23 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1294/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1294/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Ţintean Ioan

 • Hotărârea nr. 1295/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1295/2012 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse şi a acordării ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia din judeţele Botoşani şi Vrancea

 • Hotărârea nr. 1295/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1295/2011 pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 • Hotărârea nr. 1296/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1296/2012 pentru numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

 • Hotărârea nr. 1297/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1297/2012 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1297/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1297/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Lucrări de infrastructură portuară – Cheu dana 23 şi 25 parţial din portul Brăila

 • Hotărârea nr. 1298/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1298/2011 privind actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1298/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1298/2012 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului copiei de pe lista electorală complementară, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau de pe lista suplimentară, al listei susţinătorilor, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la candidatură, precum şi a modelului listei membrilor organizaţiei cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, ce sunt folosite la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1299/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1299/2012 privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1299/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1299/2011 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reorganizării oficiilor judeţene de consultanţă agricolă

 • Hotărârea nr. 13/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 13/2012 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 823/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării Construcţia variantei de ocolire Deva şi Orăştie la profil de autostradă

 • Hotărârea nr. 13/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 13/2012 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului

 • Hotărârea nr. 13/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 13/2012 privind alegerea unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 13/2012, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 13/2012 privind aprobarea Normei nr. 10/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 10/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat

 • Hotărârea nr. 13/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 13/2012 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 13/2012, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali

  Hotărârea nr. 13/2012 privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România

 • Hotărârea nr. 13/2012, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 13/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului pentru probleme profesionale al Camerei Consultanţilor Fiscali

 • Hotărârea nr. 130/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 130/2012 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 1300/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1300/2011 privind completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1300/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1300/2012 privind aprobarea modelelor ştampilelor care se folosesc la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1301/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1301/2012 privind aprobarea modelului timbrului autocolant, condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1301/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1301/2011 pentru aprobarea organizării în România a acţiunilor de protocol specifice Ministerului Afacerilor Europene

 • Hotărârea nr. 1302/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1302/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia

 • Hotărârea nr. 1302/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1302/2012 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman şi pentru primari în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 1303/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1303/2012 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman şi pentru primari din data de 3 februarie 2013

 • Hotărârea nr. 1303/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1303/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.349/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 1304/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1304/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, trecute în domeniul public al statului, situate în oraşul Sulina, judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1304/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1304/2012 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru completarea Consiliului Local al Comunei Călmăţuiu de Sus, judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 1305/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1305/2012 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru completarea Consiliului Local al Comunei Călmăţuiu de Sus, judeţul Teleorman, din data de 3 februarie 2013

 • Hotărârea nr. 1305/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1305/2011 privind stabilirea conţinutului, formei şi dimensiunii titlului de călătorie eliberat de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pentru străinii care beneficiază de statutul de refugiat sau de protecţie subsidiară acordate de România şi pentru membrii de familie ai acestora pentru care s-a solicitat reunificarea familiei

 • Hotărârea nr. 1306/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1306/2012 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1307/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1307/2012 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2012 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 1308/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1308/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

 • Hotărârea nr. 1309/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013

 • Hotărârea nr. 131/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 131/2012 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 57 la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 132/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 132/2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 604/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 133/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 133/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Hotărârea nr. 134/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 134/2012 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

 • Hotărârea nr. 135/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 135/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 136/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 136/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Fondului pentru mediu, al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2012

 • Hotărârea nr. 137/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 137/2012 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

 • Hotărârea nr. 138/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 138/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Monitorul Oficial, regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 139/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 139/2012 privind modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 826/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A. prin metode specifice pieţei de capital

 • Hotărârea nr. 14/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 14/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Centru social cu destinaţie multifuncţională municipiul Arad, judeţul Arad din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 • Hotărârea nr. 14/2012, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 14/2012 privind aprobarea Normei nr. 11/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

 • Hotărârea nr. 14/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 14/2012 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2012 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru avizarea propunerilor legislative depuse şi elaborarea unei propuneri legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

 • Hotărârea nr. 14/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 14/2012 privind demisia unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 14/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 14/2012 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 14/2012, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 14/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali

 • Hotărârea nr. 140/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 140/2012 privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 • Hotărârea nr. 141/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 141/2012 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea activităţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 • Hotărârea nr. 142/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 142/2012 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 • Hotărârea nr. 142/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 142/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

 • Hotărârea nr. 143/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 143/2012 privind numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2012

 • Hotărârea nr. 144/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 144/2012 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 • Hotărârea nr. 144/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 144/2012 pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

 • Hotărârea nr. 145/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 145/2012 privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 • Hotărârea nr. 146/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 146/2012 privind aprobarea modelului timbrului autocolant care se foloseşte la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 • Hotărârea nr. 147/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 147/2012 privind aprobarea modelelor ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 • Hotărârea nr. 148/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 148/2012 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelului copiei de pe lista electorală complementară, a modelului listei electorale suplimentare, a modelului extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau de pe lista electorală suplimentară, a modelului listei susţinătorilor, a modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii, a modelului declaraţiei de renunţare la candidatură, precum şi a modelului listei membrilor organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale, ce vor fi folosite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2012

 • Hotărârea nr. 149/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 149/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru înlăturarea efectelor exploziei produse la un bloc de locuinţe din comuna Holboca, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 15/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 15/2012 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 15/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 15/2012

 • Hotărârea nr. 15/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 15/2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 15/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 15/2012 privind constatarea încetării unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 15/2012, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2012 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

 • Hotărârea nr. 15/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Hotărârea nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 15/2012, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 15/2012 pentru aprobarea Normelor procedurale privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea şi redobândirea calităţii de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali

 • Hotărârea nr. 150/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 150/2012 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear pentru anul 2012, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

 • Hotărârea nr. 151/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

 • Hotărârea nr. 152/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 152/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă T.B.R.C.M. – S.A., cu acţionar unic Casa Naţională de Pensii Publice

 • Hotărârea nr. 153/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 153/2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.346/2010 pentru aprobarea de la bugetul de stat a sumelor necesare contractării şi implementării proiectelor PHARE la nivelul Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Hotărârea nr. 154/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 154/2012 privind aprobarea cuantumului sumelor alocate în sectorul vegetal, ca mecanism de susţinere a producătorilor agricoli prin aplicarea schemei de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării

 • Hotărârea nr. 155/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 155/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Hotărârea nr. 156/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 156/2012 privind completarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010

 • Hotărârea nr. 157/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 157/2012 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 710/1996 privind intrarea, ieşirea din ţară şi tranzitul mărfurilor purtătoare de accize

 • Hotărârea nr. 158/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000 – km 184+390

 • Hotărârea nr. 159/2012, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 159/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorului-şef şi a inspectorului-şef adjunct ai Inspecţiei Judiciare

 • Hotărârea nr. 159/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 159/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 16/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 16/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2012, 2013 şi 2014, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 16/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 16/2012 pentru respingerea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 16/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 16/2012 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind activitatea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor din perioada 2009-2012

 • Hotărârea nr. 16/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 16/2012 privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor ca urmare a cererii de demisie

 • Hotărârea nr. 16/2012, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 16/2012 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari

 • Hotărârea nr. 160/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 160/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A. Bucureşti

 • Hotărârea nr. 161/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 161/2012 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, a terenului forestier în suprafaţă de 15,0778 ha, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, în vederea realizării obiectivului Extindere şi supraînălţare depozit de zgură şi cenuşă la ROMAG – TERMO, etapa a II-a

 • Hotărârea nr. 162/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 162/2012 privind asigurarea de spaţii destinate funcţionării cabinetelor de asistenţă medicală pentru personalul din sistemul justiţiei

 • Hotărârea nr. 163/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 163/2012 privind aprobarea modificării denumirii, descrierii tehnice, adresei şi/sau valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 164/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 164/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Patinoar artificial – structură preluată, Complex Sportiv Naţional «Poiana Braşov», municipiul Braşov, judeţul Braşov, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 164/2012, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 164/2012 pentru aprobarea Normei privind asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă (NI-ASR-07-III/0)

 • Hotărârea nr. 165/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 165/2012 privind aprobarea listei cuprinzând 3 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

 • Hotărârea nr. 166/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 166/2012 privind darea în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române a bunului imobil trecut în domeniul public al statului în vederea realizării obiectivului de investiţie de interes naţional şi de utilitate publică Amenajare albie râu Siret la Alexandru Ioan Cuza, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 166/2012, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 166/2012 pentru aprobarea Normei unitare privind asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului (NI-ASR-05-II/0)

 • Hotărârea nr. 167/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 167/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii

 • Hotărârea nr. 168/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 168/2012 privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 • Hotărârea nr. 169/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 169/2012 privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală

 • Hotărârea nr. 17/2012, Guvernul României

  Hotărârea nr. 17/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

 • Hotărârea nr. 17/2012, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 17/2012 privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 17/2012, Senatul României

  Hotărârea nr. 17/2012 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 17/2012, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 17/2012 privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Televiziune