20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 170/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 170/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 171/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 171/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.234/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190 – km 222+183

 • Hotărârea nr. 172/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 172/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire Mihăileşti

 • Hotărârea nr. 173/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 173/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării Varianta de ocolire a municipiului Constanţa km 0+000-21+861, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 174/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 174/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.233/2011 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării Centura de ocolire Craiova – varianta Sud DN 56 – DN 55 – DN 6

 • Hotărârea nr. 175/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 175/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Centura municipiului Rădăuţi

 • Hotărârea nr. 176/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 176/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 177/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 177/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Registrul Auto Român, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 178/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 178/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii de Administrare Active Feroviare S.A.A.F. – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 179/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 179/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 18/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 18/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 194/2009 privind darea în administrarea Administraţiei Prezidenţiale a unor bunuri culturale mobile, proprietate privată a statului, aflate în custodia Muzeului Naţional de Artă al României

 • Hotărârea nr. 18/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 18/2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2009 privind aprobarea componenţei Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

 • Hotărârea nr. 18/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 18/2012 privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi

 • Hotărârea nr. 18/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 18/2012 privind alegerea unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 18/2012, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 18/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011

 • Hotărârea nr. 180/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 180/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 180/2012, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 180/2012 pentru aprobarea Normei Finanţarea cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici (NI-FIN-06-VII/0)

 • Hotărârea nr. 181/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 181/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 182/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 182/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi unele măsuri pentru reorganizarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Hotărârea nr. 183/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 183/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, în vederea achitării de către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare a obligaţiilor rezultate din încetarea contractelor de muncă în urma disponibilizării

 • Hotărârea nr. 185/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 185/2012 pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul serviciilor poştale dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rhodos şi de Malta, denumit Ordinul Suveran Militar de Malta, semnat la Bucureşti la 9 iunie 2011

 • Hotărârea nr. 186/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 186/2012 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.113/2003 privind funcţionarea în România a Catedrei UNESCO Teatrul şi Cultura Civilizaţiilor a Institutului Internaţional de Teatru

 • Hotărârea nr. 1864(r1)/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1864/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi pentru stabilirea formei şi conţinutului documentelor care se eliberează cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi membrilor lor de familie

 • Hotărârea nr. 187/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 187/2012 privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio, acordată în banda de frecvenţe radio 463-467,5 MHz/453-457,5 MHz

 • Hotărârea nr. 188/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 188/2012 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX – 18 VAMA VECHE, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Chevron România Holding B.V.

 • Hotărârea nr. 189/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 189/2012 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX – 19 ADAMCLISI, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Chevron România Holding B.V.

 • Hotărârea nr. 19/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 19/2012 privind modificarea nr. crt. 16.2, a totalului de locuinţe judeţul Sibiu şi a totalului general de locuinţe din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

 • Hotărârea nr. 19/2012, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 19/2012 privind aprobarea Normei nr. 12/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 • Hotărârea nr. 19/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 19/2012 privind numirea în funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 19/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 19/2012 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 19/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 19/2012 privind constatarea încetării unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 19/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 19/2012 privind constatarea încetării unor mandate de senator

 • Hotărârea nr. 19/2012, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 19/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională

 • Hotărârea nr. 190/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 190/2012 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX – 17 COSTINEŞTI, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Chevron România Holding B.V.

 • Hotărârea nr. 191/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 191/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare pod pe DN 66A km 2+178 peste Jiul de Vest la Aninoasa, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 192/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 192/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare pod pe DN 68 km 48 + 905 la Zeicani, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 193/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 193/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare pod pe DN 74 km 10+323 la Zdrapţi, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 194/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 194/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare pod pe DN 58 km 28+663 peste pârâul Tău la Soceni, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 195/2012, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 195/2012 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 • Hotărârea nr. 195/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 195/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare pod pe DN 58 km 8+570 peste pârâul Topliţa la Păltiniş, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 196/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 196/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare pod pe DN 58 km 4+550 peste pârâul Măcicaş la Păltiniş, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 197/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 197/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare pod pe DN 58B km 6+504 la Reşiţa, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 198/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 198/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare pod pe DN 57B km 57+844, peste Rudaria la Prilipeţ, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 199/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 199/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare pod pe DN 58B km 13+793, peste Valea Eruga, la Bocşa, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 2/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 2/2012 privind declararea vacantă a funcţiei de director al Serviciului de Informaţii Externe

 • Hotărârea nr. 2/2012, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 2/2012 pentru aprobarea actualizării delimitării colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

 • Hotărârea nr. 2/2012, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 2/2012 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal

 • Hotărârea nr. 2/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2/2012 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 9 septembrie 2011 şi la Paris la 27 septembrie 2011, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului Iniţiativa Copiii Străzii, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 si la Paris la 5 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 2/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 2/2012 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

 • Hotărârea nr. 2/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 2/2012 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 2/2012, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 2/2012 privind aprobarea Normei nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat

 • Hotărârea nr. 2/2012, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 2/2012 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

 • Hotărârea nr. 2/2012, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Hotărârea nr. 2/2012 privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România

 • Hotărârea nr. 2/2012, Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

  Hotărârea nr. 2/2012 privind numirea în funcţiile de adjuncţi ai Avocatului Poporului

 • Hotărârea nr. 2/2012, Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

  Hotărârea nr. 2/2012 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină

 • Hotărârea nr. 2/2012, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 2/2012 asupra cererii referitoare la constatarea inaplicabilităţii la referendumul din 29 iulie 2012 a prevederilor articolului unic pct. 4 [referitor la art. I pct. 52 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2012] din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi ale articolului unic pct. 2 din Legea pentru modificarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Hotărârea nr. 2/2012, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 2/2012 privind modalitatea de contestare a candidaturilor unice la nivel naţional pentru Camera Deputaţilor propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

 • Hotărârea nr. 20/2012, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 20/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi care au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România în urma testului de aptitudini organizat în data de 7 iunie 2012

 • Hotărârea nr. 20/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 20/2012 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 20/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 20/2012 privind constatarea încetării unor mandate de deputat

 • Hotărârea nr. 20/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 20/2012 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 20/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice

 • Hotărârea nr. 20/2012, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 20/2012 pentru aprobarea Normei privind analiza şi avizarea solicitărilor de emitere de garanţii de stat sau de acordare de subîmprumuturi de către Ministerul Finanţelor Publice (NI-CST-10-II/0)

 • Hotărârea nr. 200/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 200/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare pod pe DN 58 km 17+955 peste râul Pogăniş la Brebu, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 201/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 201/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare pod pe DN 6 km 620+265 la Sânnicolau, judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 202/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 202/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Refacere sistem rutier cu ridicarea liniei roşii pe DN 39 km 23+500 – km 32+000

 • Hotărârea nr. 203/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 203/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.232/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Autostrada Lugoj-Deva

 • Hotărârea nr. 204/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 204/2012 pentru aprobarea modificării datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Spitalul Clinic de Recuperare Medicală – Băile Felix, precum şi pentru aprobarea închirierii unui spaţiu situat în acest imobil

 • Hotărârea nr. 205/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 205/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 • Hotărârea nr. 206/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 206/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001

 • Hotărârea nr. 207/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 207/2012 pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, fără compensare echivalentă, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a unui teren forestier în suprafaţă de 16,4030 ha, proprietate publică a statului, în vederea realizării obiectivului Execuţie autostrada Orăştie-Sibiu, beneficiar statul român

 • Hotărârea nr. 208/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 208/2012 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 209/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 209/2012 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele Române, înregistrate cu valoarea de 1 leu în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 21/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 21/2012 privind alocarea temporară a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

 • Hotărârea nr. 21/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 21/2012 privind constatarea încetării unor mandate de deputat

 • Hotărârea nr. 21/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 21/2012 privind completarea Hotărârii Senatului nr. 16/2012 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind activitatea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor din perioada 2009-2012

 • Hotărârea nr. 21/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 21/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 • Hotărârea nr. 210/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 210/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Conpet – S.A. Ploieşti

 • Hotărârea nr. 211/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 211/2012 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A., Sucursala de Transport Craiova

 • Hotărârea nr. 212/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 212/2012 pentru modificarea anexei nr. 51 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 213/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 213/2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mehedinţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 214/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 214/2012 pentru constatarea încetării, la cerere, a mandatului de membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor al domnului Daniel Ţicău, reprezentant al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 215/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015

 • Hotărârea nr. 216/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 216/2012 privind accelerarea implementării obiectivelor de referinţă prevăzute în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare

 • Hotărârea nr. 217/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 217/2012 privind stabilirea cerinţelor pentru indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic şi de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă

 • Hotărârea nr. 218/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 • Hotărârea nr. 219/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 219/2012 privind modificarea art. 93 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Hotărârea nr. 22/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru procurori, judecători, magistraţi-asistenţi, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi al parchetelor

 • Hotărârea nr. 22/2011, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 22/2011 pentru aprobarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private

 • Hotărârea nr. 22/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 22/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 19/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 • Hotărârea nr. 22/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 22/2012 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 22/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 22/2012 privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 22/2012, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti

  Hotărârea nr. 22/2012 privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 220/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 220/2012 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 221/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 221/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Romer Ambrus Sandor Mihaly

 • Hotărârea nr. 222/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 222/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către doamna Pataki Ana-Maria

 • Hotărârea nr. 223/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 223/2012 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 noiembrie 2011 şi la Bruxelles la 8 februarie 2012, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii

 • Hotărârea nr. 224/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 224/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare pod pe DN 57 km 164+545 la Grădinari, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 225/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 225/2012 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a anexelor nr. 1 şi 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, precum şi a anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011

 • Hotărârea nr. 226/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 226/2012 privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autoritatea administraţiei publice locale din judeţul Caraş-Severin