23 Octombrie, 2019
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2012 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 11/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 15/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 16/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 17/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru modificarea unor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 2/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 23/2012, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, pentru modificarea art. 54 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2012 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. în scopul achitării obligaţiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 29/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 29/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2012 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială Rompetrol Rafinare – S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi transferul Societăţii Comerciale Sanevit 2003 – S.A. Arad şi acţiunilor aferente deţinute în numele statului de la Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 35/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 38/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 39/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2012 pentru ratificarea Protocolului privind amendarea şi prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2012 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 47/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 48/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS – S.A. Iaşi

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 septembrie 2012

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 53/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA – S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 56/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 56/2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 59/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2012 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 62/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 62/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 67/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 67/2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2012 privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală – INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 7/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 7/2012 privind modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 71/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 72/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători C.F.R. – Călători – S.A.

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 73/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 73/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2012 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 76/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 76/2012 privind aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Forumul European al Registrelor Comerţului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfăşurarea conferinţelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerţului organizate de România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2012 pentru stabilirea unor măsuri financiare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 81/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 85/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 87/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 87/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 89/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 89/2012 privind finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în ţară după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă şi adoptarea unor măsuri în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de derulare a programului Prima casă

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 95/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice Electrica Moldova – S.A. şi Electrica Oltenia – S.A.

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2012, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative