24 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 403/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 403/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (4) şi (6), art. 39 alin. (1) şi (2), art. 71 alin. (1) lit. d), e) şi f) şi alin. (3), art. 72 alin. (1) şi (3), art. 73 alin. (1), (2), (4) şi (5) şi art. 74 alin. (1), (3), (4), (5), (7) şi (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum şi a dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 404/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 404/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 912 alin. 4 şi art. 913 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 404/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 404/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură de către doamna Elena Gabriela Eremia

 • Decizia nr. 405/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 405/2013 pentru modificarea pct. 2 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 • Decizia nr. 405/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 405/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 406/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 406/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 406/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 406/2013 privind numirea domnului Ionel Muscalu în funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

 • Decizia nr. 407/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 407/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Barczi Gyozo-Istvan din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei

 • Decizia nr. 407/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 407/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 408/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 408/2013 privind numirea prin mobilitate a domnului Bercean Pamfil în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 408/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 408/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 409/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 409/2013 privind numirea prin mobilitate a doamnei Crăiţă Silvia în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 409/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 409/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 alin. 1-7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 41/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 41/2013 privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea Comercială AEGON Asigurări de Viaţă – S.A. către Societatea Comercială AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Ĺycie – S.A. – Polonia şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale AEGON Asigurări de Viaţă – S.A.

 • Decizia nr. 41/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 41/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 41/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 41/2013 privind numirea domnului Tudor Prisecaru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

 • Decizia nr. 410/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 410/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare de către domnul Daniel Bogdan Crăciunoiu

 • Decizia nr. 410/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 410/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 411/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 411/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Daniel Ionescu din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică de secretar general în cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

 • Decizia nr. 411/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 411/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 412/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 412/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi art. 113 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 412/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 412/2013 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 463/2012 privind numirea unor membri în Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 • Decizia nr. 413/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 413/2013 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 340/2013 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social

 • Decizia nr. 413/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 413/2013 cu privire la respingerea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 27 şi 52 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice

 • Decizia nr. 414/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 414/2013 privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea elaborării şi implementării Planului anual de lucru al Guvernului

 • Decizia nr. 414/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 414/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 415/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 415/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 415/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 415/2013 privind eliberarea, la cerere, a domnului Constantin Marius Banu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Decizia nr. 416/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 416/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de către domnul Claudiu Burduja

 • Decizia nr. 416/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 416/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi a Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 417/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 417/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 • Decizia nr. 417/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 417/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de către doamna Dincă Mihaela

 • Decizia nr. 418/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 418/2013 privind eliberarea, la cerere, a domnului Sorin Vicol din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională

 • Decizia nr. 418/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 418/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 419/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 419/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 419/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 419/2013 privind transferul în interesul serviciului al doamnei Florea Gherghina din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Unitatea de plată şi contabilitate al Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” din structura Ministerului Economiei

 • Decizia nr. 42/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 42/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale de către doamna Elena Costea

 • Decizia nr. 42/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 42/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale art. 15 şi art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing

 • Decizia nr. 420/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 420/2013 privind eliberarea domnului Călin-Bogdan Găurean din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 421/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 421/2013 pentru eliberarea domnului Manuel Marian Donescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizia nr. 421/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 421/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

 • Decizia nr. 422/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 422/2013 pentru numirea domnului Manuel Marian Donescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 422/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 422/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. II art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 423/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 423/2013 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Iulian Popescu, secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 424/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 424/2013 pentru modificarea pct. 8 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 • Decizia nr. 425/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 425/2013 privind constatarea încetării suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Doru Eduard Clăbescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 425/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 425/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 952 alin. (2) şi art. 974 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 426/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 426/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către domnul Virgil Laurenţiu Găman

 • Decizia nr. 426/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 426/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 2, art. 4 şi art. 6-9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 427/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 427/2013 pentru completarea Deciziei prim-ministrului nr. 192/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru evaluarea stării industriei de securitate

 • Decizia nr. 427/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 427/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

 • Decizia nr. 428/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 428/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 428/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 428/2013 privind constituirea Grupului de lucru interministerial pentru analizarea activităţii Administraţiei Naţionale “Apele Române”

 • Decizia nr. 429/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 429/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către domnul Ciornei-Donighian Constantin

 • Decizia nr. 429/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 429/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 43/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 43/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 43/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 43/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale de către domnul Gabriel Liviu Ispas

 • Decizia nr. 430/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 430/2013 pentru modificarea art. 3 pct. VII din Decizia prim-ministrului nr. 105/2013 privind stabilirea atribuţiilor Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 431/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 431/2013 pentru modificarea pct. 13 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 431/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 431/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 432/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 432/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 432/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 432/2013 pentru numirea domnului Victor Lucian Ionescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 433/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 433/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către doamna Silvia-Ileana Vişoiu

 • Decizia nr. 433/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 433/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 434/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 434/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1085 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 434/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 434/2013 privind prelungirea detaşării doamnei Elena Petraşcu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director general în cadrul Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

 • Decizia nr. 435/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 435/2013 privind numirea domnului Puiu Gelu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură

 • Decizia nr. 435/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 435/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 436/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 436/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decizia nr. 436/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 436/2013 privind numirea domnului Ionuţ-Ciprian Iuga în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură

 • Decizia nr. 437/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 437/2013 privind eliberarea domnului Nicolae Zaharescu din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 437/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 437/2013 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 438/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 438/2013 privind eliberarea domnului Cristian Socol din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 438/2013, Administraţia Naţională a Penitenciarelor

  Decizia nr. 438/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc

 • Decizia nr. 438/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 438/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decizia nr. 439/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 439/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Decizia nr. 439/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 439/2013 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Cristian Socol

 • Decizia nr. 44/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 44/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 • Decizia nr. 44/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 44/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale de către doamna Cristina Vasilica Icociu

 • Decizia nr. 44/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 44/2013 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi încetarea activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale VNT Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 440/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 440/2013 privind eliberarea domnului Virgil Daniel Popescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 440/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 440/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 441/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 441/2013 privind numirea domnului Virgil Daniel Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizia nr. 442/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 442/2013 privind transferul domnului Gyorgy Ervin în interesul serviciului din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director executiv adjunct al Centrului Judeţean Harghita din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

 • Decizia nr. 442/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 442/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 443/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 443/2013 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Dănuţ Săndulescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 444/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 444/2013 privind eliberarea domnului Horia Ion Irimia din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 444/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 444/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56, art. 304 şi art. 3041 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 445/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 445/2013 privind numirea domnului Horia Ion Irimia în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Decizia nr. 445/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 445/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 446/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 446/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 1 alin. (1)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi ale art. 3 alin. (1) şi art. 19 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011

 • Decizia nr. 446/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 446/2013 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism de către doamna Mihaela-Irina Ionescu

 • Decizia nr. 447/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 447/2013 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 decembrie 2013, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică vacantă de director general în cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita

 • Decizia nr. 447/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 447/2013 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

 • Decizia nr. 448/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 448/2013 privind transferul în interesul serviciului al doamnei Iuliana Lascu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier superior în cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 • Decizia nr. 449/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 449/2013 privind eliberarea domnului Alexandru Năstase din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

 • Decizia nr. 449/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 449/2013 referitoare la respingerea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, 3 şi 18 din Legea privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene

 • Decizia nr. 45/2013, Consiliul pt. Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

  Decizia nr. 45/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind limitarea răspunderii civile a auditorilor statutari şi a firmelor de audit, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 17/2010

 • Decizia nr. 45/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 45/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 45/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 45/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Adrian Gorun din funcţia publică de secretar general adjunct din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în funcţia publică de secretar general în cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză