20 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 86/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 86/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006

 • Decizia nr. 869/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 869/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 87/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 87/2013 pentru eliberarea doamnei Denisa Oana Pătraşcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 • Decizia nr. 87/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 87/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi a celor ale art. 179 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 87/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 87/2013 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Adelphia Broker de Asigurare – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Decizia nr. 87/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 87/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecţia publică a operelor cinematografice, încheiat la 12 octombrie 2011

 • Decizia nr. 874/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 874/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi art. 220 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 876/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 876/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 877/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 877/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi ale Legii nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 878/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 878/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 120, art. 1201 şi art. 142 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, ale Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 în ansamblu, precum şi ale art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 • Decizia nr. 879/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 879/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii INTERSERV TOTAL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 88/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 88/2013 privind revocarea domnului Ionuţ Vulpescu din funcţia de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

 • Decizia nr. 88/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 88/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 883/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 883/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) pct. C. lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011

 • Decizia nr. 885/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 885/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 886/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 886/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) pct. C. lit. c) şi art. 223 din Legea dialogului social nr. 62/2011

 • Decizia nr. 889/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 889/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti şi ale art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 89/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 89/2013 privind desemnarea doamnei Mirela Furtună în funcţia de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

 • Decizia nr. 89/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 89/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Decizia nr. 890/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 890/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 891/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 891/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi ale Hotărârii Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia

 • Decizia nr. 893/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 893/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 896/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 896/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 897/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 897/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 9/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 9/2013 pentru numirea doamnei Elena Dumitru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Decizia nr. 9/2013, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 9/2013 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 9/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 9/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 725 alin. 3 din Codul de procedură civilă şi ale art. XXVI din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

 • Decizia nr. 9/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 9/2013 privind judecarea recursurilor în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 6/2013

 • Decizia nr. 9/2013, Senatul României

  Decizia nr. 9/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 22-28 iulie 2013

 • Decizia nr. 90/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 90/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 162A din 31 octombrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale

 • Decizia nr. 90/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 90/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 90/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 90/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Adrian Viorel Nicolaescu din funcţia publică de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 900/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 900/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 902/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 902/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 903/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 903/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 904/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 904/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a legii în ansamblul său

 • Decizia nr. 905/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 905/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 907/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 907/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. 2 teza întâi din Codul penal

 • Decizia nr. 909/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 909/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 pct. 1 lit. b2) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 91/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 91/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gheorghe Tănăsoiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 • Decizia nr. 91/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 91/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 910/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 910/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 3, art. 172 alin. 1 şi art. 174 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 911/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 911/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 din Codul penal

 • Decizia nr. 913/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 913/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 21 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 914/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 914/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 916/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 916/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31, 32, 34, 36, 38, 39 şi ale art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor

 • Decizia nr. 917/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 917/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 alin. 2, alin. 4 pct. 3 şi alin. 5 din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 • Decizia nr. 919/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 919/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor coloanei I cu titlul “luna şi anul naşterii” din anexa nr. 6 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 92/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 92/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin Căpraru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 92/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 92/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. t), art. 51, art. 129 alin. (4) şi art. 134 lit. B.a) din Legea dialogului social nr. 62/2011

 • Decizia nr. 92/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 92/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 106 A din 3 iulie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale

 • Decizia nr. 920/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 920/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 921/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 921/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (5) teza a doua ultima liniuţă din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 922/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 922/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 925/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 925/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 alin. 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 926/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 926/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 927/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 927/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 504 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 929/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 929/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, ale Decretului nr. 603/2010 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 929/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 929/2013 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Sorin Stroe, conducător executiv al Societăţii BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 93/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 93/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Mircea Popa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Decizia nr. 93/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 93/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. b) şi art. 118 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 930/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 930/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 931/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 931/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 932/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 932/2013 privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii ROMINS Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 933/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 933/2013 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 933/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 933/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor*)

 • Decizia nr. 934/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 934/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 şi art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decizia nr. 935/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 935/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor*)

 • Decizia nr. 936/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 936/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 şi art. 12 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 937/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 937/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 939/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 939/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011

 • Decizia nr. 94/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 94/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Decizia nr. 94/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 94/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 942/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 942/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) lit. a) şi ale art. 24 alin. (1) teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite

 • Decizia nr. 942/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 942/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii PREVENTIV INSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Decizia nr. 943/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 943/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) şi (3), art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 17, art. 21 alin. (1), art. 24 alin. (1) şi (3), art. 31 alin. (2) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 944/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 944/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (8) teza întâi din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 945/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 945/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 946/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 946/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 947/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 947/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 948/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 948/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, precum şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 95/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 95/2013 privind eliberarea domnului Alexandru Rafila din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 95/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 95/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 230 lit. v) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

 • Decizia nr. 950/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 950/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 502 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 951/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 951/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 952/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 952/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 953/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 953/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor*)

 • Decizia nr. 954/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 954/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 955/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 955/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 41 şi ale art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 956/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 956/2013 privind sancţionarea Societăţii FELIX INSURANCE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 957/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 957/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi a prevederilor anexei nr. 3.35, cu referire la imobilul din Băneasa-Bucureşti, parcela 696

 • Decizia nr. 958/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 958/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 959/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 959/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 322 pct. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 96/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 96/2013 privind numirea doamnei Alexandra Patricia Braica în funcţia de secretar de stat pentru activitatea de dialog social la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 • Decizia nr. 96/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 96/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 383 alin. (2) din Codul civil

 • Decizia nr. 960/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 960/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 658 din Codul civil

 • Decizia nr. 961/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 961/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 • Decizia nr. 962/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 962/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, precum şi ale art. 1, 7, 8 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 963/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 963/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 964/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 964/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. f) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor