23 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 965/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 965/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi, în special, ale art. 8 lit. a) teza a doua din acest act normativ

 • Decizia nr. 966/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 966/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 968/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 968/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 969/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 969/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată

 • Decizia nr. 97/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 97/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mihai Şova a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 97/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 97/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 971/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 971/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 973/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 973/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (4)-(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

 • Decizia nr. 974/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 974/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi a dispoziţiilor Legii nr. 14/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 974/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 974/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii TINEEA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 975/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 975/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 alin. 2, 4, 5, 7 şi 8 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 976/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 976/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free

 • Decizia nr. 976/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 976/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii FABRICA DE ASIGURĂRI – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 977/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 977/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 978/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 978/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 alin. 4 şi 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 979/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 979/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 98/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 98/2013 privind numirea prin mobilitate a domnului Munteanu Codrin Dumitru în funcţia publică de secretar general al Ministerului Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 98/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 98/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 980/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 980/2012 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile, cu referire la imobilele menţionate în anexa nr. 1, poziţiile nr. 92 şi 157

 • Decizia nr. 981/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 981/2012 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile, cu referire la imobilul menţionat în anexa nr. 1, poziţia nr. 13

 • Decizia nr. 982/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 982/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 230 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 983/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 983/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (31) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 984/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 984/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local

 • Decizia nr. 985/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 985/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 986/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 986/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

 • Decizia nr. 987/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 987/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 988/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 988/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 alin. 2 şi 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 989/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 989/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 99/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 99/2013 privind eliberarea domnului Alexandru Răzvan Cotovelea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Europene

 • Decizia nr. 99/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 99/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 990/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 990/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 991/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 991/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 992/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 992/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93, art. 96 alin. (2) lit. a)-c), alin. (7) lit. e), h) şi i), art. 254 alin. (3) în ceea ce priveşte unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, alin. (4), (5), (7) sintagma şi la unităţile de învăţământ, alin. (8)-(11), (13)-(17) şi (20), art. 257 alin. (2) şi (3), art. 258 alin. (1), (3), (5) şi (7), art. 280 alin. (5) lit. a), art. 281 alin. (1) teza ultimă şi art. 282 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 • Decizia nr. 993/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 993/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 994/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 994/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 şi art. 279 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 995/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 995/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2721 din Codul penal

 • Decizia nr. 996/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 996/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 997/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 997/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 998/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 998/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4082 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 999/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 999/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 120 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic