20 Iunie, 2019
 • Decizia nr. 450/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 450/2013 pentru numirea domnului Alexandru Năstase în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 450/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 450/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 261 alin. (10) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 451/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 451/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4797 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 451/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 451/2013 privind revocarea domnului Mihail Fâcă din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 452/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 452/2013 privind numirea domnului Mihail Fâcă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Decizia nr. 452/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 452/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 453/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 453/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. 3 din Codul penal

 • Decizia nr. 453/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 453/2013 privind eliberarea domnului Adrian Constantin Volintiru din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 454/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 454/2013 privind eliberarea domnului Adrian Ciocănea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizia nr. 455/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 455/2013 privind numirea domnului Adrian Constantin Volintiru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizia nr. 456/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 456/2013 privind eliberarea domnului Florin Aurel Moţiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 456/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 456/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 457/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 457/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 457/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 457/2013 pentru modificarea pct. 6 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 • Decizia nr. 458/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 458/2013 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 458/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 458/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 459/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 459/2013 referitoare la respingerea obiecţiei de neconstituţionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Decizia nr. 459/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 459/2013 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 46/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 46/2013 privind aplicarea mobilităţii, la cerere, pentru domnul Sorin Sergiu Chelmu din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 46/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 46/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 263 alin. (2) pct. 1-5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 460/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 460/2013 privind înfiinţarea Comisiei pentru pregătirea populaţiei şi a instituţiilor publice în vederea prevenirii şi înlăturării efectelor cutremurelor şi a altor calamităţi sau catastrofe naturale

 • Decizia nr. 460/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 460/2013 referitoare la sesizarea formulată de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii privind existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între autoritatea judecătorească, reprezentată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de o parte, şi autoritatea legiuitoare, reprezentată de Senatul României, pe de altă parte

 • Decizia nr. 461/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 461/2013 privind numirea domnului Toma Câmpeanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională

 • Decizia nr. 462/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 462/2013 privind transferul în interesul serviciului al doamnei Cristina-Ecaterina Coruţ din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Concurenţei, Serviciul relaţii instituţionale şi comunicare, în funcţia publică vacantă de execuţie de consilier clasa I, gradul profesional superior

 • Decizia nr. 463/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 463/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către doamna Silvia-Ileana Vişoiu

 • Decizia nr. 464/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 464/2013 privind stabilirea atribuţiilor domnului Rujan Cristinel Ion, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 465/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 465/2013 pentru reluarea, la cerere, a activităţii domnului Stănişteanu Sergiu Noruţ în funcţia publică de secretar general al Ministerului Economiei

 • Decizia nr. 466/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 466/2013 privind constatarea încetării suspendării raportului de serviciu al domnului Corvin Nedelcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 467/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 467/2013 privind stabilirea atribuţiilor domnului Corvin Nedelcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 468/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 468/2013 privind transferul în interesul serviciului al domnului Niculcea Zorinel din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului la Ministerul Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman, în funcţia publică vacantă de consilier clasa I, gradul profesional superior

 • Decizia nr. 469/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 469/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea şi sprijinirea punerii în aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 47/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 47/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 113 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 47/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 47/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale HEALTH SMART INVESTMENTS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 47/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 47/2013 privind aplicarea mobilităţii, la cerere, pentru domnul Ionescu Daniel din funcţia publică de secretar general adjunct din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 470/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 470/2013 privind încetarea detaşării doamnei Elena Petraşcu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director general în cadrul Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

 • Decizia nr. 471/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 471/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Elena Petraşcu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general al Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

 • Decizia nr. 471/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 471/2013 cu privire la respingerea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Decizia nr. 472/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale

 • Decizia nr. 473/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 473/2013 privind revocarea, la cerere, a domnului Petru Cost din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Decizia nr. 474/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 474/2013 pentru numirea domnului Paul Racoviţă în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Decizia nr. 475/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 475/2013 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 ianuarie 2014, a doamnei Mica Oprea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei administraţie locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 • Decizia nr. 476/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 476/2013 privind numirea domnului Adrian Călin Buzgău în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 477/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 477/2013 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 • Decizia nr. 478/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 478/2013 pentru numirea preşedintelui şi a patru membri ai Consiliului de administraţie al Institutului European din România

 • Decizia nr. 479/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 479/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Inspectoratului de Stat în Construcţii de către domnul Andrei-Mihai Arghir

 • Decizia nr. 48/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 48/2013 privind numirea doamnei Cămărăscu Monica în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 • Decizia nr. 48/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 48/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 • Decizia nr. 48/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 48/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 136A din 28 septembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind schimbarea în parte a Hotărârii arbitrale din data de 30 august 2011 având ca obiect repartizarea remuneraţiilor şi a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu şi pentru remuneraţia compensatorie pentru copia privată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 20 septembrie 2011, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 247/2011

 • Decizia nr. 480/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 480/2013 privind constituirea Comisiei de experţi pentru studierea situaţiei restaurării componenţei sculpturale “Poarta Sărutului” din cadrul ansamblului sculptural “Constantin Brâncuşi” de la Târgu Jiu

 • Decizia nr. 481/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 481/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România cu ocazia Reuniunii şefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze şi statelor Europei Centrale şi de Est, Bucureşti, 26 noiembrie 2013

 • Decizia nr. 482/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 482/2013 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale

 • Decizia nr. 483/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 483/2013 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Sorin-Gabriel Arjoca, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 484/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 484/2013 privind numirea prin mobilitate a domnului Cornel Coman în funcţia publică de inspector guvernamental, în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 485/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 485/2013 pentru modificarea pct. 12 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 486/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 486/2013 pentru încetarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului a domnului Dante Stein

 • Decizia nr. 487/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 487/2013 privind prelungirea împuternicirii domnului general de brigadă cu o stea Burlui Ion pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Decizia nr. 488/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 488/2013 pentru completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 480/2013privind constituirea Comisiei de experţi pentru studierea situaţiei restaurăriicomponentei sculpturale “Poarta Sărutului” din cadrul ansamblului sculptural”Constantin Brâncuşi” de la Târgu Jiu

 • Decizia nr. 489/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 489/2013 privind acordarea calităţii de consilier onorific al viceprim-ministrului pe probleme de securitate naţională al Guvernului României domnului Constantin Popa

 • Decizia nr. 49/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 49/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Decizia nr. 49/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 49/2013 pentru eliberarea doamnei Simona-Maya Teodoroiu din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 490/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 490/2013 pentru numirea domnului Gabriel Leahu în funcţia publică de secretar generalal Ministerului Educaţiei Naţionale

 • Decizia nr. 491/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 491/2013 privind numirea domnului Pelmuş Pandelea în funcţia publică de secretar general adjunctal Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 492/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 492/2013 pentru modificarea art. 1 din Decizia prim-ministrului nr. 464/2013 privind stabilirea atribuţiilordomnului Rujan Cristinel Ion, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului Generalal Guvernului

 • Decizia nr. 493/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 493/2013 privind transferul în interesul serviciului al domnului Bercean Pamfil din funcţia publicăde inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia de consilierclasa I, grad profesional superior, în cadrul Biroului relaţii internaţionale şi relaţii cu presaal Consiliului Judeţean Maramureş

 • Decizia nr. 494/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 494/2013 cu privire la admiterea obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Memorandumului de înţelegere încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V., semnat la Bucureşti la 15 februarie 2013

 • Decizia nr. 494/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 494/2013 pentru exercitarea unor atribuţii

 • Decizia nr. 495/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 495/2013 pentru exercitarea unor atribuţii

 • Decizia nr. 496/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 496/2013 pentru exercitarea unor atribuţii

 • Decizia nr. 497/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 497/2013 privind transferul în interesul serviciului al doamnei Silvia Crăiţă din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului la Ministerul Economiei – Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”, în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier clasa I, gradul profesional superior

 • Decizia nr. 5/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 5/2013 pentru numirea domnului Mihai Adrian Albulescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizia nr. 5/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 5/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 5/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 5/2013 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Pricaz

 • Decizia nr. 5/2013, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 5/2013 pentru completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă

 • Decizia nr. 5/2013, Senatul României

  Decizia nr. 5/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 13-14 iunie 2013

 • Decizia nr. 5/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 5/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 2/2013

 • Decizia nr. 50/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 50/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 50/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 50/2013 pentru numirea doamnei Simona-Maya Teodoroiu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

 • Decizia nr. 51/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 51/2013 pentru numirea domnului Dragoş Andrei în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 51/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 51/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal raportate la cele ale art. 249 alin. (3) şi art. 250 alin. (1) pct. 1 din acelaşi act normativ

 • Decizia nr. 512/2013, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 512/2013 privind stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuie luate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice

 • Decizia nr. 513/2013, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 513/2013 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale

 • Decizia nr. 52/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 52/2013 privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor Independenţi de Fonograme – UPIF

 • Decizia nr. 52/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 52/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 52/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 52/2013 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 353/2012 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Georgeta Modiga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 53/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 53/2013 pentru numirea domnului Răducu Valentin Preda în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 53/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 53/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) şi art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 53/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 53/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a considerentelor Deciziei civile nr. 192A din 27 decembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 7 pronunţate la data de 6 iulie 2012 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect punctul de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 4 martie 2013 în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 14/2013

 • Decizia nr. 54/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 54/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 54/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 54/2013 pentru numirea domnului Dan Ion Gherguţ în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică

 • Decizia nr. 541/2013, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale

 • Decizia nr. 55/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 55/2013 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Dan Petre din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 55/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 55/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal coroborate cu cele ale art. 249 alin. (3) din acelaşi act normativ

 • Decizia nr. 56/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 56/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 56/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 56/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 19 aprilie 2013 având drept obiect stabilirea modalităţii de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR şi UPFR, a remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme, titulari de drepturi conexe, pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor de comerţ, a celor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora, datorată de către societăţile de retransmitere prin cablu, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme, pentru perioada 2012-2014

 • Decizia nr. 56/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 56/2013 pentru numirea domnului Radu Podgorean în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 57/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 57/2013 privind eliberarea domnului Răzvan-Horaţiu Radu din funcţia de agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Tribunalului Uniunii Europene, precum şi a celorlalte instituţii europene, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Europene

 • Decizia nr. 57/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 57/2013 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2013

 • Decizia nr. 58/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 58/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 58/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 58/2013 privind numirea domnului Răzvan-Horaţiu Radu în funcţia de agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Tribunalului Uniunii Europene, precum şi a celorlalte instituţii europene, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 58/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 58/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 23 aprilie 2013 având drept obiect stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei echitabile pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, şi a comisionului datorat organismului colector UPFR, pentru perioada 2012-2014