24 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 1/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 1/2013 pentru eliberarea domnului Răducu Valentin Preda din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 • Decizia nr. 1/2013, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 1/2013 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 1/2013, Senatul României

  Decizia nr. 1/2013 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 1/2013, Parlamentul României

  Decizia nr. 1/2013 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 1/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1/2013, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă

 • Decizia nr. 1/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 1/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 19/2012

 • Decizia nr. 1/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 1/2013 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Moreni-Ghirdoveni

 • Decizia nr. 10/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 10/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 7/2013

 • Decizia nr. 10/2013, Senatul României

  Decizia nr. 10/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 29 iulie-12 august 2013

 • Decizia nr. 10/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 10/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 10/2013, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 10/2013 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 10/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 10/2013 privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere audiovizuale prevăzute în anexa la Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R. – A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, precum şi desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România – Asociaţia Română de Gestiune a Operelor de Audiovizual (U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A.) drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere

 • Decizia nr. 10/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 10/2013 privind eliberarea domnului Andrei George Creci din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 100/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 100/2013 privind numirea domnului Alin-Sorin Mitrică în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 100/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 100/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 1000/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1000/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4082 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1001/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1001/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 52 lit. e) şi art. 60 lit. f) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 • Decizia nr. 1002/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1002/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 1003/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1003/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 1004/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1004/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1004/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 1004/2013 privind sancţionarea Societăţii ELIYAMMA MM BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 1005/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1005/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • Decizia nr. 1006/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1006/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 1008/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1008/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

 • Decizia nr. 1009/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1009/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II – art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 101/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 101/2013 privind numirea domnului Adrian Gearâp în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Decizia nr. 101/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 101/2013 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1010/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1010/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a legii în ansamblul său

 • Decizia nr. 1011/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1011/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1012/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1012/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (9) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1013/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1013/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 1015/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1015/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1017/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1017/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1018/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1018/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1019/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1019/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 102/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 102/2013 pentru eliberarea domnului Gheorghe Răducanu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 102/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 102/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 şi ale art. 121 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Decizia nr. 1020/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1020/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 1021/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1021/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 193 alin. 6 şi art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1022/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1022/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 şi 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1023/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1023/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 1024/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1024/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, precum şi ale art. 3731 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1025/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1025/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 21 şi art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1027/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1027/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

 • Decizia nr. 1028/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1028/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă

 • Decizia nr. 1028/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 1028/2013 privind sancţionarea Societăţii PROPERTY INSURANCE BROKER – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 1029/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1029/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 103/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 103/2013 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Damian Drăghici

 • Decizia nr. 103/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 103/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 şi ale art. 37 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Decizia nr. 1030/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1030/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

 • Decizia nr. 1031/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1031/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1032/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1032/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decizia nr. 1033/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1033/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională*)

 • Decizia nr. 1034/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1034/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 1035/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1035/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (6) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi art. XXVI din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

 • Decizia nr. 1036/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1036/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

 • Decizia nr. 1038/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1038/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a legii în ansamblul său

 • Decizia nr. 1039/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1039/2012 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 104/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 104/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice

 • Decizia nr. 104/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 104/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare

 • Decizia nr. 1040/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1040/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 alin. (7) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decizia nr. 1041/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1041/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 151 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 1042/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1042/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 1043/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1043/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 37 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 1044/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1044/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1045/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1045/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare

 • Decizia nr. 1046/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1046/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II – art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 1047/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1047/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 • Decizia nr. 1048/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1048/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 1049/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1049/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) sintagma vânzare silită din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 105/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 105/2013 privind stabilirea atribuţiilor Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 105/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 105/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 1050/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1050/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 1051/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1051/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, ale art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice*)

 • Decizia nr. 1052/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1052/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 1053/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1053/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 53 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 1054/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1054/2012 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor*)

 • Decizia nr. 1055/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1055/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 26 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 1056/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1056/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1057/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1057/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 1058/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1058/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 1059/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1059/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (1) lit. t) şi alin. (2), art. 35 alin. (1) şi (2), art. 36, art. 38 alin. (1), art. 46 alin. (2), art. 55 alin. (3), art. 88 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), art. 89, art. 91, art. 92 şi art. 95 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

 • Decizia nr. 106/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 106/2013 privind înlocuirea unor membri ai Comisiei speciale de retrocedare

 • Decizia nr. 106/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 106/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte între profesionişti

 • Decizia nr. 106/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 106/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 10A din 23 ianuarie 2013 şi a Încheierii de şedinţă din 5 iunie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale

 • Decizia nr. 1060/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1060/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1060/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 1060/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii SAVINVEST C.I. BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1061/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1061/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 1061/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 1061/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii CREST ASIG – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1062/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1062/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

 • Decizia nr. 1063/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1063/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 • Decizia nr. 1064/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1064/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1065/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1065/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 alin. 2 şi alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1066/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1066/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 131 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1067/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1067/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 619 alin. 5 şi ale art. 725 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1068/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1068/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 1069/2012, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1069/2012 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor*)

 • Decizia nr. 107/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 107/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către domnul Ioan-Nicolae Căbulea

 • Decizia nr. 107/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 107/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională