23 Aprilie, 2019
 • Ordinul nr. 992/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 992/2012 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 25 noiembrie 2012

 • Ordinul nr. 992/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 992/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale de Reparaţii Locomotive C.F.R. – SCRL Braşov – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. – Călători – S.A.

 • Ordinul nr. 993/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 993/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Informatică Feroviară – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 994/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 994/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje CFR IRLU – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. – Marfă – S.A.

 • Ordinul nr. 994/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 994/2012 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 949/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 25 noiembrie 2012

 • Ordinul nr. 994/2012, Ministerul Afacerilor Europene

  Ordinul nr. 994/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare Asistenţă tehnică a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 995/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 995/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul rutier şi pentru abrogarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi al ministrului internelor nr. 29/206/2002 pentru înfiinţarea echipajelor mobile mixte de control al traficului rutier, formate din reprezentanţi ai regiilor autonome Administraţia Naţională a Drumurilor din România şi Registrul Auto Român, precum şi ai Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., împreună cu organe de control aparţinând Inspectoratului General al Poliţiei şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră