23 Octombrie, 2019
 • Ordonanţa nr. 1/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit

 • Ordonanţa nr. 10/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii activităţilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice

 • Ordonanţa nr. 11/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 11/2012 pentru modificarea art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative

 • Ordonanţa nr. 12/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 12/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit

 • Ordonanţa nr. 13/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 • Ordonanţa nr. 14/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 14/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

 • Ordonanţa nr. 15/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Ordonanţa nr. 16/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Ordonanţa nr. 17/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Ordonanţa nr. 18/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 18/2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană

 • Ordonanţa nr. 19/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 19/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare

 • Ordonanţa nr. 2/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Ordonanţa nr. 20/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii

 • Ordonanţa nr. 21/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice

 • Ordonanţa nr. 22/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 • Ordonanţa nr. 23/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

 • Ordonanţa nr. 24/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD

 • Ordonanţa nr. 25/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 25/2012 privind unele măsuri pentru derularea exercitării opţiunii de vânzare de acţiuni conform prevederilor Contractului de privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud – S.A.

 • Ordonanţa nr. 26/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 26/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural

 • Ordonanţa nr. 3/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 3/2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul

 • Ordonanţa nr. 4/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002

 • Ordonanţa nr. 5/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 5/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării

 • Ordonanţa nr. 6/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 6/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

 • Ordonanţa nr. 7/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport

 • Ordonanţa nr. 8/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor

 • Ordonanţa nr. 9/2012, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 9/2012 de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore