, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 17/2013 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 17/2013, Senatul României

  Decizia nr. 17/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-19 decembrie 2013

 • Decizia nr. 170/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 170/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi ale art. 1, 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 170/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 170/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 de către domnul Gheorghe Tănăsoiu

 • Decizia nr. 171/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 171/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 de către doamna Denisa Corina Tănase

 • Decizia nr. 171/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 171/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

 • Decizia nr. 172/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 172/2013 privind eliberarea doamnei Ruxandra Elena Gîndu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 172/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 172/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2)-(5) şi art. 77 alin. (2)-(4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 173/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 173/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2) şi art. 74 alin. (2), (7) şi (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 173/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 173/2013 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind criteriile de repartizare a sumelor cuvenite ADPFR reprezentând remuneraţie compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore pentru perioada 2013-2014

 • Decizia nr. 173/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 173/2013 pentru numirea domnului Puiu Gelu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Decizia nr. 174/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 174/2013 pentru numirea domnului Dragoş George Bogdan în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 174/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 174/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 21 august 2013 între organismele de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR) privind criteriile de repartizare a remuneraţiei echitabile pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colector UPFR, pentru perioada 2013-2014

 • Decizia nr. 174/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 174/2013 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 • Decizia nr. 175/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 175/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 175/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 175/2013 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 413/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Marin Silviu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 176/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 176/2013 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 418/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Izină Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 176/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 176/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 6 şi art. 392 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1765/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Decizia nr. 1.765/2013 privind aprobarea machetelor pentru declaraţia de consum total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie

 • Decizia nr. 177/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 177/2013 privind stabilirea atribuţiilor domnului Achim Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 177/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 177/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 131 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 178/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 178/2013 privind stabilirea atribuţiilor domnului Costel-Marian Dima, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 178/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 178/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 21 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 179/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 179/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 179/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 179/2013 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Ionel Blănculescu

 • Decizia nr. 18/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 18/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 18/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 18/2013 pentru numirea domnului Gheorghe Răducanu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 18/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 18/2012 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 13/2012 este constituit conform dispoziţiilor art. 4144 alin. 3 din Codul de procedură penală, modificat şi completat prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, raportat la dispoziţiile art. 272 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

 • Decizia nr. 18/2013, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 18/2013 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 18/2013, Senatul României

  Decizia nr. 18/2013 pentru revocarea Deciziei preşedintelui Senatului nr. 17/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-19 decembrie 2013

 • Decizia nr. 180/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 180/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 321 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 180/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 180/2013 privind sancţionarea Societăţii BRAIN INSURANCE GROUP – BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 180/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 180/2013 privind desemnarea reprezentantului României în Comitetul Nabucco

 • Decizia nr. 181/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 181/2013 privind reluarea, la cerere, a activităţii doamnei Claudia Ioana Szabo în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 181/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 181/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 182/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 182/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 182/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 182/2013 pentru eliberarea doamnei Simona-Maya Teodoroiu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

 • Decizia nr. 183/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 183/2013 pentru numirea doamnei Simona-Maya Teodoroiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 183/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 183/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII “Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 184/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 184/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 184/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 184/2013 privind numirea doamnei Cristinela Odeta Nestor în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 • Decizia nr. 185/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 185/2013 privind numirea domnului Gheorghe Gabriel Gheorghe în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 • Decizia nr. 185/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 185/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 186/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 186/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 186/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 186/2013 pentru eliberarea doamnei Floarea Şerban din funcţia de secretar de stat pentru armamente la Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 187/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 187/2013 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 111/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

 • Decizia nr. 187/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 187/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 501 alin. (1) sintagma “cu modificările ulterioare” din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 188/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 188/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte între profesionişti

 • Decizia nr. 188/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 188/2013 privind prelungirea împuternicirii domnului general de brigadă cu o stea Baş Ioan pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Decizia nr. 189/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 189/2013 pentru numirea domnului Mihai Cristian Sebastian în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Decizia nr. 189/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 189/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-4 şi art. 7 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 189/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 189/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a modificării, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor stabilite în sumă fixă prin Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi ori executanţi şi producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 8 decembrie 2006 prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 399/2006

 • Decizia nr. 19/2013, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 19/2013 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 19/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 19/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile, cu referire la anexa nr. 1 care face parte integrantă din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011, precum şi ale prevederilor art. 1 alin. (2) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

 • Decizia nr. 19/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 19/2012 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 18/2012

 • Decizia nr. 19/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 19/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Radu Nicolae Chiurtu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei

 • Decizia nr. 190/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 190/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Robert Marius Cazanciuc a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 190/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 190/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decizia nr. 191/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 191/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 191/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 191/2013 privind numirea domnului Alexandru Năstase în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

 • Decizia nr. 192/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 192/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru evaluarea stării industriei de securitate

 • Decizia nr. 192/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 192/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 1 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi ale art. 19 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011

 • Decizia nr. 192/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 192/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale “ISPO Broker de Asigurare” – S.R.L.

 • Decizia nr. 193/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 193/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale RKA-BURG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 193/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 193/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 193/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 193/2013 privind numirea domnului Doru Dumitrescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 194/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 194/2013 privind numirea domnului Marian-Grigorie Tutilescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 194/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 194/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 195/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 195/2013 asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 14 [referitoare la introducerea art. 191 alin. (1)] şi ale art. IV din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

 • Decizia nr. 195/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 195/2013 pentru eliberarea domnului Şerban Pop din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 196/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 196/2013 pentru eliberarea domnului Gelu-Ştefan Diaconu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizia nr. 196/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 196/2013 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (4) şi (9) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 197/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 197/2013 pentru numirea domnului Gelu-Ştefan Diaconu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 197/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 197/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 198/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 198/2013 privind sancţionarea Societăţii “Ionasig Broker de Asigurare” – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Decizia nr. 198/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 198/2013 privind numirea domnului Niculae Alexandru în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 198/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 198/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 199/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 199/2013 pentru numirea domnului Răzvan Filipescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism

 • Decizia nr. 199/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 199/2013 privind sancţionarea Societăţii “Verglaser Broker de Asigurare” – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 199/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 199/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 • Decizia nr. 2/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 2/2013 privind sesizarea prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. XXII alin. (2) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, cu referire la aplicarea dispoziţiilor art. 297 alin. 1 din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 27 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, în privinţa proceselor începute înainte de intrarea în vigoare a acestui act normativ

 • Decizia nr. 2/2013, Colegiul Farmaciştilor din România

  Decizia nr. 2/2013 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 3/2008 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Farmaciştilor din România şi stabilirea procedurii de încasare

 • Decizia nr. 2/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 2/2013 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Pod Huţani (Pod Huţani II; Pod Huţani I)

 • Decizia nr. 2/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 2/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 125, art. 126, art. 127 şi art. 150 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. I pct. 25 din Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale Legii nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 2/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 2/2013 pentru eliberarea domnului Lucian Iliescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 2/2013, Parlamentul României

  Decizia nr. 2/2013 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 2/2013, Senatul României

  Decizia nr. 2/2013 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 20/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 20/2013 pentru stabilirea atribuţiilor domnului Gabriel Oprea, viceprim-ministru al Guvernului României

 • Decizia nr. 20/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 20/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Decizia nr. 20/2013, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 20/2013 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 200/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 200/2013 privind sancţionarea Societăţii “United Broker de Asigurare” – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Decizia nr. 200/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 200/2013 pentru numirea domnului Valentin Iliescu în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 200/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 200/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. 3 din Codul penal

 • Decizia nr. 201/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 201/2013 pentru numirea domnului Marian Dorin Constantin în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 201/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 201/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru