20 Aprilie, 2019
 • Ordinul nr. 252/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 252/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative

 • Ordinul nr. 2520/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2520/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Paroşeni – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 2529/2012, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2529/2012 pentru acreditarea Muzeului Dunării de Jos din Călăraşi

 • Ordinul nr. 253/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 253/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 253/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 253/2012 pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice Procedură privind controlul de stat la producerea şi livrarea betonului, indicativ PCC 022/2008, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al şefului Cancelariei Primului-Ministru nr. 1.392/2.815/D.M./2008

 • Ordinul nr. 2534/2012, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2534/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. 954/B/C/2000

 • Ordinul nr. 2535/2012, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2535/2012 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 2537/2012, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2537/2012 pentru acreditarea Muzeului Câmpulung Muscel

 • Ordinul nr. 254/2012, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 254/2012 pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 759/2008 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe/subprograme naţionale de sănătate din cadrul Programului naţional de sănătate cu scop curativ

 • Ordinul nr. 2540/2012, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2540/2012 privind modificarea şi completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995

 • Ordinul nr. 2542/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2542/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.065/1.019/1.169/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Formenerg – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport a Energiei Electrice Transelectrica – S.A.

 • Ordinul nr. 2543/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2543/2012 privind constituirea Comisiei care coordonează controlul şi supravegherea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere

 • Ordinul nr. 2544/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2544/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.203/1.412/1.924/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 2545/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2545/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.202/1.351/1.927/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD – S.A. – filială a Societăţii Comerciale ELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 2546/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2546/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.204/1.410/1.925/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 255/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 255/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 232/2012 privind aprobarea alocării unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform programului Termoficare 2006-2015 căldură şi confort, precum şi pentru aprobarea alocării unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform programului Termoficare 2006-2015 căldură şi confort

 • Ordinul nr. 255/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 255/2012 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind calculul loviturii de berbec la conductele pentru transportul apei, indicativ NP 128: 2011

 • Ordinul nr. 2552/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2552/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 2553/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2553/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării – INCDMTM Bucureşti, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 2554/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2554/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive – ICPMRR Bucureşti, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 2555/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2555/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică – ICMET Craiova, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 256/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 256/2012 pentru aprobarea reglementării tehnice Ghid privind echiparea construcţiilor hidrotehnice de retenţie cu aparatură de măsură şi control – AMC, indicativ GT 064:2011

 • Ordinul nr. 256/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 256/2012 privind aprobarea unor licenţe de explorare

 • Ordinul nr. 2561/2012, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2561/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti

 • Ordinul nr. 257/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 257/2012 pentru modificarea şi completarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 69/2009

 • Ordinul nr. 2571/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2571/2012 privind retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale AEROQ – S.A. pentru realizarea unor funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, privind desemnarea Societăţii Comerciale AEROQ – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea unor funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, precum şi privind modificarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.865/2011

 • Ordinul nr. 258/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 258/2012 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de efectuare a serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti

 • Ordinul nr. 258/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 258/2012 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului III al anului 2012 ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 • Ordinul nr. 259/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Ordinul nr. 259/2012 privind procedura de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Ordinul nr. 259/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 259/2012 pentru abrogarea alin. (6) al art. 3 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 276/3.010/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii

 • Ordinul nr. 2595/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2595/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 2596/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2596/2011 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009

 • Ordinul nr. 26/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 26/2012 pentru modificarea poziţiilor 107, 139 şi Total ţară din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011-14 mai 2012

 • Ordinul nr. 26/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 26/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.107/2009 pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosinţă asupra terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinţe

 • Ordinul nr. 26/2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 26/2012 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, precum şi a preţurilor pentru energia reactivă

 • Ordinul nr. 260/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 260/2012 pentru modificarea anexelor nr. 3-5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 290/2011

 • Ordinul nr. 2600/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2600/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Electrificare CFR – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 2605/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2605/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.206/1.321/1.926/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 2608/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2608/2012 privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor biocide în condiţii de siguranţă pentru mediu

 • Ordinul nr. 261/2012, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 261/2012 privind aprobarea componenţei Comitetului de coordonare pentru implementarea proiectului major ELI – Nuclear Physics (ELI-NP) finanţat în cadrul axei prioritare 2 – Competitivitate prin cercetare-dezvoltare şi inovare a Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE)

 • Ordinul nr. 261/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 261/2012 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni din data de 7 februarie 2012, denominată în dolari SUA, cu maturitate de 10 ani şi cupon 6,750%, în sumă de minimum 500 milioane dolari SUA şi maximum 1.000 milioane dolari SUA, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu Global Medium Term Notes şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 • Ordinul nr. 261/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 261/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.881/2006 privind ierarhizarea unităţilor spitaliceşti, a secţiilor şi compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi neonatologie

 • Ordinul nr. 2610/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2610/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societăţii Comerciale de Transport Maritim şi de Coastă CFR Ferry-Boat – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. – Marfă – S.A.

 • Ordinul nr. 2613/2011, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2613/2011 privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatului de descărcare de sarcină arheologică în cazul proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional

 • Ordinul nr. 262/2012, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 262/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare Asistenţă tehnică a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 262/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 262/2012 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale Business Park Bistriţa Sud – S.R.L.

 • Ordinul nr. 2628/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2628/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului naţional pentru Programul Hidrologic Internaţional şi a componenţei acestuia

 • Ordinul nr. 263/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 263/2012 pentru aprobarea unei licenţe de explorare

 • Ordinul nr. 2630/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2630/2012 pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.355/2012 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013

 • Ordinul nr. 2636/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2636/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale – ISIM Timişoara, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 2637/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2637/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie – ICECHIM Bucureşti, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 2639/2011, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2639/2011 pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, din sistemul administraţiei penitenciarelor

 • Ordinul nr. 264/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 264/2012 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri

 • Ordinul nr. 264/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 264/2012 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 239/2012 pentru aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachetul b) – păsări

 • Ordinul nr. 2647/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2647/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier – IPCUP Ploieşti, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 265/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 265/2012 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

 • Ordinul nr. 265/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 265/2011 privind aplicarea normelor de evidenţă, păstrare, port, manipulare şi completare a consumurilor şi pierderilor de armament, muniţii, aparatură electronooptică şi mijloace specifice de ordine publică pe timpul îndeplinirii misiunilor şi operaţiilor în afara teritoriului statului român

 • Ordinul nr. 265/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 265/2011 privind desemnarea componenţei Comisiei interministeriale pentru menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare şi privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Secretariatului Comisiei interministeriale pentru menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare

 • Ordinul nr. 265/2012, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 265/2012 pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea mecanismului financiar SEE 2009-2014

 • Ordinul nr. 266/2012, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 266/2012 pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea mecanismului financiar norvegian 2009-2014

 • Ordinul nr. 2666/2012, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2666/2012 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.558/C/2009 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

 • Ordinul nr. 2669/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2669/2012 privind aprobarea Ghidului solicitantului – condiţii generale pentru proiectele de tip grant şi strategic pentru implementarea Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

 • Ordinul nr. 2670/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2670/2012 privind aprobarea Ghidului solicitantului – condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr. 115 Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii pentru implementarea Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

 • Ordinul nr. 268/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 268/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 268/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 268/2012 privind aprobarea contractului-tip de cultură a tutunului brut

 • Ordinul nr. 2681/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2681/2012 privind aprobarea Planului de management al sitului Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti ROSPA0063

 • Ordinul nr. 2682/2011, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2682/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale pentru personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare

 • Ordinul nr. 269/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 269/2012 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011

 • Ordinul nr. 2691/2011, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2691/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile şi modul de organizare şi desfăşurare ale examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul instanţelor judecătoreşti

 • Ordinul nr. 2691/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2691/2012 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 981/2012

 • Ordinul nr. 2698/2011, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2698/2011 pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, din sistemul administraţiei penitenciarelor

 • Ordinul nr. 27/2012, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

  Ordinul nr. 27/2012 pentru abrogarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 488/2009 privind procedura de verificare şi omologare a sistemelor informatice destinate operaţiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, precum şi normele de performanţă şi securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitanţe şi bonuri fiscale în formă electronică

 • Ordinul nr. 27/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 27/2012 pentru aprobarea Procedurii privind gestionarea efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase care pot afecta desfăşurarea normală a traficului rutier şi siguranţa participanţilor pe drumurile publice

 • Ordinul nr. 27/2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 27/2012 privind modificarea art. 1 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2011 pentru aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

 • Ordinul nr. 270/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 270/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2012

 • Ordinul nr. 270/2012, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Ordinul nr. 270/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia

 • Ordinul nr. 2703/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2703/2011 pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 32/137/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axelor prioritare Accesibilitate, Mediu şi Dezvoltare Economică şi Socială, pentru proiecte finanţate în cadrul primului apel de proiecte pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 2704/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2704/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 916/3.364/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare Dezvoltare economică şi socială, domeniul major de intervenţie Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 2705/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2705/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 917/3.362/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare Mediu, domeniul major de intervenţie Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protecţia mediului pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 2706/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2706/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 918/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare Accesibilitate, domeniul major de intervenţie Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de informare şi comunicaţii în zona transfrontalieră pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 2706/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2706/2012 privind modificarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 2009-2012, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 668/2008

 • Ordinul nr. 2707/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2707/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 919/3.367/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare Accesibilitate, domeniul major de intervenţie Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 2708/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2708/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 920/3.368/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare Dezvoltare economică şi socială, domeniul major de intervenţie Cooperarea people to people pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 2709/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2709/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare Dezvoltare economică şi socială, domeniul major de intervenţie Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane – dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a cunoştinţelor pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 2709/2011, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2709/2011 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Ansamblu, grupa valorică B, a imobilului Muzeul Aviaţiei, din str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, sectorul 2, Bucureşti

 • Ordinul nr. 271/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 271/2011 pentru aprobarea versiunii a IV-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative 2007-2013

 • Ordinul nr. 271/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 271/2012 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare

 • Ordinul nr. 271/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 271/2012 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 276/3.010/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii

 • Ordinul nr. 271/2012, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

  Ordinul nr. 271/2012 pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri

 • Ordinul nr. 2710/2011, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2710/2011 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului Capela Haşaş, din Cimitirul Municipal, din Oradea, judeţul Bihor

 • Ordinul nr. 2710/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2710/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare Mediu, domeniul major de intervenţie Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 2712/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2712/2012 pentru completarea Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării pentru şantiere temporare ori mobile, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 242/2007

 • Ordinul nr. 2717/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2717/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 222/2012 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în cadrul operaţiunii Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene din axa prioritară 4 Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice a Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE)

 • Ordinul nr. 272/2012, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

  Ordinul nr. 272/2012 pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri

 • Ordinul nr. 272/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 272/2012 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 • Ordinul nr. 272/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 272/2012 privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

 • Ordinul nr. 2722/2012, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2722/2012 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru continuarea exploatării în siguranţă a zăcământului de sare de la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, a Programului de monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari – etapa II şi a Programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea

 • Ordinul nr. 2722/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2722/2012 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2012

 • Ordinul nr. 2723/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2723/2012 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2012

 • Ordinul nr. 2735/2011, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2735/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Ministerului Justiţiei şi al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie