20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 227/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 227/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare pod pe DN 58 km 49+257 peste Vale la Reşiţa, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 228/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 228/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare pod pe DN 57 km 133+548 peste Valea Mare la Nicolinţ, judeţul Caraş – Severin

 • Hotărârea nr. 229/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 229/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare DN 11B km 13+000-km 15+000, judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 23/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 23/2012 pentru aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii şi înlăturării efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente unor obiective din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 23/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 23/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2011 privind constituirea Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

 • Hotărârea nr. 23/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 23/2012 privind transmiterea unui teren în folosinţa Clubului Parlamentarilor Români Ion Raţiu

 • Hotărârea nr. 23/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 23/2012 privind constatarea încetării unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 23/2012, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 23/2012 pentru aprobarea Normei nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat

 • Hotărârea nr. 230/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 230/2012 privind înfiinţarea Facultăţii de Medicină şi Farmacie în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

 • Hotărârea nr. 231/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 231/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională a Lignitului Oltenia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 232/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 232/2012 pentru retragerea actului de recunoaştere a Fundaţiei Humanitas Pro Deo ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 233/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora

 • Hotărârea nr. 234/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 234/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 235/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 235/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti Metrorex – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 236/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 236/2012 pentru aprobarea Listei cuprinzând 3 obiective de investiţii din cadrul Proiectului Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A., în calitate de agenţie de implementare a proiectului, precum şi pentru aprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 • Hotărârea nr. 237/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 237/2012 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor consilii locale

 • Hotărârea nr. 238/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 238/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performanţă pentru vehiculele utilitare uşoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele uşoare

 • Hotărârea nr. 239/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 239/2012 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor în vederea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene în România dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 2012

 • Hotărârea nr. 24/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 24/2012 privind darea în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a unui imobil trecut în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 24/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 24/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2009 privind aprobarea componenţei Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

 • Hotărârea nr. 24/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 24/2012 privind revocarea din funcţia de preşedinte al Senatului a domnului senator Vasile Blaga

 • Hotărârea nr. 24/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 24/2012 privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 24/2012, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 24/2012 privind aprobarea Normei nr. 14/2012 pentru modificarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor administrate privat

 • Hotărârea nr. 240/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 240/2012 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Banca Mondială privind parteneriatul şi sprijinul pentru implementarea fondurilor structurale şi de coeziune ale UE în România şi modernizarea administraţiei publice, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 2012

 • Hotărârea nr. 241/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 241/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Şantierul Naval 2 Mai – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 242/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 242/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 243/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 243/2012 privind aprobarea stemelor comunelor Corund, Cozmeni şi Ciucsângeorgiu, judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 244/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 244/2012 privind aprobarea stemelor comunelor Băluşeni şi Coşula, judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 245/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 245/2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 246/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 246/2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 247/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 247/2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 248/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 248/2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie

 • Hotărârea nr. 249/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 249/2012 pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2012 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

 • Hotărârea nr. 25/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 25/2012 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei suprafeţe totale de teren de 10.546 m2, trecută în proprietatea publică a statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de interes naţional Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin

 • Hotărârea nr. 25/2012, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 25/2012 privind aprobarea Normei nr. 15/2012 pentru modificarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi administrare în sistemul pensiilor facultative

 • Hotărârea nr. 25/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 25/2012 pentru alegerea preşedintelui Senatului

 • Hotărârea nr. 25/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 25/2012 privind revocarea doamnei Roberta Alma Anastase din funcţia de preşedinte şi de membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 25/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 25/2012 pentru aprobarea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 250/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 250/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia şi pentru modificarea altor acte normative

 • Hotărârea nr. 251/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 251/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind organizarea şi funcţionarea unor instituţii publice din domeniul transporturilor

 • Hotărârea nr. 252/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 252/2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie a energiei electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud – S.A., Electrica Distribuţie Transilvania Nord – S.A. şi Electrica Distribuţie Muntenia Nord – S.A. prin metode specifice pieţei de capital

 • Hotărârea nr. 253/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 253/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 180 de obiective de investiţii, grădiniţe noi cu program normal cu 3 şi 4 săli de grupă, cuprinse în Proiectul Reforma educaţiei timpurii în România, componentele 2.a, 2.b, 2.c şi 2.d

 • Hotărârea nr. 254/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 254/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

 • Hotărârea nr. 255/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 256/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 256/2012 pentru aprobarea accizei specifice, exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete

 • Hotărârea nr. 257/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 257/2012 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 258/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 258/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând 26 de obiective de investiţii prioritare destinate reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectării torentelor din zonele forestiere, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

 • Hotărârea nr. 259/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 259/2012 pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2012

 • Hotărârea nr. 259/2012, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 259/2012 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizaţi

 • Hotărârea nr. 26/2012, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 26/2012 pentru interpretarea dispoziţiilor art. 25 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Hotărârea nr. 26/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 26/2012 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

 • Hotărârea nr. 26/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 26/2012 pentru aprobarea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 26/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 26/2012 pentru alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 26/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 26/2012 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Tulcea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 26/2012, Plenul Curţii Constituţionale

  Hotărârea nr. 26/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale

 • Hotărârea nr. 260/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 260/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici

 • Hotărârea nr. 261/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 261/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011

 • Hotărârea nr. 262/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 262/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 263/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 263/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 263/2011, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 263/2011 pentru aprobarea Normelor privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar

 • Hotărârea nr. 264/2011, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 264/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei şi care au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 25 noiembrie 2011

 • Hotărârea nr. 264/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 264/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Telecomunicaţii C.F.R. – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 265/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 265/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Oil Terminal – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 265/2011, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 265/2011 pentru aprobarea Procedurilor privind acordarea de excepţii de la vechimea în activitatea financiar-contabilă şi de la testul de cunoştinţe în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu

 • Hotărârea nr. 266/2011, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 266/2011 privind aprobarea Procedurilor pentru înscrierea la Camera Auditorilor Financiari din România a stagiarilor care desfăşoară stagiul la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit protocolului încheiat între Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi Camera Auditorilor Financiari din România

 • Hotărârea nr. 266/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 266/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 267/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 267/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 267/2012, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi – CECCAR

  Hotărârea nr. 267/2012 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

 • Hotărârea nr. 268/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 268/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit – S.A. Craiova, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 269/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 269/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Rasirom, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

 • Hotărârea nr. 27/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 27/2012 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii “Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I”, “Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1″, “Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14″, “Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15″ şi “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15″, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I+II+III”

 • Hotărârea nr. 27/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 27/2012 pentru aprobarea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 27/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 27/2012 privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 27/2012, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 27/2012 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2012 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

 • Hotărârea nr. 27/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 27/2012 privind numirea unui membru titular şi a unui membru supleant al Consiliului Naţional de Integritate

 • Hotărârea nr. 27/2012, Plenul Curţii Constituţionale

  Hotărârea nr. 27/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind pregătirea magistraţilor-asistenţi în perioada de stagiu, precum şi organizarea şi desfăşurarea examenului de capacitate

 • Hotărârea nr. 270/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 270/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetelor de bazin

 • Hotărârea nr. 271/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 271/2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 272/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 272/2012 privind oferta unilaterală a statului român de burse pentru Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei, care acţionează pentru Autoritatea Naţională Palestiniană

 • Hotărârea nr. 273/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 273/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Palatul de Justiţie Prahova, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 274/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 274/2012 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Institutul Naţional de Statistică al României şi Institutul Naţional de Statistică al Bulgariei cu privire la cooperarea în domeniul statisticii, semnat la Braşov la 16 ianuarie 2012

 • Hotărârea nr. 274/2011, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 274/2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 182/2010 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

 • Hotărârea nr. 275/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 275/2012 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 276/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 276/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 277/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 277/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 277/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 277/2012 pentru abrogarea art. 29 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorului-şef şi a inspectorului-şef adjunct ai Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 159/2012

 • Hotărârea nr. 278/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 278/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Ţunea Octavian-Gheorghe

 • Hotărârea nr. 278/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 278/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 • Hotărârea nr. 279/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 279/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură

 • Hotărârea nr. 279/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 279/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Sabo Ioan

 • Hotărârea nr. 28/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 28/2012 privind desfiinţarea unor unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale din judeţele Prahova şi Buzău

 • Hotărârea nr. 28/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 28/2012 privind numirea preşedintelui Institutului Cultural Român

 • Hotărârea nr. 28/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 28/2012 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 28/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 28/2012 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

 • Hotărârea nr. 280/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 280/2012 privind suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 281/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 281/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 282/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 282/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 283/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 283/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

 • Hotărârea nr. 284/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 284/2012 pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 145/2012 privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 • Hotărârea nr. 285/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 285/2012 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la bugetul Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pe anii 2012 şi 2013