23 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 286/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 286/2012 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România şi Ministerul Transporturilor din Regatul Belgiei cu privire la cooperarea în domeniul lucrărilor de infrastructură pentru modernizarea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de transport în zona Bucureşti, incluzând complexul Gara de Nord, cea mai importantă staţie de cale ferată din cadrul sectoarelor româneşti ale coridoarelor paneuropene de transport feroviar IV şi IX, semnat la Bucureşti la 22 septembrie 2011

 • Hotărârea nr. 287/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 287/2012 privind recunoaşterea Asociaţiei de Caritate din Armata României – CAMARAZII ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 288/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 288/2012 pentru aprobarea Acordului de cofinanţare dintre Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în România, semnat la Bucureşti la 11 ianuarie 2012, respectiv la 17 ianuarie 2012

 • Hotărârea nr. 289/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 289/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială EUROTEST – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 29/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 29/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru achiziţia de servicii de consultanţă şi reprezentare juridică, asistenţă tehnică, expertiză, traducere autorizată

 • Hotărârea nr. 29/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 29/2012 privind numirea unor membri ai Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

 • Hotărârea nr. 29/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 29/2012 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 29/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 29/2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 290/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 290/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Reabilitare DN 1 C Dej – Baia Mare km 61 + 500-km 147 + 990

 • Hotărârea nr. 291/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 291/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Sistem de preluare şi prelucrare reziduuri de la nave şi intervenţie în caz de poluare pe sectorul Dunării administrat de Compania Naţională «Administraţia Porturilor Dunării Fluviale» – S.A. Giurgiu

 • Hotărârea nr. 292/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 292/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport

 • Hotărârea nr. 293/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 293/2012 privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 294/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 294/2012 pentru modificarea pct. V din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 414/2011 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2011-2012

 • Hotărârea nr. 295/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 295/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale Romtehnica – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 296/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 296/2012 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 297/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 297/2012 privind modificarea şi completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 298/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 298/2012 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011

 • Hotărârea nr. 299/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 299/2012 cu privire la normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului

 • Hotărârea nr. 3/2012, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 3/2012 privind radierea Societăţii Comerciale DENMARK FINANCIAL LEASING IFN – S.A. din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

 • Hotărârea nr. 3/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 3/2012 privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 3/2012, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 3/2012 privind aprobarea Normei nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 3/2012, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 3/2012 privind modalitatea şi termenele de plată a cotizaţiilor fixe în anul 2012 şi a cotizaţiilor variabile datorate de consultanţii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2011 şi depunerea declaraţiilor în anul 2012

 • Hotărârea nr. 3/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 3/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa, realizat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 3/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 3/2012 pentru numirea directorului Serviciului de Informaţii Externe

 • Hotărârea nr. 3/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 3/2012 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 3/2012, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 3/2012 asupra contestaţiilor referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu

 • Hotărârea nr. 3/2012, Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

  Hotărârea nr. 3/2012 privind aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru membrii Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 • Hotărârea nr. 3/2012, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 3/2012 pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor, primarilor şi preşedinţilor consiliilor judeţene

 • Hotărârea nr. 3/2012, Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

  Hotărârea nr. 3/2012 privind modificarea art. 7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului

 • Hotărârea nr. 3/2012, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 3/2012 privind interpretarea dispoziţiilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Hotărârea nr. 3/2012, Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România

  Hotărârea nr. 3/2012 pentru modificarea anexei nr. I la Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

 • Hotărârea nr. 30/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 30/2012 privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

 • Hotărârea nr. 30/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 30/2012 privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 30/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 30/2012 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 30/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 30/2012 privind alocarea temporară a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, precum şi pentru aprobarea modului de gestionare a acestora

 • Hotărârea nr. 300/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 300/2012 privind aprobarea ajutorului de stat care se acordă producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului

 • Hotărârea nr. 301/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 • Hotărârea nr. 302/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 302/2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 303/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 303/2012 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în comuna Voineşti, judeţul Dâmboviţa, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 304/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 304/2012 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 305/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 305/2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 306/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 306/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Davidescu Gheorghe

 • Hotărârea nr. 307/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 307/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Berevoianu Petrişor-Ciprian

 • Hotărârea nr. 308/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 308/2012 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Scripăţ Constantin, prefect al judeţului Bacău

 • Hotărârea nr. 309/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 309/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către doamna Lungu Tudoriţa

 • Hotărârea nr. 31/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 31/2012 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

 • Hotărârea nr. 31/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 31/2012 privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

 • Hotărârea nr. 31/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 31/2012 privind numirea vicepreşedinţilor Institutului Cultural Român

 • Hotărârea nr. 31/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 31/2012 privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 310/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 310/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către domnul Cristoi Robert-Ioan

 • Hotărârea nr. 311/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 311/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Dumitru Lucian

 • Hotărârea nr. 312/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 312/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către domnul Dumitru Lucian

 • Hotărârea nr. 313/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 313/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către doamna Toma Camelia-Teodora

 • Hotărârea nr. 314/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 314/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Paşcan Emil-Marius

 • Hotărârea nr. 315/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 315/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Bretfelean Valentin-Constantin

 • Hotărârea nr. 316/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 316/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Dobre Adrian-Florin

 • Hotărârea nr. 317/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 317/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Semcu Adrian Emanuil

 • Hotărârea nr. 318/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 318/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Satu Mare de către domnul Giurca Radu-Octavian

 • Hotărârea nr. 319/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 319/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Satu Mare de către domnul Sasu Cristian Iosif

 • Hotărârea nr. 32/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 32/2012 privind aprobarea listei cuprinzând 7 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

 • Hotărârea nr. 32/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 32/2012 privind constatarea încetării unui mandat de deputat şi a vacantării unei funcţii de chestor al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 32/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 32/2012 privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 16/2012 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind activitatea Autorităţii Naţionale privind Restituirea Proprietăţilor din perioada 2009-2012

 • Hotărârea nr. 32/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 32/2012 pentru revocarea domnului Gheorghe Iancu din funcţia de Avocat al Poporului

 • Hotărârea nr. 320/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 320/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Răcuciu Horaţiu-Dumitru

 • Hotărârea nr. 321/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 321/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Macrea Rareş

 • Hotărârea nr. 322/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 322/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Niţulescu Teodor

 • Hotărârea nr. 323/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 323/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Hornea Sorin-Ionel-Florin

 • Hotărârea nr. 324/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 324/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Dragoş Valentin din funcţia publică de subprefect al judeţului Vrancea în funcţia publică de prefect al judeţului Vrancea

 • Hotărârea nr. 325/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 325/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către doamna Botezatu Eliza

 • Hotărârea nr. 326/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 326/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Atănăsoaei Mihai-Cristian

 • Hotărârea nr. 327/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 327/2012 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Coruţ Cristina-Ecaterina din funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti în funcţia publică de prefect al municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 328/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 328/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Tudoraşcu Raul Sebastian

 • Hotărârea nr. 329/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 329/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bihor de către doamna Coste Marina Adelina

 • Hotărârea nr. 33/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 33/2012 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Islamabad la 12 septembrie 2011

 • Hotărârea nr. 33/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 33/2012 privind suspendarea din funcţie a Preşedintelui României

 • Hotărârea nr. 33/2012, Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

  Hotărârea nr. 33/2012 pentru aprobarea Tabloului Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2012

 • Hotărârea nr. 33/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 33/2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi a anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/2011 privind aprobarea Acordului dintre liderii grupurilor parlamentare referitor la componenţa conducerilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.490/2010 privind constituţionalitatea art. 12, art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1) şi (2), art. 37 partea introductivă, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1) şi art. 44 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, astfel cum a fost modificat prin hotărârile nr. 26 şi nr. 27 din 5 octombrie 2010 ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 33/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 33/2012 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Senatului nr. 12/2012 privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ion Moraru, secretar general al Senatului

 • Hotărârea nr. 33/2012, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 33/2012 privind aprobarea Normei nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 10/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat

 • Hotărârea nr. 330/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 330/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bihor de către domnul Buhaş Sorin Dacian

 • Hotărârea nr. 331/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 331/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vâlcea de către domnul Filip Ioan

 • Hotărârea nr. 333/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 333/2012 privind suplimentarea bugetului Curţii Constituţionale pe anul 2012 pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 334/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 334/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitarea şi restaurarea Tribunalului Prahova, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 335/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 335/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare pod pe DN 57 km 131 + 820 peste pârâul Năidăşel la Naidăş, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 336/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 336/2012 privind aprobarea stemelor oraşelor Ineu şi Lipova, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 337/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 337/2012 privind aprobarea stemei comunei Şimand, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 338/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 338/2012 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere cu privire la cooperarea în cadrul proiectului Ruta culturală turistică a împăraţilor romani dintre Ministerul Economiei, Energiei şi Turismului din Republica Bulgaria, Ministerul Turismului din Republica Croaţia, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România şi Ministerul Economiei şi Dezvoltării Regionale din Republica Serbia, semnat la Sremski Karolvci la 24 februarie 2012

 • Hotărârea nr. 339/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 339/2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 34/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 34/2012 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile cu caracter specific prestate de Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune – S.A.

 • Hotărârea nr. 34/2012, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 34/2012 privind interpretarea dispoziţiilor art. 17, 18, art. 31 alin. (3) şi art. 62 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Hotărârea nr. 34/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 34/2012 privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 34/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 34/2012 privind stabilirea obiectului şi a datei referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui României

 • Hotărârea nr. 34/2012, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 34/2012 privind aprobarea Normei nr. 17/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

 • Hotărârea nr. 34/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 34/2012 privind validarea unui membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 340/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 340/2012 privind stabilirea unor drepturi băneşti pentru personalul participant la operaţiunile/activităţile comune organizate de către Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene – FRONTEX, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene

 • Hotărârea nr. 341/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 341/2012 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2012

 • Hotărârea nr. 342/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 342/2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 343/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 343/2012 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Brăila, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 344/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 344/2012 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 345/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 345/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii