24 Aprilie, 2019
 • Ordinul nr. 2738/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2738/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Întreţinere şi Servicii Energetice ELECTRICA SERV – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 2742/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2742/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare

 • Ordinul nr. 2743/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2743/2011 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare

 • Ordinul nr. 275/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 275/2012 pentru aprobarea modelului-cadru al Convenţiei privind plata dobânzii subvenţionate aferente creditelor bancare cu garanţie guvernamentală pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor de locuit

 • Ordinul nr. 275/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 275/2012 privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă

 • Ordinul nr. 275/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 275/2012 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 115/2012 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

 • Ordinul nr. 276/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 276/2012 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenţei de depozit

 • Ordinul nr. 276/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 276/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii

 • Ordinul nr. 276/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 276/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 2765/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de decontare a finanţării

 • Ordinul nr. 2766/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2766/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Sălajul – S.A. Sărmăşag, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 2769/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2769/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale TOHAN – S.A., filială a Companiei Naţionale ROMARM- S.A.

 • Ordinul nr. 277/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 277/2012 privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 • Ordinul nr. 277/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 277/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiaţi, Fondul european de returnare şi Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe din cadrul Programului general Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii

 • Ordinul nr. 277/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 277/2012 pentru modificarea şi completarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.496/2011

 • Ordinul nr. 2770/2011, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2770/2011 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Arheologie, grupa valorică A, a imobilului Peştera Coliboaia, situat în satul Măgura, comuna Pietroasa, judeţul Bihor

 • Ordinul nr. 2770/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2770/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale METROM – S.A. Braşov, filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A.

 • Ordinul nr. 2771/2011, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2771/2011 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului Casa Boambă-Rahtivanu, din Str. Batiştei nr. 27-27A, sectorul 2, Bucureşti

 • Ordinul nr. 2772/2011, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2772/2011 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului Cazarma jandarmilor călare, situat în bd. Nicolae Bălcescu nr. 17-19, sectorul 1, municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 2773/2011, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2773/2011 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului Corp C2 – chilii, fără extinderea de pe latura de vest, partea de nord, din cadrul Ansamblului Mânăstirii Radu Vodă, situat în str. Radu Vodă nr. 24 A, sectorul 4, municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 2787/2011, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2787/2011 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului Biserica Sf. Ilie Tesviteanul, situat în str. Decebal nr. 15, oraşul Borşa, judeţul Maramureş

 • Ordinul nr. 2788/2011, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2788/2011 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică A, a imobilului Palatul Bibliotecii Sfântului Sinod, din cadrul Ansamblului Mânăstirii Antim, situat în str. Mitropolit Antim Ivireanul nr. 29, sectorul 5, municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 2798/2011, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2798/2011 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Biserica de lemn Sf. Trei Ierarhi, situat în satul Poiana Largului, comuna Poiana Teiului, judeţul Neamţ

 • Ordinul nr. 2799/2011, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2799/2011 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Casa Kompasz, situat în str. Cuza Vodă nr. 15, oraşul Seini, judeţul Maramureş

 • Ordinul nr. 28/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 28/2012 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

 • Ordinul nr. 28/2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 28/2012 privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzătoare unei camere de închiriat în scop turistic situate în locuinţa proprietate personală

 • Ordinul nr. 28/2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 28/2012 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă opţiune de energie electrică

 • Ordinul nr. 2801/2011, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2801/2011 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului Casa ing. Panait Pascalis şi Vlada Vasiliadis, situat în str. Dimitrie Onciu nr. 31, sectorul 2, municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 2811/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2811/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Sălajul – S.A. Sărmăşag, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 283/2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 283/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.294/2011 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale

 • Ordinul nr. 2834/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2834/2011 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 2835/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2835/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Paroşeni – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 2845/2012, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

  Ordinul nr. 2845/2012 pentru stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru funcţionarii publici care ocupă funcţii publice generale de conducere şi execuţie, precum şi funcţii publice specifice asimilate acestora

 • Ordinul nr. 2849/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2849/2012 privind aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 116-122 pentru implementarea Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

 • Ordinul nr. 2850/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2850/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale F.A. CUGIR – S.A., filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A.

 • Ordinul nr. 2854/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2854/2011 pentru aprobarea Planului regional de gestionare a deşeurilor Regiunea 7 Centru, revizuit

 • Ordinul nr. 2858/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2858/2011 privind aprobarea Nomenclatorului general de funcţii didactice şi de cercetare auxiliare din învăţământul superior

 • Ordinul nr. 286/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 286/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

 • Ordinul nr. 2867/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2867/2011 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009

 • Ordinul nr. 2872/2012, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2872/2012 privind actualizarea numărului total al notarilor publici pentru anul 2012

 • Ordinul nr. 2874/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2874/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Uzina Mecanică Plopeni – S.A., filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A.

 • Ordinul nr. 2875/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2875/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Servicii Energetice Dobrogea- S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 2875/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2875/2011 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”, domeniul major de intervenţie 3 „Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei”, operaţiunea „Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene”

 • Ordinul nr. 2876/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2876/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Servicii Energetice Moldova – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 2877/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2877/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Servicii Energetice Oltenia – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 2878/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2878/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Servicii Energetice Muntenia – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 2878/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2878/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Paroşeni – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 2879/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2879/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Servicii Energetice Banat – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 288/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 288/2012 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă – Runda nr. 78/2012

 • Ordinul nr. 288/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 288/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte

 • Ordinul nr. 29/2012, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 29/2012 privind controlul pe piaţă al menţiunilor nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare

 • Ordinul nr. 29/2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 29/2012 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a capacităţii pe conducta de tranzit Isaccea I-Negru Vodă I

 • Ordinul nr. 290/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 290/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 290/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 290/2011 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun

 • Ordinul nr. 2903/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2903/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.065/1.019/1.169/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Formenerg – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport a Energiei Electrice Transelectrica – S.A.

 • Ordinul nr. 2916/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2916/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.202/1.351/1.927/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD – S.A. – filială a Societăţii Comerciale ELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 2917/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2917/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.204/1.410/1.925/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 2918/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2918/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.203/1.412/1.924/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 292/2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 292/2012 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 479/2010 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile – RACR-AD-AADC, ediţia 1/2010, şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile – RACR-AD-IADC, ediţia 1/2010

 • Ordinul nr. 295/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 295/2011 privind desemnarea unui compartiment specializat în domeniul infrastructurilor critice naţionale/infrastructurilor critice europene, condus de un ofiţer de legătură pentru securitate

 • Ordinul nr. 296/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 296/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei informare şi relaţii publice

 • Ordinul nr. 296/2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 296/2012 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.497/2011

 • Ordinul nr. 297/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 297/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv

 • Ordinul nr. 2976/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2976/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societăţii Comerciale de Transport Maritim şi de Coastă CFR Ferry-Boat – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. – Marfă – S.A.

 • Ordinul nr. 2977/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2977/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Electrificare CFR – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 298/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 298/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 298/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 298/2012 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă – Runda nr. 79/2012

 • Ordinul nr. 2986/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2986/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.206/1.321/1.926/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE – S.A. – filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 299/2012, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 299/2012 privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

 • Ordinul nr. 299/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 299/2011 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009

 • Ordinul nr. 299/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 299/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY – S.A., filială a Companiei Naţionale ROMTEHNICA – S.A.

 • Ordinul nr. 2993/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2993/2011 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 972/2006 pentru aprobarea formularului Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală si a Ordinului ministrului economiei si finanţelor nr. 149/2007 privind modelul şi conţinutul unor documente întocmite în activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere

 • Ordinul nr. 3/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 3/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României

 • Ordinul nr. 3/2012, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 3/2012 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 1/2012 privind organismele de plasament colectiv monetare

 • Ordinul nr. 3/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 3/2012 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2012

 • Ordinul nr. 3/2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 3/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2012 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale aferent titularilor licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale aferent Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz – S.A., pentru ciclul de înmagazinare 2012-2013

 • Ordinul nr. 3/2012, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 3/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exerciţiului financiar 2011 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

 • Ordinul nr. 30/2012, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 30/2012 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenţei de depozit

 • Ordinul nr. 30/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 30/2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României

 • Ordinul nr. 30/2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 30/2012 privind formarea iniţială, în anul 2012, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

 • Ordinul nr. 30/2012, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 30/2012 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi tarifelor la consumatorii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate

 • Ordinul nr. 300/2012, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 300/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING – S.A., filială a Companiei Naţionale ROMTEHNICA – S.A.

 • Ordinul nr. 300/2012, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

  Ordinul nr. 300/2012 privind procedura de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Ordinul nr. 3006/2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 3006/2012 privind aprobarea unor măsuri referitoare la recunoaşterea autorizării, respectiv a acreditării unităţilor de învăţământ liceal din filiera vocaţională, profilul pedagogic, pentru specializările educator-puericultor, mediator şcolar şi instructor de educaţie extraşcolară

 • Ordinul nr. 3006/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 3006/2011 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”, domeniul major de intervenţie 3 „Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei”, operaţiunea „Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene”

 • Ordinul nr. 3009/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 3009/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiaţi, Fondul european de returnare şi Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe din cadrul Programului general Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii

 • Ordinul nr. 301/2012, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

  Ordinul nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 3010/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 3010/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii

 • Ordinul nr. 3016/2012, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 3016/2012 pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, din sistemul administraţiei penitenciarelor

 • Ordinul nr. 3017/2012, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 3017/2012 pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, din sistemul administraţiei penitenciarelor

 • Ordinul nr. 3025/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 3025/2011 privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză şi a comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului „Prima casă”

 • Ordinul nr. 3026/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 3026/2011 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală

 • Ordinul nr. 3027/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 3027/2011 privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză şi a comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României

 • Ordinul nr. 3028/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 3028/2011 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu

 • Ordinul nr. 3029/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 3029/2011 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 • Ordinul nr. 3035/2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare

 • Ordinul nr. 305/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare

 • Ordinul nr. 305/2012, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 305/2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora

 • Ordinul nr. 3062/2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 3062/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare a claselor din învăţământul preuniversitar în regim simultan

 • Ordinul nr. 3064/2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 3064/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2012-2013 şi a Calendarului înscrierii