22 Aprilie, 2019
 • Legea nr. 186/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 186/2012 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2010 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Legea nr. 187/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Legea nr. 188/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 188/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere

 • Legea nr. 189/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 189/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

 • Legea nr. 19/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 19/2012 pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004

 • Legea nr. 190/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 190/2012 privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian

 • Legea nr. 191/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 191/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Legea nr. 192/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 192/2012 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Bulgaria privind instituirea blocului funcţional de spaţiu aerian DANUBE FAB, semnat la Bruxelles la 12 decembrie 2011

 • Legea nr. 193/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 193/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Legea nr. 193(r3)/2000, Parlamentul României

  Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori

 • Legea nr. 194/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 194/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2012 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. în scopul achitării obligaţiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică

 • Legea nr. 195/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 195/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii

 • Legea nr. 196/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 196/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 • Legea nr. 197/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

 • Legea nr. 198/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 198/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

 • Legea nr. 199/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 199/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 • Legea nr. 2/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 2/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contribuţiei naţionale aferente acestei asistente

 • Legea nr. 20/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 20/2012 pentru modificarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Legea nr. 200/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 200/2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, încheiat la Washington D.C. la 21 iunie 1995

 • Legea nr. 201/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 201/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2012 pentru ratificarea Protocolului privind amendarea şi prelungirea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012

 • Legea nr. 202/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 202/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Legea nr. 203/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 203/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Legea nr. 204/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 204/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006

 • Legea nr. 205/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 205/2012 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 21 martie 2012, şi a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 22 iunie 2012

 • Legea nr. 206/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 206/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru completarea unor acte normative conexe

 • Legea nr. 207/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 207/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului

 • Legea nr. 208/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 208/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 209/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Legea nr. 21/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 21/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători

 • Legea nr. 210/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 210/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Legea nr. 211/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război

 • Legea nr. 212/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 212/2012 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Legea nr. 213/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 213/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Legea nr. 214/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 214/2012 privind schimbarea denumirii comunei Ciuhoi, judeţul Bihor, precum şi a reşedinţei de comună

 • Legea nr. 215/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 215/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 • Legea nr. 216/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 216/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării

 • Legea nr. 217/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 217/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

 • Legea nr. 217(r1)/2003, Parlamentul României

  Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

 • Legea nr. 218/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 218/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii

 • Legea nr. 219/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 219/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 • Legea nr. 22/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 22/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

 • Legea nr. 220/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 220/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD

 • Legea nr. 221/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 221/2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport

 • Legea nr. 222/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 222/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă

 • Legea nr. 23/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari

 • Legea nr. 238(r1)/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice

 • Legea nr. 24/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Legea nr. 25/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 25/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

 • Legea nr. 26/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 26/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 • Legea nr. 260/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 260/2011 pentru ratificarea Acordului euromediteranean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 decembrie 2010

 • Legea nr. 265(r1)/2008, Parlamentul României

  Legea privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră nr. 265/2008

 • Legea nr. 27/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 27/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Legea nr. 273(r2)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei

 • Legea nr. 277(r1)/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

 • Legea nr. 28/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 28/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Legea nr. 283(r1)/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

 • Legea nr. 286/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 286/2011 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 22 decembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 7 ianuarie 2011, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009

 • Legea nr. 29/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 29/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare

 • Legea nr. 295/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 295/2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Regatul Spaniei cu privire la funcţionarea institutului Cultural Român de la Madrid şi a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucureşti, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010

 • Legea nr. 296/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 296/2011 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Regatul Norvegiei privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Oslo la 20 septembrie 2010

 • Legea nr. 297/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 297/2011 pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2010

 • Legea nr. 298/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 298/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Hanoi la 13 aprilie 2011

 • Legea nr. 3/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 3/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2011 privind modificarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004

 • Legea nr. 30/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 30/2012 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar

 • Legea nr. 302/2011, Parlamentul României

  Legea nr. 302/2011 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Legea nr. 31/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 31/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Legea nr. 317(r2)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Legea nr. 32/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 32/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente

 • Legea nr. 33/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 33/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2011 pentru completarea art. 221 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • Legea nr. 33(r1)/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 • Legea nr. 34/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 34/2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Legea nr. 35/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 35/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene

 • Legea nr. 36/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 36/2012 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente şi decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum şi instrumente de drept internaţional privat în domeniul obligaţiilor de întreţinere

 • Legea nr. 37/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 37/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2011 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţie Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Legea nr. 38/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 38/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale

 • Legea nr. 39/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 39/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2011 pentru modificarea art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local

 • Legea nr. 4/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 4/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2011 pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar

 • Legea nr. 40/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 40/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile

 • Legea nr. 41/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 41/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2011 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 • Legea nr. 42/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 42/2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

 • Legea nr. 43/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 43/2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

 • Legea nr. 44/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 44/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2010 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

 • Legea nr. 45/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 45/2012 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Legea nr. 46/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 46/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere

 • Legea nr. 47/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

 • Legea nr. 48/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 48/2012 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate

 • Legea nr. 487(r1)/2002, Parlamentul României

  Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002

 • Legea nr. 49/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 49/2012 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 • Legea nr. 5/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 5/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale

 • Legea nr. 50/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 50/2012 pentru modificarea art. 31 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

 • Legea nr. 51/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 51/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

 • Legea nr. 52/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 52/2012 pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri

 • Legea nr. 53/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 53/2012 privind transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda în domeniul public al municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj

 • Legea nr. 54/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic

 • Legea nr. 55/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)

 • Legea nr. 56/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare

 • Legea nr. 57/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 57/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

 • Legea nr. 58/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 58/2012 privind înfiinţarea Universităţii Sapientia din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 • Legea nr. 59/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 59/2012 privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea, judeţul Bihor

 • Legea nr. 6/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 6/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore