23 Octombrie, 2019
 • Protocolul din 24.02.2011, Ministerul Afacerilor Externe

  Protocolul între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova pentru completarea Înţelegerii dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova privind punerea la dispoziţia Ambasadei României în Republica Moldova şi a Ambasadei Republicii Moldova în România, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente pe care le au în folosinţă, semnată la Chişinău la 21 aprilie 1995, din 24.02.2011

 • Protocolul din 05.07.2012, Guvernul României

  Protocolul privind amendarea şi prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, din 05.07.2012

 • Protocolul din 10.08.2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Protocolul adiţional nr. 2/2011 dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010

 • Protocolul din 24.11.2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii din 24.11.2010 *)

 • Protocolul din 21.10.2009, Act Internaţional

  Al cincilea protocol adiţional*) la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est din 21.10.2009

 • Protocolul din 04.10.2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Protocolul de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, din 04.10.2011

 • Protocolul din 05.12.2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Protocolul de implementare între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Federaţia Rusă privind readmisia, semnat la Soci la 25 mai 2006, din 05.12.2011

 • Protocolul din 08.06.2011, Ministerul Afacerilor Externe

  Protocolul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Serbia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles la 18 septembrie 2007, din 08.06.2011

 • Protocolul din 26.04.2012, Guvernul României

  Protocolul Sesiunii a XXIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Oradea la 26 aprilie 2012, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

 • Protocolul din 07.12.2011, Guvernul României

  Protocolul primei sesiuni extraordinare a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale din 07.12.2011

 • Protocolul din 22.11.2011, Ministerul Afacerilor Externe

  Protocolul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare privind crearea Comisiei mixte româno-algeriene de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Alger la 13 martie 1972, din 22.11.2011

 • Protocolul din 02.07.2012, Ministerul Justiţiei

  Protocolul de cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Croaţia din 02.07.2012

 • Protocolul din 29.11.2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Protocolul între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova privind consolidarea cooperării la nivel central şi teritorial din 29.11.2011

 • Protocolul din 03.07.2012, Ministerul Afacerilor Externe

  Protocolul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 2005, din 03.07.2012

 • Protocolul nr. 3057/2012, Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret

  Protocolul nr. 3057/2012 privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor urmaşi ai eroilor-martiri sau ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Protocolul nr. 3352/2012, Secretariatul de Stat pt. Probl. Revoluţionarilor din Decembrie 1989

  Protocolul nr. 3352/2012 privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor urmaşi ai eroilor-martiri sau ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004