19 Aprilie, 2019
 • Criteriile din 07.08.2013, Ministerul Sănătăţii

  Criteriile şi metodologia de echivalare a titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii din 07.08.2013

 • Criteriile din 14.12.2012, Ministerul Sănătăţii

  Criteriile de evaluare, condiţiile de funcţionare şi monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deşeurilor medicale periculoase din 14.12.2012

 • Criteriile din 31.05.2013, Ministerul Justiţiei

  Criteriile privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare din 31.05.2013

 • Criteriile din 23.04.2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Criteriile necesare desemnării reprezentanţilor instituţiilor membre, respectiv nominalizării membrilor Consiliului Naţional al Calificărilor, organ consultativ al Autorităţii Naţionale pentru Calificări din 23.04.2013

 • Criteriile din 02.04.2013, Ministerul Sănătăţii

  Criteriile ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 23 alin. (3) şi (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenţa medicală primară din 02.04.2013

 • Criteriile din 12.07.2013, Ministerul Sănătăţii

  Criteriile de acreditare a centrelor de prelevare de organe din 12.07.2013

 • Criteriile din 02.04.2013, Ministerul Sănătăţii

  Criteriile ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) şi (6) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice din 02.04.2013

 • Criteriile din 12.07.2013, Ministerul Sănătăţii

  Criteriile de acreditare a centrelor de transplant de organe din 12.07.2013

 • Criteriile din 02.04.2013, Ministerul Sănătăţii

  Criteriile ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) şi (6) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru medicina dentară din 02.04.2013

 • Criteriile din 12.07.2013, Ministerul Sănătăţii

  Criteriile de acreditare a laboratoarelor HLA pentru activitatea de transplant din 12.07.2013

 • Criteriile din 02.04.2013, Ministerul Sănătăţii

  Criteriile ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (5) şi (6) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice din 02.04.2013

 • Criteriile din 12.07.2013, Ministerul Sănătăţii

  Criteriile de acreditare a activităţilor de ambalare, etichetare şi transport specializat pentru organe din 12.07.2013

 • Criteriile din 02.04.2013, Ministerul Sănătăţii

  Criteriile ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 62 alin. (3) şi (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, pentru asistenţa medicală spitalicească din 02.04.2013

 • Criteriile din 12.07.2013, Ministerul Sănătăţii

  Criteriile de acreditare a centrelor de transplant de ţesuturi din 12.07.2013

 • Criteriile din 12.07.2013, Ministerul Sănătăţii

  Criteriile de acreditare a centrelor de transplant de celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic din 12.07.2013