19 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 346/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 346/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. – Călători – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 347/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 347/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25-DN 24

 • Hotărârea nr. 348/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 348/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Drum de centură în municipiul Oradea, etapa a II-a, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 349/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 349/2012 privind alocarea temporară a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi pentru aprobarea modului de gestionare a acestora

 • Hotărârea nr. 35/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 35/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 35/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 35/2012 privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor, ca urmare a cererii de demisie

 • Hotărârea nr. 35/2012, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 35/2012 pentru modificarea Procedurilor privind acordarea de excepţii de la vechimea în activitatea financiar-contabilă şi de la testul de cunoştinţe în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 265/2011

 • Hotărârea nr. 35/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 35/2012 privind constatarea încetării unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 35/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 35/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 • Hotărârea nr. 35/2012, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 35/2012 pentru aprobarea Normei nr. 18/2012 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 • Hotărârea nr. 350/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare de pe lângă Oficiul Român pentru Adopţii

 • Hotărârea nr. 351/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 351/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 352/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 352/2012 pentru aprobarea Programului Construcţia de locuinţe cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat

 • Hotărârea nr. 353/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 353/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 • Hotărârea nr. 354/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 354/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Uzina Termoelectrică Midia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 355/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 355/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ISCIR CERT – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 356/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 356/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor Conversmin – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 357/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 357/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 358/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 358/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională Nuclearelectrica – S.A.

 • Hotărârea nr. 359/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 359/2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 • Hotărârea nr. 36/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 36/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 36/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 36/2012 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 36/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 36/2012 privind validarea unor magistraţi aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 36/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 36/2012 privind alegerea unui chestor al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 360/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 360/2012 privind actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 361/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 361/2012 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Palaz Claudiu-Iorga, prefect al judeţului Constanţa

 • Hotărârea nr. 362/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 362/2012 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Teculescu Petru-Mădălin, prefect al judeţului Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 363/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 363/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Petre Gigi din funcţia publică de subprefect al judeţului Ialomiţa în funcţia publică de prefect al judeţului Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 364/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 364/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Ghiorghişor Ionel

 • Hotărârea nr. 365/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 365/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Strujan Constantin din funcţia publică de subprefect al judeţului Harghita în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 366/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 366/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către doamna Biro Rodica

 • Hotărârea nr. 367/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 367/2012 privind alocarea temporară, pentru trimestrul al II-lea al anului 2012, a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

 • Hotărârea nr. 368/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 368/2012 privind alocarea temporară, pentru trimestrul al II-lea al anului 2012, a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Mediului şi Pădurilor, conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

 • Hotărârea nr. 369/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 369/2012 privind alocarea temporară, pentru trimestrul al II-lea al anului 2012, a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

 • Hotărârea nr. 37/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 37/2012 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti

 • Hotărârea nr. 37/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 37/2012 privind numirea unor membri ai Consiliului de conducere al Institutului Cultural Român

 • Hotărârea nr. 37/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 37/2012 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

 • Hotărârea nr. 37/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 37/2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 370/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 370/2012 pentru stabilirea zilei de 30 aprilie 2012 ca zi liberă

 • Hotărârea nr. 371/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 371/2012 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Companiei Naţionale a Huilei – S.A. Petroşani, pentru anul 2011

 • Hotărârea nr. 372/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 372/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru plata cheltuielilor reprezentând onorariile arbitrilor în Cauza 18.366/GZ, aflată pe rolul Curţii Internaţionale de Arbitraj, Paris, Franţa

 • Hotărârea nr. 373/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 373/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, la titlul Cheltuieli de personal, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 374/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 374/2012 privind revocarea şi numirea unor membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 375/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 375/2012 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Sănătăţii din România şi Autoritatea libiană pentru răniţi privind asistenţa medicală pe bază de plată, în spitale româneşti, a cetăţenilor libieni răniţi în revoltele populare de pe teritoriul libian în perioada februarie-octombrie 2011, semnat la Tripoli la 27 decembrie 2011

 • Hotărârea nr. 376/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 376/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012, la titlul Cheltuieli de personal şi titlul Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 377/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 377/2012 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, semnat la Skopje la 27 mai 2010

 • Hotărârea nr. 378/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 378/2012 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003

 • Hotărârea nr. 379/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 379/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Comicex – S.A., la care Ministerul Administraţiei şi Internelor îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic

 • Hotărârea nr. 38/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 38/2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica – S.A. Bucureşti

 • Hotărârea nr. 38/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 38/2012 privind numirea unui membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

 • Hotărârea nr. 38/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 38/2012 privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 38/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 38/2012 privind înfiinţarea Comisiei de anchetă privind abuzurile semnalate în activităţile desfăşurate de autorităţile şi instituţiile publice în cazul votului de la referendumul din 29 iulie 2012

 • Hotărârea nr. 38/2012, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 38/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 262/2011 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

 • Hotărârea nr. 380/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 380/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iancu de Hunedoara al Judeţului Hunedoara în domeniul public al oraşului Uricani şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Uricani, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 381/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 381/2012 pentru completarea anexei nr. 57 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 382/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 382/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către domnul Hornoiu Gabriel

 • Hotărârea nr. 383/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 383/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Puiu Horaţiu

 • Hotărârea nr. 384/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 384/2012 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz

 • Hotărârea nr. 385/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 385/2012 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa

 • Hotărârea nr. 386/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 386/2012 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001

 • Hotărârea nr. 387/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 387/2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 388/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 388/2012 privind aprobarea stemei oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 389/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 389/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 39/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 39/2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale Nuclearelectrica – S.A. Bucureşti

 • Hotărârea nr. 39/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 39/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 39/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 39/2012 privind bugetul Senatului pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 39/2012, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 39/2012 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010

 • Hotărârea nr. 39/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 39/2012 privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 390/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 390/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei

 • Hotărârea nr. 391/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 391/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Bardan Cornel Ştefan

 • Hotărârea nr. 392/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 392/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Simedru Dan-Coriolan

 • Hotărârea nr. 393/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 393/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Arad de către domnul Bibarţ Laurenţiu-Călin

 • Hotărârea nr. 394/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 394/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Berevoianu Petrişor-Ciprian

 • Hotărârea nr. 395/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 395/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Soare Cristian

 • Hotărârea nr. 396/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 396/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către doamna Lungu Tudoriţa

 • Hotărârea nr. 397/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 397/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Şerban Claudiu Octavian din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Bacău

 • Hotărârea nr. 398/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 398/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bihor de către domnul Ghilea Găvrilă

 • Hotărârea nr. 399/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 399/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Florian Daniel-Cristian

 • Hotărârea nr. 4/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 4/2012 privind radierea Societăţii Comerciale SOCIETATE DE MICROFINANŢARE TOMIS IFN – S.A. din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

 • Hotărârea nr. 4/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 4/2012 privind validarea unui magistrat ales ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 4/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 4/2012 privind asistenţa acordată de către statul român cu titlu gratuit pentru Afganistan, în vederea formării de specialişti în domenii de interes pentru acest stat

 • Hotărârea nr. 4/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 4/2012 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2009 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe

 • Hotărârea nr. 4/2012, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 4/2012 pentru modificarea art. 13 din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007

 • Hotărârea nr. 4/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Hotărârea nr. 4/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 4/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 4/2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 4/2012, Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

  Hotărârea nr. 4/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a filialelor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 • Hotărârea nr. 4/2012, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 4/2012 privind interpretarea dispoziţiilor art. 68 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Hotărârea nr. 40/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 40/2012 privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

 • Hotărârea nr. 40/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 40/2012 privind constatarea încetării unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 40/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 40/2012 privind eliberarea din funcţie a secretarului general al Camerei Deputaţilor, ca urmare a cererii de demisie

 • Hotărârea nr. 40/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 40/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.244/2009 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundaţiile din luna iulie 2008

 • Hotărârea nr. 400/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 400/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către doamna Bob Nastasia-Ani

 • Hotărârea nr. 401/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 401/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Roman Cristian-Constantin din funcţia publică de prefect al judeţului Botoşani în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 402/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 402/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Botoşani de către domnul Constantinescu Adrian

 • Hotărârea nr. 403/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 403/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Gonţea Ion

 • Hotărârea nr. 404/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 404/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Mohaci Mihai

 • Hotărârea nr. 405/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 405/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Beganu Paul

 • Hotărârea nr. 406/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 406/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Baltă Gabriel Dragoş

 • Hotărârea nr. 407/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 407/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Sabo Ioan

 • Hotărârea nr. 408/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 408/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Călăraşi de către domnul Muşat Emil