24 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 13/2013, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 13/2013 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 13/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 13/2013 pentru numirea domnului Costin Mihalache în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 13/2013, Senatul României

  Decizia nr. 13/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-19 septembrie 2013

 • Decizia nr. 13/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 13/2013 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la autorizaţiile de construire, certificatele de urbanism şi documentaţiile de urbanism prevăzute în art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în art. 29 şi 44 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare

 • Decizia nr. 130/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 130/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4082 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 130/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 130/2013 pentru numirea doamnei Anca-Laura Ionescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizia nr. 131/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 131/2013 pentru numirea domnului Ilie Botoş în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 131/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 131/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 132/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 132/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală

 • Decizia nr. 132/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 132/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale DIRECTLINE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 132/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 132/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului de către domnul Ionuţ Sebastian Iavor

 • Decizia nr. 133/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 133/2013 privind eliberarea domnului Dumitru Nancu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

 • Decizia nr. 133/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 133/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 134/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 134/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare

 • Decizia nr. 134/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 134/2013 privind eliberarea domnului Emil Popa din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

 • Decizia nr. 134/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 134/2013 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii “Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare” – S.R.L.

 • Decizia nr. 135/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 135/2013 privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii “SPECIAL OFFICE – Broker de Asigurare-Reasigurare” – S.R.L.

 • Decizia nr. 135/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 135/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 135/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1073 şi art. 1077 din Codul civil din 1864

 • Decizia nr. 136/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 136/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 136/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 136/2013 pentru completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 104/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice

 • Decizia nr. 137/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 137/2013 privind înfiinţarea Comitetului tehnic interministerial pentru regionalizare-descentralizare

 • Decizia nr. 137/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 137/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

 • Decizia nr. 138/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 138/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 401 şi art. 403 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 138/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 138/2013 pentru numirea domnului Matei Constantin în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 139/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 139/2013 pentru eliberarea domnului Cătălin-Ştefăniţă Zisu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

 • Decizia nr. 139/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 139/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4792 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 14/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 14/2013 privind judecarea recursurilor în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 11/2013

 • Decizia nr. 14/2013, Senatul României

  Decizia nr. 14/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 9-13 octombrie 2013

 • Decizia nr. 14/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 14/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 192A din 27 decembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 7 pronunţate la data de 6 iulie 2012 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect punctul de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 31 iulie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 132/2012

 • Decizia nr. 14/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 14/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (14) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 14/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 14/2013 pentru numirea domnului Cristian Socol în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 140/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 140/2013 privind numirea doamnei Anne-Rose-Marie Jugănaru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Decizia nr. 140/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 140/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

 • Decizia nr. 141/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 141/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 63 teza finală din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 • Decizia nr. 141/2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 141/2013 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

 • Decizia nr. 141/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 141/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Societatea Informaţională de către doamna Ion Monica Laura

 • Decizia nr. 142/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 142/2013 pentru numirea domnului Sorin Dumitru Ştefoni în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 • Decizia nr. 142/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 142/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 143/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 143/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 şi art. 10 din Legea nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar, a prevederilor art. 7 din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi, precum şi a dispoziţiilor anexei nr. 1 la acelaşi ordin

 • Decizia nr. 143/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 143/2013 privind numirea domnului Augustin Ioan în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 144/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 144/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Pîrvulescu Dumitru a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

 • Decizia nr. 144/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 144/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 145/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 145/2013 pentru reluarea, la cerere, a activităţii domnului Florin Ionel în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei

 • Decizia nr. 145/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 145/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. 2 teza a doua din Codul penal

 • Decizia nr. 146/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 146/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Florin Ionel din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 146/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 146/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (31) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 147/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 147/2013 privind eliberarea domnului Dan-Cornel Baranga din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 147/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 147/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 245 alin. 1 lit. c1) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 148/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 148/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

 • Decizia nr. 148/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 148/2013 pentru numirea domnului Dan-Cornel Baranga în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

 • Decizia nr. 149/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 149/2013 pentru numirea domnului Ionuţ-Ciprian Iuga în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Decizia nr. 149/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 149/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 15/2013, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 15/2013 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 15/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 15/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (3) şi art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 15/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 15/2013 pentru numirea domnului Gelu-Marin Oltean în funcţia de secretar de stat, coordonator al Departamentului de informaţii şi protecţie internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 15/2013, Senatul României

  Decizia nr. 15/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 28-30 octombrie 2013

 • Decizia nr. 15/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 15/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 12/2013

 • Decizia nr. 150/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 150/2013 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Cristian Gheorghe Barhalescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Decizia nr. 150/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 150/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 151/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 151/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de către domnul Claudiu Burduja

 • Decizia nr. 151/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 151/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti

 • Decizia nr. 152/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 152/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 504 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 152/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 152/2013 privind eliberarea domnului Victor Lucian Ionescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret

 • Decizia nr. 153/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 153/2013 privind constatarea încetării exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret de către domnul Bucu Ion

 • Decizia nr. 153/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 153/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. g1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale art. 69 alin. (5) teza finală din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 154/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 154/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 154/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 154/2013 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Ion Marcel Ciolacu

 • Decizia nr. 155/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 155/2013 pentru numirea domnului Cristian Vasile Petcu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

 • Decizia nr. 155/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 155/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 156/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 156/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 156/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 156/2013 privind eliberarea domnului Stelian Victor Fedorca din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 157/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 157/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei de către doamna Magdalena Niculescu

 • Decizia nr. 157/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 157/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) şi art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 158/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 158/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 158/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 158/2013 privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihai Ţurcanu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 159/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 159/2013 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului doamnei Anamaria Puiu

 • Decizia nr. 159/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 159/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 2 lit. a), art. 7, 8, 9 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, precum şi ale ordonanţei de urgenţă, în ansamblul său, şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 16/2013, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 16/2013 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 16/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 16/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

 • Decizia nr. 16/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 16/2013 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Florin Ciurariu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică

 • Decizia nr. 16/2013, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 16/2013 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România

 • Decizia nr. 16/2013, Senatul României

  Decizia nr. 16/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 4-5 decembrie 2013

 • Decizia nr. 160/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 160/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 160/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 160/2013 pentru numirea domnului Francisk Iulian Chiriac în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 161/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 161/2013 pentru numirea domnului Nicuşor Marian Buică în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 161/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 161/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (4) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

 • Decizia nr. 162/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 162/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice de către doamna Eremia Elena Gabriela

 • Decizia nr. 162/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 162/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 163/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 163/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 163/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 163/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru armonizare legislativă privind serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi

 • Decizia nr. 164/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 164/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Consiliului Concurenţei de către domnul Constantin-Cătălin Radu

 • Decizia nr. 164/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 164/2013 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în redactarea de la data intrării în vigoare a acestora şi până la modificările ce le-au fost aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 165/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 165/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 165/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 165/2013 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2013

 • Decizia nr. 166/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 166/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea/echivalarea/revizuirea planurilor de securitate ale proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructură critică naţională/europeană, a structurii-cadru a planului de securitate al proprietarului/operatorului/administratorului deţinător de infrastructură critică naţională/europeană şi a atribuţiilor ofiţerului de legătură pentru securitate din cadrul compartimentului specializat desemnat la nivelul autorităţilor publice responsabile şi la nivelul proprietarului/operatorului/administratorului de infrastructură critică naţională/europeană

 • Decizia nr. 166/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 166/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi art. 6 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 167/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 167/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic art. 16 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 167/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 167/2013 privind numirea domnului Adrian-Dan Băbuţan în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 168/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 168/2013 privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare