24 Martie, 2019
 • Legea nr. 60/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

 • Legea nr. 61/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 61/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

 • Legea nr. 61(r4)/1993, Parlamentul României

  Legea privind alocaţia de stat pentru copii nr. 61/1993

 • Legea nr. 62(r1)/2011, Parlamentul României

  Legea dialogului social nr. 62/2011

 • Legea nr. 62/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 62/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Legea nr. 63/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Legea nr. 64/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 64/2012 pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008

 • Legea nr. 65/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 65/2012 pentru aderarea României la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976

 • Legea nr. 656(r1)/2002, Parlamentul României

  Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului

 • Legea nr. 66/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 66/2012 privind ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010

 • Legea nr. 67/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 67/2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului comun de contact Galaţi, semnat la Galaţi la 31 mai 2011

 • Legea nr. 68/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 68/2012 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011

 • Legea nr. 69/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 69/2012 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Canada privind localurile diplomatice, semnat la Bucureşti la 11 martie 2011

 • Legea nr. 7/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 7/2012 pentru declararea municipiului Caransebeş Oraş-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989

 • Legea nr. 70/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 70/2012 pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2010

 • Legea nr. 71/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 71/2012 pentru ratificarea Acordului încheiat între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Kleinmond la 11 septembrie 2009, de modificare a Acordului pentru comerţ, dezvoltare şi cooperare între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Pretoria la 11 octombrie 1999

 • Legea nr. 72/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 72/2012 pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 10 mai 2010

 • Legea nr. 73/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 73/2012 privind ratificarea Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005, deschis spre semnare la Ougadougou la 21 iunie 2010, semnat de România la Bruxelles la 9 septembrie 2010

 • Legea nr. 74/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 74/2012 pentru completarea art. 21 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Legea nr. 75/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 75/2012 pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi de cooperare globală dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Indonezia, pe de altă parte, semnat la Jakarta la 9 noiembrie 2009

 • Legea nr. 76/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 • Legea nr. 77/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Legea nr. 78/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 78/2012 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Arabă Siriană privind transferarea persoanelor condamnate în vederea executării pedepselor privative de libertate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010

 • Legea nr. 79/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 79/2012 pentru ratificarea Tratatului privind extrădarea dintre România şi Republica Arabă Siriană, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010

 • Legea nr. 8/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 8/2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti

 • Legea nr. 80/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 80/2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010

 • Legea nr. 81/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 81/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice

 • Legea nr. 82/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

 • Legea nr. 83/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 83/2012 pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul uniunii economice şi monetare dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda şi Regatul Suediei, semnat la Bruxelles la 2 martie 2012

 • Legea nr. 84/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

 • Legea nr. 85/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 85/2012 pentru ratificarea Deciziei Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro

 • Legea nr. 86/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 86/2012 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Croaţia privind aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană, semnat de România la Bruxelles la 9 decembrie 2011

 • Legea nr. 87/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 87/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Legea nr. 88/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 88/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

 • Legea nr. 89/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 89/2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

 • Legea nr. 9/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

 • Legea nr. 90/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 90/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile

 • Legea nr. 91/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 91/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz Sud – S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz Nord – S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice

 • Legea nr. 92/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 92/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

 • Legea nr. 93/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 93/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

 • Legea nr. 94/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 94/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere

 • Legea nr. 95/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 95/2012 privind abrogarea Legii presei din Republica Socialistă România nr. 3/1974

 • Legea nr. 96/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 96/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2011 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD

 • Legea nr. 97/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 97/2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la Bucureşti la 12 octombrie 2011

 • Legea nr. 98/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 98/2012 pentru ratificarea Amendamentului 1, semnat de partea română la Bucureşti la 10 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Lituania, Ministerul Apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian, deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, semnat de partea română la Bucureşti la 30 iulie 2008

 • Legea nr. 99/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 99/2012 pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional, semnat la Sofia la 21 octombrie 2009, la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998