21 Octombrie, 2019
 • Legea nr. 1/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 1/2012 pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluanţii organici persistenţi, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 şi 2009/3, cu ocazia celei de-a douăzeci şi şaptea reuniuni a Organismului executiv, la Geneva la 14-18 decembrie 2009

 • Legea nr. 10/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 10/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive

 • Legea nr. 100/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 100/2012 pentru ratificarea Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010

 • Legea nr. 101/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 101/2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind transporturile rutiere internaţionale, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010

 • Legea nr. 102/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 102/2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 29 iunie 2011

 • Legea nr. 103/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 103/2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

 • Legea nr. 104/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 104/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

 • Legea nr. 105/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 105/2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene

 • Legea nr. 106/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 106/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 107/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 107/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici

 • Legea nr. 108/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 108/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat

 • Legea nr. 108(r2)/1999, Parlamentul României

  Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

 • Legea nr. 109/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 109/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Legea nr. 11/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 11/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital

 • Legea nr. 110/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 110/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional

 • Legea nr. 111/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 111/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006

 • Legea nr. 112/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 112/2012 pentru modificarea şi completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Legea nr. 113/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 113/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal

 • Legea nr. 114/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 114/2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Legea nr. 115/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

 • Legea nr. 116/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 116/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2011 privind unele măsuri temporare pentru continuarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii

 • Legea nr. 117/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 117/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Legea nr. 118/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 118/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Legea nr. 119/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 119/2012 privind aderarea Curţii Constituţionale a României la Conferinţa Mondială a Justiţiei Constituţionale, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 • Legea nr. 119(r2)/1996, Parlamentul României

  Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

 • Legea nr. 12/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 12/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A.

 • Legea nr. 120/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 120/2012 privind aderarea Institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 • Legea nr. 121/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 121/2012 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011, pentru finanţarea Proiectului Centrala Electrică Paroşeni

 • Legea nr. 122/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

 • Legea nr. 123/2012, Parlamentul României

  Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

 • Legea nr. 124/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 124/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

 • Legea nr. 125/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 125/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră

 • Legea nr. 126/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 126/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Legea nr. 127/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 • Legea nr. 128/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 128/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare

 • Legea nr. 129/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 129/2012 pentru modificarea şi completarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002

 • Legea nr. 13/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 13/2012 pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Legea nr. 130/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 130/2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

 • Legea nr. 131/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 131/2012 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Legea nr. 132/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 132/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 • Legea nr. 133/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Legea nr. 134/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 134/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 • Legea nr. 134(r1)/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 • Legea nr. 135/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 135/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene

 • Legea nr. 136/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 136/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Legea nr. 137/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 137/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici

 • Legea nr. 138/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 138/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii

 • Legea nr. 139/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 139/2012 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2011 privind constituirea Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului

 • Legea nr. 14/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 14/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2011 pentru modificarea şi completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Legea nr. 14(r1)/2003, Parlamentul României

  Legea partidelor politice nr. 14/2003

 • Legea nr. 140/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 140/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice

 • Legea nr. 141/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 141/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2012 privind modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici

 • Legea nr. 142/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 142/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 • Legea nr. 143/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 143/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale

 • Legea nr. 144/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Legea nr. 145/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 145/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Legea nr. 146/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 146/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Legea nr. 147/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 147/2012 pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Legea nr. 148/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice

 • Legea nr. 149/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 149/2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile

 • Legea nr. 15/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 15/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată

 • Legea nr. 150/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 150/2012 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011

 • Legea nr. 151/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 151/2012 pentru ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-a Reuniune anuală a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezoluţia nr. 131, adoptată la Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de înfiinţare a Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994

 • Legea nr. 152/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 152/2012 privind acceptarea amendamentului la Statutul Fondului Monetar Internaţional cu privire la reforma Consiliului Executiv, propus şi aprobat de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, prin Rezoluţia nr. 66-2 privind cea de-a paisprezecea revizuire generală a cotelor şi reforma Consiliului Executiv

 • Legea nr. 153/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 153/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Legea nr. 154/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice

 • Legea nr. 155/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 155/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale Petromidia – S. A. Constanţa

 • Legea nr. 156/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 156/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

 • Legea nr. 157/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 157/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2012 pentru stabilirea unor măsuri financiare

 • Legea nr. 158/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 158/2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul

 • Legea nr. 159/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 159/2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2008 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez

 • Legea nr. 16/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 16/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale

 • Legea nr. 160/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 160/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004

 • Legea nr. 161/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 161/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2012 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 • Legea nr. 162/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 162/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Legea nr. 163/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 163/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

 • Legea nr. 164/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 164/2012 privind transmiterea unor suprafeţe de teren de 645 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti – Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor – Palas, judeţul Constanţa, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii Varianta de ocolire a municipiului Constanţa

 • Legea nr. 165/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 165/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz

 • Legea nr. 166/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială

 • Legea nr. 167/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 167/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital

 • Legea nr. 168/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 168/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2011 pentru modificarea titlului XI Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011

 • Legea nr. 169/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 169/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

 • Legea nr. 17/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 17/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar

 • Legea nr. 170/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 170/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2011 privind ratificarea Acordului de împrumut (Al treilea împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2011

 • Legea nr. 171/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 171/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2011 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, în valoare de maximum 1.400.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Luxemburg la 30 iunie 2011, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Bruxelles la 29 iunie 2011

 • Legea nr. 172/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 172/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2011 pentru acceptarea majorării cotei de participare a României la Fondul Monetar Internaţional

 • Legea nr. 173/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 173/2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2011

 • Legea nr. 174/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 174/2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011

 • Legea nr. 175/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 175/2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2008 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007

 • Legea nr. 176/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 176/2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2007 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004

 • Legea nr. 177/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 177/2012 pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 178/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 178/2012 privind completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Legea nr. 179/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 179/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

 • Legea nr. 18/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 18/2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 • Legea nr. 180/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 180/2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar

 • Legea nr. 181/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 181/2012 pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, şi a Protocolului adiţional la acesta, semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011

 • Legea nr. 182/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 182/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale

 • Legea nr. 183/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 183/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar

 • Legea nr. 184/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 184/2012 pentru retragerea declaraţiei prevăzute prin Legea nr. 309/2007 privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul internaţional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice şi adoptarea prescripţiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic internaţional (APTU) şi a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic internaţional (ATMF), cuprinse în apendicele E, F şi, respectiv, G la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, şi pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire (Berna 2009)

 • Legea nr. 185/2012, Parlamentul României

  Legea nr. 185/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege